V Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników. Edycja 2019/2020. Mistrzostwa Lokalne.

Tarnobrzeg

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników, skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas 1-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół specjalnych.
Głównym organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Wielka Liga z Katowic, funkcję Koordynatora Wojewódzkiego na Podkarpaciu pełni Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie [adres do kontaktu: podkarpackie@wielka-liga.pl ]
Bieżąca edycja konkursu przybrała formułę mistrzostw lokalnych, co oznacza, że rozgrywki drużynowe zakończą się na etapie powiatowym [28 kwietnia 2020 r.], a jego uczestnicy będą walczyć o tytuł Mistrza oraz I i II Wicemistrza Powiatu.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Tarnobrzegu po raz kolejny pełni funkcję Koordynatora Powiatowego Wielkiej Ligi Czytelników na powiat tarnobrzeski.
Zapraszamy nauczycieli do włączenia się wraz z uczniami i ich rodzicami do wspólnej zabawy czytelniczej. Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w towarzyszącym konkursowi projekcie: Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”.
Formularze zgłoszeniowe placówki należy dostarczyć  do 10 stycznia 2020 r. w formie skanu lub formie papierowej na adres: 
- 09-tarnobrzeski@wielka-liga.pl  (dla powiatu tarnobrzeskiego) - Biblioteka Pedagogiczna  w Tarnobrzegu 
- 09-stalowowolski@wielka-liga.pl  (dla powiatu stalowolskiego i niżańskiego) - Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - Filia w Stalowej Woli 
Pytania prosimy kierować:
-  Ewa Wicherska –  Wypożyczalnia Biblioteki Pedagogicznej  w Tarnobrzegu
tel. 15 822 22 77 wew. 23 lub e-mail  - Ewa.Wicherska@pbw.org.pl

- Bernadeta Burdzy - Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu - Filia w Stalowej Woli/Nisku
tel. tel. 15  842-05-65//841-25-18  lub e-mail - Bernadeta.Burdzy@pbw.org.pl


Autor: BP Tarnobrzeg