Adaptacja dziecka w przedszkolu

Zestawienia bibliograficzne

Adaptacja dziecka w przedszkolu

zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Dziecko w domu i w przedszkolu : vademecum dla rodziców i nauczycieli / Teresa Fiutowska, Anna Rumińska. - Warszawa : "Adam", 2010, sygn. SG 55887, TG 99731
  (Książka ta jest poradnikiem, w którym rodzice znajdą odpowiedzi na wiele ważnych pytań dotyczących: wyboru przedszkola, przygotowania dziecka do roli przedszkolaka, wyrabiania umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami i rozwiązywania konfliktów, przestrzegania norm współżycia społecznego, doskonalenia wszystkich zmysłów, sprawności fizycznej i intelektualnej. To vademecum przyda się nie tylko rodzicom, ale i nauczycielom zajmującym się opieką i edukacją dzieci w wieku przedszkolnym.)
 2. Moje dziecko idzie do przedszkola : poradnik dla rodziców / Johanna Friedl ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2001, sygn. SG 44791, SG 49825, SG 53840, TG 85583
  (W tym praktycznym poradniku rodzice znajdą odpowiedź na wiele podstawowych pytań, które związane są z przygotowaniem i pobytem dziecka w przedszkolu oraz jego przejściem do pierwszej klasy.)
 3. Moje dziecko w przedszkolu : poradnik dla rodziców / pod red. Anety Jegier. - Gdańsk : "Harmonia", 2009, sygn. SG 54155, TG 95487
  (Książkę przeznaczona jest głównie do rodziców, których dziecko ma iść do przedszkola. Autorzy zbioru próbują odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. Rodzic dowie się, jakie ma możliwości i prawa w przedszkolu, jak przygotować dziecko do rozstania, czego nauczyć malucha, by dobrze sobie radził. Ponadto książka porusza takie tematy, jak prawidłowe żywienie, rozwój mowy, sposoby na wspomaganie rozwoju ogólnego malucha. Autorzy wyjaśniają, dlaczego dziecko kłamie i jak je tego oduczyć. Znajdą się tu też podpowiedzi, jak nauczyć sztuki rozwiązywania konfliktów i jak wytłumaczyć mu, że ma dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.)
 4. Nauczyciele i rodzice partnerami w trudnym okresie adaptacji dziecka w przedszkolu / Bulera Maria, Knasińska-Szymańska Grażyna [w:] Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2004, s. 44-50, sygn. TG 88146
  (W artykule przedstawione zostały sposoby współpracy nauczyciel-rodzic-dziecko, które pokazują, jak radzić sobie w razie trudności adaptacji dziecka w przedszkolu)
 5. Problemy adaptacyjne maluchów przychodzących do przedszkola [w:] Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2012, s. 28-42, sygn. NG 56013, SG 57828, TG 103381
  (Autorki zwracają uwagę na różne aspekty adaptacji dziecka w przedszkolu, min.: na to co sprawia, że dzieci tak trudno przystosowują się do przedszkola, prezentują konkretne pomysły na przygotowanie malucha do pójścia do przedszkola oraz prezentują zestaw porad dla dorosłych na pierwsze trudne dni pobytu dziecka w przedszkolu.)
 6. Proces wczesnej adaptacji do przedszkola - wspieranie kompetencji społecznych małego dziecka / Anna Kienig [w:] Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji : praca zbiorowa / red. nauk. Władysław Puślecki. - Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008, s. 155-161, sygn. SG 53204
  (Autorka w swoim artykule zwraca uwagę na niezwykle istotną dla małego dziecka rolę pierwszych kontaktów społecznych ze środowiskiem poza rodziną. Zwraca uwagę na problemy jakie mogą wystąpić podczas adaptacji oraz proponuje konkretne strategie radzenia sobie z nimi.)
 7. Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien / Monika Biała. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008, sygn. NG 56833, SG 52811, TG 96354
  (W książce opisane zostały najbardziej typowe trudności, z jakimi może borykać się dziecko w wieku 3-7 lat; podane są także wskazówki, jak można poradzić sobie z nimi samemu lub jak zauważyć moment, kiedy należy zgłosić się po pomoc do specjalisty.)
 8. Przystosowanie dzieci trzyletnich do przedszkola / Kienig Anna [w:] Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / red. Sabina Guz. - Warszawa : Wydaw. Wyższej szkoły Pedagogicznej TWP, 2001, s. 161-172, sygn. TG 84261
  (W artykule przedstawiono wyniki badań autorskich dotyczących adaptacji dzieci trzyletnich przeprowadzonych podczas pierwszego miesiąca ich pobytu w przedszkolu)
 9. Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola / Jadwiga Lubowiecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000, sygn. NG 45974, NG 45975, SG 43213, SG 43214, SG 43215, TG 80795
  (Proces adaptacji trzylatków do przedszkola autorka analizuje w aspekcie aktywności rodziców. Na podstawie badań udowadnia, że współdziałanie nauczycieli i rodziców przyczynia się do prawidłowego rozwoju psychospołecznego dzieci, co jednocześnie oznacza dobre przygotowanie ich do środowiska szkolnego. Rozważania teoretyczne i wnioski z badań znajdują odzwierciedlenie w materiałach praktycznych: scenariusz wstępnego programu adaptacji dziecka do przedszkola; ankieta dla rodziców; kwestionariusz dla wychowawcy grupy przedszkolnej; arkusz obserwacyjny zachowań dziecka w różnych sytuacjach na terenie przedszkola)
 10. Trzylatek w przedszkolu : gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : "Erica", 2010, sygn. NG 56180, SG 55951, SG 58398, TG 99335, TG 100833
  (Niniejsza książka ma na celu przekazanie rodzicom podstawowej wiedzy na temat edukacji przedszkolnej, organizacji i funkcjonowania przedszkola, a także przygotowania dziecka do uczęszczania do tej placówki.)
 11. Wczesna interwencja wobec problemów emocjonalnych dziecka związanych z adaptacją do przedszkola / Elżbieta Małkiewicz [w:] Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2008, s. 431-441, sygn. NG 51088, SG 51344
  (Artykuł przedstawia problemy emocjonalne występujące u dzieci 3-4 letnich na początku pobytu w przedszkolu na tle trudności charakterystycznych dla ich fazy rozwojowej oraz prezentuje przykładowe sposoby pomocy.)
 12. Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : "Erica", 2010, sygn. NG 54501, NG 54502, SG 55055, SG 56048, TG 98745, TG 100696
  (Książka prezentuje zagadnienie adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, które nie musi być bolesnym i dokuczliwym przeżyciem, ale może stać się motorem korzystnych zmian w rozwoju dziecka. Przedstawia zarówno teoretyczne rozważania dotyczące zaburzeń i problemów w procesie adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, jak i propozycje praktycznych rozwiązań, których celem jest ułatwienie dziecku nawiązania pozytywnych kontaktów w nowym dla niego otoczeniu pozarodzinnym. Pozycja przeznaczona jest dla nauczycieli przedszkolnych, studentów pedagogiki, a także rodziców.)

