"Uczniowie w dobie zagrożeń internetowych" - spotkanie Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy

Tarnobrzeg

22 lutego 2021 r. w naszej Bibliotece odbyła się prelekcja pt. „Uczniowie w dobie zagrożeń internetowych”.
Adresatami webinarium byli nauczyciele- bibliotekarze i bibliotekarze szkolni. Był to kolejny temat zrealizowany w ramach Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych, który poprowadził nauczyciel – konsultant z PCEN –u w Rzeszowie Piotr Ożarski.

W ciągu zaledwie kilku lat Internet zyskał miano nieodłącznego elementu życia, szczególnie młodych osób. Jednak na użytkowników Internetu czyha wiele zagrożeń: kradzież tożsamości, cyberprzemoc, wyłudzanie danych osobowych, hejt, uzależnienie, łamanie praw autorskich, plagiatowanie czy nielegalne ściąganie plików z sieci - to tylko niektóre z nich. Dlatego tak ważne jest chronienie i uświadamianie dzieciom i młodzieży, czego należy się wystrzegać i w jaki sposób mogą zostać oszukani w Internecie.

Wygłaszający prelekcję zwrócił uwagę na rzeczy najważniejsze w dzisiejszym świecie a bardzo często zaniedbywane: budowanie relacji między dziećmi np. na przerwach w szkole a także między dziećmi i dorosłymi, poświęcanie więcej czasu w realu najmłodszym, ustalenie zasad korzystania z „ekranów” i konsekwentne ich przestrzeganie.  Ważne jest również ustalenie podobnych zasad w szkole. Powinny być one zapisane w regulaminie szkoły np. pojemniki na smartfony w klasach, zakaz używania smartfonów na terenie szkoły. Prelegent omówił także podstawowe zasady nauki zdalnej, polecił również literaturę na omawiane tematy.

Poruszanym tematom towarzyszyła ożywiona dyskusja, bo jak się okazuje, jesteśmy coraz bardziej świadomi tych zagrożeń, jednak wciąż większość nie ma pojęcia, jak się przed nimi chronić i jakie skutki niesie ze sobą nieprzemyślane korzystanie z sieci.

Autor: BP Tarnobrzeg