Narodowe Święto Niepodległości

Zestawienia bibliograficzne

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku to narodowe święto obchodzone 11 listopada, na pamiątkę odzyskanie niepodległości po latach zaborów dokonanych przez Prusy, Rosję i Austrię.


Zestawienie bibliograficzne w wyborze. 

 

I.  Wydawnictwa zwarte

 1. "Ojczyzną był język i mowa..." : kultura polska a odbudowa niepodległości w 1918 r / Janusz Żarnowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.
 2. 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego / Janusz Odziemkowski. - Warszawa : "Mikromax", 1989.
 3. Dni przełomu dni nadziei : Warszawa i Mazowsze 1918-1919 :antologia tekstów literackich i historycznych / oprac. zespół Marian Marek Drozdowski [ i in.]. - Warszawa : "Typografika", [1993].
 4. Drogi do Niepodległej 1918 / Dorota Truszczak, Andrzej Sowa. - Warszawa : "Bellona", cop. 2008.
 5. Drugiej Rzeczypospolitej początki / Andrzej Garlicki. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996.
 6. Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe w II Rzeczypospolitej / Katarzyna Barbara Kochan. - Kraków : "Impuls", 2009.
 7. Gabriel Narutowicz : pierwszy prezydent Rzeczypospolitej / Janusz Pajewski, Waldemar Łazuga. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1993.
 8. Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r / Stanisław Mackiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Głos", 1990.
 9. Ideologia i polityka Józefa Piłsudskiego / [red. nauk. Tadeusz Romanowski]. - Warszawa : "Samopomoc Chłopska", 1988.
 10. II Rzeczpospolita : oczekiwania i rzeczywistość / Jan Tomicki. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986.
 11. Kalendarium II Rzeczypospolitej / Marek Jabłonowski, Jerzy Jarski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990.
 12. Kształt społeczno-polityczny II Rzeczypospolitej : (1918-1923) / Marian Leczyk. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1979.
 13. Kultura Drugiej Rzeczypospolitej / Daria Nałęcz. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991.
 14. Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach / wybór, oprac. i wstęp Piotr Łossowski, Piotr Stawecki. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1988.
 15. Listopadowe dni - 1918 : kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej / Piotr Wróbel. - Warszawa : "Pax", 1988.
 16. Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej / Jerzy Holzer. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1974.
 17. Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej : 1918 - 1919 / Henryk Jabłoński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1962.
 18. O kształt II Rzeczypospolitej : procesy chłopskie w latach 1918-1923 : wybór dokumentów / wstęp i oprac. Aleksander Łuczak, Kazimierz Przybysz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.
 19. Odbudowa państwa polskiego : Traktat wersalski / oprac. Tadeusz Cieślak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960.
 20. Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
 21. Pierwszy ułan Drugiej Rzeczypospolitej / Jacek M. Majchrowski. - Warszawa : "BGW", 1993.
 22. Polska niepodległa / [wyd. Danuta Borowska-Mostafa]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 23. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej : 1918-1939 / Marek K. Kamiński, Michał J. Zacharias. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987.
 24. Rok 1918 - tradycje i oczekiwania / red. nauk. Andrzej Garlicki. - Warszawa : "Czytelnik", 1978.
 25. Samorząd miast II Rzeczypospolitej : publiczna debata i rozwiązania ustrojowe / Marek Klimek. - Lublin : Petit, 2006.
 26. Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 / Janusz Żarnowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
 27. Spory o II Rzeczpospolitą : ewolucja poglądów publicystyki i historiografii polskiej na temat przyczyn odbudowy i znaczenia niepodległego państwa dla narodu polskiego / Antoni Czubiński. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983.
 28. Sprawa polskiej granicy zachodniej w latach 1918 -1919 / Zdzisław Woroniak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1963.
 29. Sprawy i ludzie II Rzeczypospolitej : szkice i polemiki / Marian Marek Drozdowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979.
 30. Z rozważań o II Rzeczypospolitej / Henryk Jabłoński ; Polska Akademia Nauk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.
 31. Życie sportowe w Drugiej Rzeczypospolitej : sukcesy, ciekawostki, sensacje / Krzysztof Szujecki. - Warszawa : "Bellona", cop. 2012.

 

 II.  Artykuły z czasopism

 1. A gdy wolności nadszedł czas... : montaż publicystyki i poezji / Barbara Wanda Jachimczak // W: Wszystko gra : wybór materiałów repertuarowych 'Biblioteki w Szkole" / [red. Katarzyna Świderska-Nowicka]. - Warszawa : "Sukurs", 2007. - s. 94-98
 2. Bóg - Honor - Ojczyzna : scenariusz uroczystości z okazji odzyskania niepodległości / Renata Ciesielska, Maria Grajek, Małgorzata Tomczak // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 16-19
 3. Dobro Ojczyzny : scenariusz akademii z okazji Dnia Niepodległości / Anna Pasiowiec // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 20-21
 4. Feniks : montaż słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // W: Wszystko gra : wybór materiałów repertuarowych 'Biblioteki w Szkole" / [red. Katarzyna Świderska-Nowicka]. - Warszawa : "Sukurs", 2007. - s. 98-102
 5. Gotowe scenariusze imprez szkolnych, czyli jak przygotować imprezę w szkole, aby nie była nudną "kuczcią" / Jerzy Hamerski. - Warszawa : "Publcat", 2011. - 175, [1] s. - 978-83-245-1815-9
 6. 11 listopada - Święto Niepodległości : (scenariusz uroczystości) / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 21-23
 7. 11 listopada : scenariusz uroczystości szkolnej / Anna Maj // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 28
 8. Kamienie historii. Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Agnieszka Sołtysik, Małgorzata Zagórska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 4, s. 36-46
 9. Lekcja historii : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Ewelina Bladoszewska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 31-32
 10. Pamięć o przeszłości / (wp) . - (Narodowe Święto Niepodległości) //  Tygodnik Nadwiślański. - 2000, nr 46, s.10
 11. Rok 1918 : scenariusz uroczystości szkolnej / Lesława Szczerkowska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 9, s. 25-27
 12. Scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 50-52
 13. Ślady Święta Niepodległości w naszym mieście : (akademia szkolna) / Anna Gorlewska,, Monika Rotmańska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7/8, s. 9-10
 14. Święto Niepodległości / Bogumiła Woźniak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7/8, s. 12-13
 15. Święto Niepodległości : program dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Katarzyna Nowak-Kwiatkowska // Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 24-25
 16. Święto Odzyskania Niepodległości : scenariusz uroczystości / Anna Konopka, Remigiusz Rudolf // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7/8, s. 27-29
 17. Wolność kocham i rozumiem... / Aldona Kopinke, Tomasz Szymkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 13-14

Autor: PBW Tarnobrzeg