 

 

Artykuły z czasopism:

 1. Adaptacja do przedszkola / Litkowicz Marta // Wychowanie w Przedszkolu . - 2010, nr 7, s. 48-50
 2. Adaptacja do przedszkola : rady dla rodziców // Wychowanie w Przedszkolu . - 2012, nr 8, s. 70
 3. Adaptacja dzieci w przedszkolu / Piwowarska-Krukowska Hanna // Wychowanie w Przedszkolu . - 2007, nr 5, s. 47-50
 4. Dlaczego dziecko płacze za mamą? / Kaczmarska Dagmara // Wychowanie w Przedszkolu . - 2012, nr 8, s. 28-[31]
 5. Długi proces adaptacji / Szulska-Wyrwa Ewa // Wychowanie w Przedszkolu . - 2004, nr 6, s. 26(346)-28(348)
 6. Dziecko u progu edukacji przedszkolnej : różne aspekty adaptacji / Konopka Iwona, Pielaszek Lidia // Dyrektor Szkoły . - 2010, nr 6, dodatek „Przed szkołą” s. 7-12
 7. Jak pomóc dzieciom i rodzicom? / Knapik Agnieszka // Wychowanie w Przedszkolu . - 2001, [nr] 6, s. 338-339
 8. O adaptacji słów kilka / Musielak Beata // Wychowanie w Przedszkolu . - 2013, nr 8, s. 59-[61]
 9. O adaptacji trzylatków w przedszkolu / Leszczyńska Mirosława // Wychowanie w Przedszkolu . - 1998, nr 7, s.528-531
 10. Parasol nad trzylatkiem : rady dla rodziców / Szurkowska Beata // Wychowanie w Przedszkolu . - 2005, nr 7, s. 44(428)-47(431)
 11. Pierwsze kontakty / Niewiarowska Katarzyna // Wychowanie w Przedszkolu . - 2004, nr 7, s. 38(422)-40(424) 
 12. Przedszkolak na start : jak dobrze zacząć? / Batura Aleksandra, Chyża Maja, Pyrgiel Katarzyna // Wychowanie w Przedszkolu . - 2013, nr 6, s. 46-49
 13. Przepis na dobry start : czyli co zrobić, by pierwszy dzień w przedszkolu był radosny / Franczak Natalia // Wychowanie w Przedszkolu . - 2010, nr 8, s. 30-31 
 14. Przyjazne przedszkole / Malewicz Halina // Wychowanie w Przedszkolu . - 2001, [nr] 6, s. 362-364
 15. W trosce o trzylatki / Muraszko Waleria // Wychowanie w Przedszkolu . - 2001, [nr] 6, s. 336-338
 16. Witamy trzylatki / Grzęzikiewicz Dorota, Szabelska Lidia // Wychowanie w Przedszkolu . - 2004, nr 6, s. 29(349)-31(351)
 17. Wycieczka w Dniu Dziecka / Borowiec Alicja, Kozera Barbara // Wychowanie w Przedszkolu . - 2004, nr 6, s. 47(367)-48(368)
 18. Z radością do przedszkola / Kopeć Izabela // Wychowanie w Przedszkolu . - 2011, nr 7, s. 50-56
 19. Żegnaj smutku u maluszków / Krawczyk Danuta // Wychowanie w Przedszkolu . - 2001, [nr] 7, s. 432-433

Autor: PBW Tarnobrzeg