"Wielki lekarz małych ludzi im. dr Olgi Blanki Lilien”- wystawa pokonkursowa