Wieczór wspomnień…

Tarnobrzeg

„Patrzysz z wysoka wprost w serca nasze, patrzysz i widzisz dobro i zło.
Zło pomóż wymieść, dobro wspomagaj, niech kwitnie kwiatem niebieskich łąk…”

13 grudnia 2018 r. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zorganizowała wyjątkowy wieczór poświęcony pamięci Kazimierza Wiszniowskiego.
W trakcie spotkania można było poznać wiele interesujących faktów z życia zasłużonego bohatera.
Przyjaciele i znajomi snuli empatyczne  wspomnienia o jego szlachetnych gestach wsparcia i pomocy drugiemu człowiekowi. Jego maksymą życiową było "zło dobrem zwycieżaj".
Był kuratorem oświaty i wyrozumiałym pedagogiem, świetnym organizatorem życia kulturalnego, poetą  i nie tylko. W jego duszy i sercu ciągle powstawały nowe pomysły do różnorodnych działań na polu kulturalno-oświatowym. Trudno wymienić jego zasługi dla mieszkańców Tarnobrzega, bo były  rzeczywiście wyjątkowe. Zaprezentowano  też zdjęcia, które przywołały wiele wspomnień wśród uczestników, gdyż rozpoznawali miejsca, znajomych oraz  wydarzenia z dawnych lat. Był mistrzem w komunikowaniu się zarówno z dorosłymi  jak też z młodzieżą.
Młodzież szkolna Katolickiego LO im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu uświetniła to melancholijne  spotkanie występem muzycznym.
Ten nadzwyczajny wieczór pokazał jak wielu miał przyjaciół, którzy oddając mu hołd, przekazują młodym pokoleniom godne do naśladowania wzorce.
 Kazimierz Wiszniowski odszedł na wieczny spoczynek  po ziemskiej wędrówce 17 listopada 2018 r.

Autor: BP Tarnobrzeg