Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego "Ocalić tradycję od zapomnienia”

Tarnobrzeg

Z satysfakcją informujemy, że 29 czerwca 2020 r. członkowie Komisji Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego „Ocalić tradycję od zapomnienia” w składzie:
1. Bożena Wójtowicz-Ślęzak
2. Agata Woźniak
3. Danuta Drałus
4. Renata Pryga
5. Anna Żarów
dokonali oceny nadesłanych prac.
Komisja oceniła prace biorąc pod uwagę kryteria ustalone w regulaminie konkursu: zgodność pracy z tematyką konkursu, walory artystyczne, oryginalność pomysłu, różnorodność treści, podanie źródeł informacji. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane najwyżej ocenionym pracom z uwzględnieniem kategorii prac: literackie, multimedialne oraz plastyczne.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2020 r.

Poniżej podajemy Wykaz osób nagrodzonych i wyróżnionych

Autor: BP Tarnobrzeg