Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Tarnobrzeg

7 grudnia br. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu gościła stypendystów „programu dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
W obecności Ewy Draus -  wicemarszałek Wojewodztwa Podkarpackiego i Katarzyny Kuczmendy - zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji Nauki i Sportu zostały podpisane umowy stypendialne.  Powyższe stypendia przyznano ponad 20 uczniom szkół powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg.  Dzięki wsparciu uczniowie będą mogli realizować swoje zamiłowania edukacyjne.

Autor: BP Tarnobrzeg