System Informacji Prawnej LEX

Tarnobrzeg

Zachęcamy studentów prawa, administracji, prawników i wszystkich zainteresowanych do korzystania z systemu informacji prawnej LEX.
Jest to system informacyjny służący do gromadzenia, systematyzowania, przetwarzania i wyszukiwania informacji prawnych i prawniczych, którego zadaniem jest wspomaganie procesów tworzenia i stosowania prawa zgodnie z obowiązującymi procedurami.

W Systemie Informacji Prawnej LEX prezentowane są: Akty prawne: Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki resortowe, Dzienniki wojewódzkie, Projekty ustaw, Pomniki prawa, Akty korporacyjne, Orzeczenie i pisma urzędowe.

Z Systemu Informacji Prawnej mogą korzystać zainteresowani użytkownicy w godzinach pracy Czytelni po zalogowaniu się do serwisu.

Autor: BP Tarnobrzeg