Spotkanie Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy

Tarnobrzeg

21 października br. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych w ramach współpracy Zespołu Samokształceniowego.
Tematyka szkolenia dotyczyła funkcjonowania bibliotek podczas pandemii.
Pracownicy biblioteki zaprezentowali  „przepisy sanitarne dla bibliotek” zgodne z  wytycznymi Biblioteki Narodowej -  zawierające zbiór zaktualizowanych rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników.  
Zwrócono uwagę na:
  • środki indywidualnej ochrony (dezynfekcja rąk, zasłanianie nosa i ust)
  • ograniczenie działalności bibliotek do wypożyczeń na zewnątrz i udostępnień w czytelniach z zachowaniem reżimu sanitarnego
  • zachęcanie użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line
  • rezygnację z prowadzenia tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych
  • kwarantannę dla zbiorów  - 3 dni
  • organizowanie uroczystości na świeżym powietrzu, natomiast w przestrzeniach zamkniętych tylko w tych miejscowościach, w których nie ma przypadków zakażeń koronawirusem
  • promowanie organizowania wydarzeń tylko w formie on-line, intensywnego kontaktu z czytelnikami przez internet lub telefon.
Oczywiście wraz ze zmianą sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii rekomendacje ulegną zmianie.
Podczas spotkania zaprezentowano również nowości pedagogiczne zakupione w ostatnim okresie przez bibliotekę.

Szkolenie zakończyło się dyskusją uczestników  i wymianą zdań na temat zasad i procedur  funkcjonowania bibliotek szkolnych podczas pandemii.

Autor: BP Tarnobrzeg