Relacja z konferencji „Wsparcie szkoły w kształtowaniu samodzielności, kreatywności i innowacyjności”

Tarnobrzeg

27 listopada 2018 r. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zorganizowała dla nauczycieli bibliotekarzy konferencję zatytułowaną „Wsparcie szkoły w kształtowaniu samodzielności, kreatywności i innowacyjności”.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty.
Głównym założeniem konferencji było wsparcie szkół w realizowaniu jednego z priorytetów MEN, a  mianowicie „Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów” w dobie nowoczesnych technologii informacyjnych przy wykorzystaniu różnorodnych pomocy dydaktycznych.
Tematem rozpoczynającym konferencję było wyjaśnienie przez  pedagog  dr Małgorzatę Makowską-Brzychczyk z  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kluczowych zagadnień z zakresu edukacji zgodnej z biologią ludzkiej psychiki. Podkreśliła, iż  „zgodnie z ewolucją nauka dotyczy całego człowieka…”  W dalszych rozważaniach zasygnalizowała, że uczenie się to tworzenie nowych połączeń pomiędzy komórkami w mózgu, a pamiętanie to utrzymanie tych połączeń. Dlatego też istotną sprawą jest sposób  komunikowania się nauczyciela z dzieckiem i traktowanie wychowanka jak równego sobie. Niemal codziennie dorośli i dzieci zmagają się z rozmaitymi problemami a ich rozwiązania nie zawsze satysfakcjonują obie strony. Do ważnych czynników budujących pomosty w porozumiewaniu się jest nawiązanie więzi emocjonalnej  i wzajemnego zaufania. Podkreśliła, iż każde dziecko potrzebuje wsparcia i miłości od osób najbliższych z jego otoczenia. Jeżeli tak jest możemy snuć tezę o jego prawidłowym rozwoju i  zachowaniu zgodnie z założeniami pedagogiki waldorfskiej  „szkoła jest radością życia…” Należy mieć na względzie, że „nauka to myślenie (nowe emocje, nowe działania, nowe doświadczenia) a nie uczenie się wszelkich informacji na pamięć”.
Kolejną prelegentką była  dr Bożena Jaskowska dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego ”. W przystępny i empatyczny  sposób zaprezentowała  rolę i znaczenie grywalizacji w promowaniu usług bibliotecznych. Mocno zaakcentowała,  że aktualnie  nowoczesna biblioteka, aby zaistnieć w świadomości odbiorców, musi korzystać z internetowych i mobilnych technologii aby przekształcić komunikację w interaktywny dialog. W tym zakresie dużą rolę odgrywają media społecznościowe. Obecnie istnieje wiele form promocji, zróżnicowanych pod względem pełnionych funkcji. Jedną z nich mogą być   różnorodne gry biblioteczne - popularne formy rozrywki wykorzystywane coraz  częściej do promowania i prezentacji usług bibliotecznych. Gra pełni wiele funkcji: uczy, integruje, aktywizuje, łączy elementy edukacji, zabawy i rywalizacji.
W dalszej części spotkania  opowiadała o swojej pasji jaką jest dla niej triatlon - dyscyplina sportowa będąca kombinacją pływania, kolarstwa i biegania, którą uprawia od kilku lat. Pochłonięta codziennymi długimi wyczerpującymi  treningami osiągnęła sukces. Zdobyła drugie miejsce w triathlonowych Mistrzostwach Świata Challenge Family w 2018 r. Startowała na dystansie średnim, na który składały się następujące konkurencje: 1,9 km pływania, 90 km jazdy rowerem i półmaraton do przebiegnięcia.  Kończąc powiedziała ”marzenie o starcie na Hawajach na dystansie Ironman spełniło się”.
Następnie Zofia Wójcikowska-Grandys z Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Przyjazna Edukacja” omówiła  nowe przepisy dotyczące  oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela - jak  było, jak jest... jak będzie? Zaznaczyła, że nie ma aktualnie przepisów wiążących, gdyż  po negocjacjach Minister Edukacji Narodowej przychyliła się do postulatów ZNP dotyczących konieczności wycofania z systemu prawnego regulaminów oceny pracy nauczycieli.
Ostatnim punktem programu było zaprezentowanie przez Ewę Wicherską nowych e-usług w ramach  projektu - „Podkarpackie e- biblioteki pedagogiczne”.
Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa zbiorów zbieżna z tematyką konferencji.

Autor: BP Tarnobrzeg