"Marzanna Zimowa Panna”

WystawyWystawa pokonkursowa III Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
 Organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu
10.04 - 05.05. 2018 r.

Autor: S.D-B