„Ślady historii w dziejach miasta. Ze zbiorów Krzysztofa Watracza”