Wystawa "Jachowicz - dzieciom"

Wystawy

Uroczyste otwarcie wystawy "Jachowicz dzieciom" 20 października 2021r.

Zapraszamy na otwarcie wystawy „Jachowicz - dzieciom”, które odbędzie się 20 października 2021 r. o godz. 13.00 w Bibliotece Pedagogicznej w  Tarnobrzegu .
Ekspozycja ma na celu pokazanie życia i twórczości Stanisława Jachowicza, wybitnego polskiego bajkopisarza, pedagoga i filantropa, a także przypomnienie wartości, jakim hołdował – pomoc dzieciom z najuboższych rodzin i wychowanie w duchu patriotyzmu. Ponieważ całe życie Jachowicza było skoncentrowane na najmłodszych członkach społeczności, dlatego zgromadzone eksponaty zawierają także elementy pokazujące świat dziecka w XIX w., zabawy i edukację.
Wystawa została dofinansowana z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach  realizacji zadania publicznego. 
       
W programie prelekcja Marii Pałkus pt.: „Stanisław Jachowicz w cytatach”.

Autor: BP Tarnobrzeg