Relacja z Narodowego Czytania 2021 w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

9 września 2021 r. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zorganizowała kolejną edycję Narodowego Czytania lektury „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Przedsięwzięcie zorganizowano pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

W  wydarzeniu tym uczestniczyli uczniowie wraz z opiekunami tarnobrzeskich szkół podstawowych i średnich.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor biblioteki Anna Żarów witajac gości, a następnie pracownica biblioteki Marta Król zaprezentowała sylwetkę i twórczość Gabrieli Zapolskiej.
Czytanie wybranej lektury rozpoczęły Katarzyna Wierzbicka i Dorota Witas - dziennikarki Telewizji Lokalnej Tarnobrzeg.  Lektorki z aktorską interpretacją przedstawiły fragment utworu. Kolejno zaprezentowała się młodzież z Zespołu Szkół nr 3, wprowadzając  w klimat mieszczańskiej rodziny Dulskich. Grupę zorganizowała i przygotowała Jolanta Raźniewska. Wybrane fragmenty utworu odczytali również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu pod kierunkiem pani Karoliny Kucharczyk-Sieroń. Młodzież odczytywała swoje kwestie oddając przy tym ducha postaci.
W drugiej części spotkania Grzegorz Kociuba - polonista Liceum Ogólnokształcącego wygłosił wykład na temat problematyki czytanej lektury i krótko scharakteryzował głównych bohaterów, następnie odczytał wybrany fragment. Kolejno czytającymi byli: Marzanna Kwapisz - nauczycielka tej szkoły wraz z uczniami klasy 3. 
Uczestnicy spotkania stwierdzili, że  właściwy utwór został wybrany do wspólnego czytania, gdyż piętnuje złe obyczaje oraz obłudę i perfidne zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, a przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości potępia przewrotność i hipokryzję.
Słowo „dulszczyzna” na trwałe zapisało się w „naszej pamięci” języka potocznego i do chwili obecnej funkcjonuje do określania różnych zachowań, cechujących się przewrotnością i podwójną moralnością.

Autor: BP Tarnobrzeg