STEAM-owe inspiracje

Tarnobrzeg

Pod hasłem "STEAM-owe inspiracje" odbyło się dzisiaj spotkanie Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli-Bibliotekarzy. Było ono nietypowe, bo poprowadziło je aż sześć osób! Monika Bieniek, Ewa Fajt, Marta Król, Marzena Tęcza-Kupiec, Ewa Miękina i Anna Słodownik. Wszystkie uczestniczyły w fantastycznym kursie metodycznym STEAM w Maladze, który odbył się w ramach Programu Erasmus +. Program ten wspiera wymianę edukacyjną. Dzięki niemu można uczyć się za granicą czy wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej.

Kurs metodyczny w Maladze był właśnie w ramach mobilności zawodowej. Dzięki niemu kadra biblioteki podniosła swoje kompetencje w zakresie metody STEAM, która uczy stosowania form pracy projektowej opartych na łączeniu różnych dyscyplin – nauk przyrodniczych z technologią, inżynierią, sztuką i matematyką.

Bez wątpienia zagraniczne kursy w ramach programu Erasmus+ są wspaniałą okazją do tego, aby podszkolić znajomość języka obcego, poznać dany kraj, jego kulturę, historię. A przede wszystkim to doskonała wymiana doświadczeń, swoista zawodowa inspiracja – o czym opowiedziały zebranym uczestniczki kursu.


Program spotkania był bogaty. Otworzyła je Pani Małgorzata Fajt, wicedyrektor ds. Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu przy PZPW w Rzeszowie, by następnie oddać głos Pani Monice Bieniek, która wprowadziła zebranych w ideę Programu Erasmus + oraz zrealizowanej zagranicznej mobilności zawodowej w Maladze. Kolejnym krokiem było przybliżenie urody tego hiszpańskiego miasta, jego atmosfery, historii, zabytków. A zadbała o to Pani Ewa Miękina, wykorzystując do stworzenia tej niepowtarzalnej prezentacji narzędzia Czatu GPT, ale i zdjęć oraz nagrań wykonanych podczas kwietniowego wyjazdu. Po tak artystycznym wstępie, pałeczkę przejęła Pani Marzena Tęcza-Kupiec, która opowiedziała zebranym o systemie edukacji w Hiszpanii. Sporo różnic, choćby taka, że edukacja jest obowiązkowa do 16 roku życia, powyżej to kwestia wyboru młodego człowieka. I ciekawostka: w 2018 roku w Hiszpanii wprowadzono obowiązek nauczania co najmniej 25 procent w języku lokalnym.

Następnie pałeczkę w tej swoistej edukacyjnej sztafecie przejęła Pani Anna Słodownik, która opowiedziała, czym jest STEAM i na czym polega jego innowacyjność. Kluczowe jest w nim przekładanie na coś, co ma znaczenie: albo poprawia jakość życia, rozwiązuje problem, zwiększa rentowność firmy, albo poprawia ogólne wyniki biznesowe. Co ciekawe metoda STEAM wciąż w znacznej mierze kojarzy się z narzędziami: robotami, drukarkami czy długopisami 3D, a nie z interdyscyplinarnym modelem pracy z uczniami – bazującym przede wszystkim na pracy problemowej, która wcale nie musi oznaczać realizacji dużego i skomplikowanego projektu wykorzystującego programowanie. Technologia w podejściu STEAM jest tylko narzędziem, a nie celem. Zdarzają się projekty STEAM pozbawione cyfrowej optyki, gdzie technologia użyta była tylko do udokumentowania działań uczniów, np. nagrania filmiku. W metodzie STEAM kluczowe są zadania i wyzwania problemowe, jak również współpraca, krytyczne myślenie, poszukiwanie i weryfikowanie informacji, kreatywność, testowanie, robienie notatek, wyciąganie wniosków oraz prezentowanie rezultatów. To ważne kompetencje i umiejętności – potrzebne zarówno w procesie nauki, jak i w przyszłości w pracy.

Następnie głos zabrała Pani Ewa Fajt. Poruszyła interesujący temat inicjatyw rządowych i unijnych, których efektem jest powstanie różnych projektów mających na celu zachęcanie większej liczby dziewcząt do rozwijania się w dziedzinach technologii i STEAM. Inicjatywy te obejmują finansowanie edukacji STEAM dziewcząt, polityki równości płci i wsparcie dla organizacji promujących dziewczęta w STEAM. Co ciekawe, historycznie rzecz ujmując, STEAM był męski. Brak reprezentacji kobiet w tych dziedzinach utrwala cykl, w którym jest mniej widocznych kobiecych wzorców do naśladowania i mentorek dla aspirujących kobiet – naukowców i inżynierów. Czas to zmienić. Kolejną prelegentką była Pani Marta Król, która oprowadziła zebranych po bibliotecznym escape roomie. Powstał on podczas mobilności i okazał się na tyle intrygujący, że już wkrótce zostanie włączony do oferty biblioteki.

Ukoronowaniem spotkania było ćwiczenie, które zaproponowała zebranym Pani Ewa Miękina. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, każda miała zbudować most, wykorzystując do tego przygotowane materiały: klocki, kartki, kamyczki. Każdy zespół otrzymał książkę, która miała być inspiracją do stworzenia historii, przy czym można było skorzystać z dobrodziejstwa czatu GPT. Sporo dobrej zabawy dla wszystkich.

Było dynamicznie, ciekawie i niezwykle inspirująco!

PS Warto dodać, że Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, wraz z innymi instytucjami zrzeszonymi w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, już dwukrotnie z wielką przyjemnością skorzystała z zagranicznej mobilności zawodowej.

Autor: Monika Bieniek