Uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego "Ocalić tradycję od zapomnienia”

Tarnobrzeg

22 i 23 września 2020 roku w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego pod hasłem "Ocalić tradycję od zapomnienia”.
Powyższy konkurs zorganizowała Biblioteka wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym "Libri" przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.
Konkurs był adresowany do przedszkolaków oraz uczniów wszystkich typów szkół z terenu powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega.
Na konkurs wpłynęło 60 prac prezentujących swoje niezwykle pomysły w następujących kategoriach:
  • 31 prac plastycznych
  • 24 prezentacji multimedialnych,
  • 5 w formie  opracowań literackich
Należy podkreślić, że prace konkursowe  wykonane były na wysokim poziomie. Wśród laureatów były nagrody i wyróżnienia.
Uczestnicy wykonali prace, w których zaprezentowali elementy dorobku kultury lasowiackiej oraz historię i zwyczaje dawnych mieszkańców regionu. Wyjątkowo ciekawie opisali i przybliżyli historyczne miejsca oraz wykonali dekoracyjne ozdoby i hafty.
Każdy z uczestników konkursu, otrzymał pamiątkowy dyplom oraz publikację.
Okazjonalna publikacja zawiera nagrodzone oraz wyróżnione prace literackie i plastyczne wraz z dołączona płytą, na której znajdują się prezentacje multimedialne.

Autor: BP Tarnobrzeg