Uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego "Ginące zawody i zawody przyszłości – kim będą młodzi mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego"

Tarnobrzeg

13 i 14 czerwca 2019 roku w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego pod hasłem "Ginące zawody i zawody przyszłości – kim będą młodzi mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego".
Powyższy konkurs zorganizowała Biblioteka wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym "Libri" przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.
W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich typów szkół z terenu powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega oraz dzieci przedszkolne.
Wpłynęło 105 prac prezentujących swoje niezwykle pomysły w następujących kategoriach:

  • 20 w formie  opracowań literackich,
  • 24 prezentacji multimedialnych,
  • 61 prac plastycznych.
Należy podkreślić, że prace konkursowe  wykonane były na wysokim poziomie. Wśród laureatów były nagrody i wyróżnienia.
Uczestnicy wykonali prace, w których przedstawili różnorodne zawody wykonywane dawniej przez mieszkańców, a obecnie zapomniane oraz nowe zawody, jakie powstają i są niezbędne dla dalszego rozwoju miasta i całego regionu.
Uroczystość została uświetniona interesującym wykładem dra Adama Wójcika nt. "Zawody w dawnym Tarnobrzegu".  Zaprezentował wiele różnorodnych zawodów takich jak: kowal, garncarz, szewc, mydlarz, bednarz, cyrulik i wiele jeszcze innych. Podkreślił, że wraz ze zmianą naszego życia i rozwoju techniki zmieniają się zawody. Większość dawnych zajęć czyli tzw. „fachów” zostało wyparte z rynku i nie są znane dla młodego pokolenia.   
W kolejnym punkcie programu zostały przedstawione „nowe specjalności” przez prelegentów ze szkół branżowych: w Tarnobrzegu, Nowej Dębie i Gorzycach. Zasygnalizowali, iż rozwój społeczny, gospodarczy i techniczny niesie za sobą zmiany oraz konieczność tworzenia nowych zawodów, które są niezbędne dla potrzeb rozwoju koniunktury i jakości życia w XXI wieku. Szkoły zgodnie z podstawą programową i potrzebami rynku pracy tworzą nowe kierunki kształcenia zawodowego.
Każdy z uczestników konkursu, otrzymał pamiątkowy dyplom.
Ponadto z tej okazji został wydany okolicznościowy katalog wraz z płytą - zawierający prace konkursowe (literackie i multimedialne).

Autor: BP Tarnobrzeg