VII Powiatowy Przegląd Twórczości Nauczycieli - przedłużamy termin składania prac