Treści z zakresu ekologii – stały element nauczania w przedszkolach i szkołach