„Wołyń - Tarnobrzeg. Blisko czy daleko? ” - wystawa fotografii Romana Pawluka

Tarnobrzeg

Zapraszamy na wyjątkowo barwną wystawę fotografii Romana Pawluka, która przybliża splot historycznych wydarzeń Wołynia i Tarnobrzega.Roman Pawluk
Urodził się w 1971 r. w Maniewiczach na Wołyniu w rodzinie polsko-ukraińskiej. Od 1992 r. jest członkiem Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu. Jego Babcia była pierwszą prezeską oddziału SKP w Maniewiczach, obecnie funkcję tę pełni Mama. Absolwent geografii na Uniwersytecie Wołyńskim w Łucku. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel geografii, następnie w szkole języków obcych. Od 2003 r. przez 11 lat pracował w sekretariacie Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Obecnie – w ukraińsko-polskim dwutygodniku Monitor Wołyński, ukazującym się w Łucku. Zainteresowania to podróże, krajoznawstwo, historia sztuki. Hobbistycznie oprowadza wycieczki po Wołyniu.  
Nigdy nie miał żadnej wystawy fotograficznej!

Wystawa  ukazuje  dzieje i kulturę Wołynia na przestrzeni lat i nawiązuje do historii Tarnobrzega.

Ekspozycję stanowią fotografie Ziemi Wołyńskiej – krainy rozciągającej się od legendarnych Grodów Czerwieńskich po Ziemię Drewlańską, „od poleskich kniej po podolskie wyżyny…”
Autor wymienił  kilka wybitnych postaci „...zasłużonych dla nauki, szkolnictwa i kultury polskiej – Tadeusza Czackiego oraz Alojzego Felińskiego, których z Dzikowem łączyła bardzo silna więź i pobyty w nim. Tadeusz Czacki to wuj Jana Feliksa Tarnowskiego, współzałożyciela Kolekcji Dzikowskiej, i jego pierwszy wychowawca oraz nauczyciel …”

Wystawa dostępna w czytelni do końca września br. w godzinach pracy Biblioteki.

Autor: BP Tarnobrzeg