"Szlakiem Orlich Gniazd" - wystawa malarska

Wystawy

„Szlakiem Orlich Gniazd” - taki tytuł nosi wystawa malarstwa olejnego Agnieszki Janusz-Szczytyńskiej,
prezentowanej w ramach X Tygodnia Historycznego.
Swą poetycką nazwę szlak zawdzięcza ruinom i zamkom leżącym wzdłuż trasy, które budowane były najczęściej na szczytach wzniesień, pośród trudno dostępnych skał wapiennych, stąd wzięła się nazwa – „Orle Gniazda”.

Autorka wystawy - Agnieszka Janusz – Szczytyńska, jest nauczycielką fizyki.
Jak mówi o sobie - malarstwem amatorsko zajmuje się od 1990 roku, a przez długi czas jej twórczość znali tylko najbliżsi.
Obecna wystawa jest pokłosiem niedawno odbytej podróży Szlakiem Orlich Gniazd. Jest to jej pierwsza wystawa.

Zapraszamy do czytelni biblioteki!

Autor: BP Tarnobrzeg