„Życie ma tak wiele barw"- wernisaż

Tarnobrzeg

„Nawet z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza pasja jest czymś bardzo, ale to bardzo cennym” /Stephen King/

28 lutego 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy III Powiatowego Przeglądu Twórczości Nauczycieli - „Życie ma tak wiele barw".
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli:  Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego i  Prezydent Miasta Tarnobrzega.
W III edycji Przeglądu wzięli udział nauczyciele czynni i emerytowani z powiatu tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzega, którzy realizują swoje pasje  i marzenia w różnego rodzaju  twórczości.  W sumie 29 nauczycieli – artystów zaprezentowało swoje dzieła z zakresu: literatury, malarstwa, rzeźby, grafiki  oraz rękodzieła artystycznego. Wśród nich byli zarówno profesjonalni artyści jak i amatorzy, którzy dopiero poszukują swojego stylu, fachowych porad  i inspiracji ducha.
Wystawa ta jest przykładem, że każdy rodzaj hobby rozwija i wzbogaca wewnętrznie a ponadto może być inspiracją dla innych do samorealizacji czy też ciekawą formą spędzenia czasu. Ludzie z pasją pragną dzielić się swoją twórczością, potrzebują miejsca gdzie mogą udostępnić  swoje pomysły szerszej publiczności aby rozwijać swój talent   i nabywać nowe doświadczenia. Warto zauważyć, że wernisaż ten daje możliwość zaprezentowania dorobku i umiejętności artystycznych  wszystkim twórczym nauczycielom.
Zwiedzający mogli podziwiać barwne obrazy wykonane różną techniką oraz niezwykłe  własnoręczne wyroby, które przeniosły ich w świat „bajecznie kolorowy”, pozwalający zapomnieć o trudach dnia codziennego i złych emocjach. Jednym słowem sztuka buduje i wzbogaca każdego z nas dodając mu radości i  szerszego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość.
Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, którzy podczas zwiedzania dyskutowali oraz wspominali  swoich znajomych, podziwiając ich talent i kreatywność. Niektórzy twierdzili, że „przyjemność płynąca z uprawiania hobby” jest tak ulotna,  i nie da się  opisać ani wyrazić słowami. Jednak jest to piękne gdyż wzbogaca wnętrze i przenosi nas w świat najskrytszych marzeń.
Wzorem roku ubiegłego został wydany pamiątkowy  katalog wystawy, który wręczono wszystkim autorom prezentującym swoje prace.

Autor: S.D-B