Spotkanie Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych

Tarnobrzeg

Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych 15 listopada 2019 r. godz. 12.00 

Wykład nt.  (Od)czytania do wartości - Stanisław Kusiak PCEN Rzeszów

Miejsce spotkania - Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

Autor: BP Tarnobrzeg