Armia Krajowa

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. Administracja Polski Podziemnej w latach 1939-1945 - recenzja / Marek Ney-Krwawicz. // Kwartalnik Historyczny. - 1995, nr 3/4, s.302-304, Zawiera rec. książki: Administracja Polski Podziemnej w latach 1939-1945 / Grzegorz Górski. - Tor., 1995.
 2. Armia Krajowa - recenzja / Tadeusz Kondracki. // Nowe Książki. - 2000, nr 6, s. 16-17, Zawiera rec. książki: Armia Krajowa : szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. - Warsz., 1999.
 3. Armia Krajowa / Waldemar Grabowski // Biuletyn IPN .- 2011, nr 8-9, s.114-124
 4. Inspektorat AK Nowy Sącz i 1 Pułk Strzelców Podhalańskich pod dowództwem Adama Stabrawy "Borowego" w świetle dokumentów źródłowych / Alina Fitowa. -  Streszcz. w jęz. ang. // [Od Zasmyk do Skrobowa - recenzja] / Zbigniew W[łodzimierz] Fronczek. // Nowe Książki. - 1995, nr 12, s. 29-30
 5. Jeden z dziesięciu / Piotr Hodyra // Biuletyn IPN .- 2011, nr 9-9, s.176-180
 6. Komenda Główna Armii Krajowej przed i podczas powstania warszawskiego - nowe przyczynki / Jerzy Iranek-Osmecki. -  Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Historyczny. - 1995, nr 2, s. 55-77
 7. Krzyż Wielki dla "Zapory" / Piotr Niemiec // Tygodnik Nadwiślański. - 2008, nr 5, s. 10
 8. Organizacja prac nad powstaniem powszechnym w kraju w Sztabie Naczelnego Wodza na obczyźnie : zarys problemu / Marek Ney-Krwawicz. -  Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Historyczny. - 1995, nr 3/4, s. 197-208
 9. Ostatni żołnierze II Rzeczypospolitej – Żołnierze Wykleci / Kazimierz Krajewski  // Biuletyn IPN .- 2011, nr 8-9, s. 156-159
 10. Ostra Brama 2010  [reportaż] /Kazimierz Krajewski, Jacek Pawłowicz // Biuletyn IPN .- 2010, nr 7-8, s. 165-173
 11. Polska - Ukraina - recenzja / Bohdan Skaradziński. // Nowe Książki. - 1999, nr 4, s. 71, Zawiera rec. książki: Polska - Ukraina : trudne pytania : materiały III międzynarodowego seminarium historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej", Łuck, 20 22 maja 1998. T. 3. - Warsz., 1998.
 12. Polskie Państwo Podziemne na Wołyniu 1939-1944  / Dariusz Faszcza // Biuletyn IPN.- 2010, nr 7-8, s. 95-107
 13. Proces czternastu - recenzja / Krzysztof Jasiewicz. // Nowe Książki. - 1998, nr 12, s. 66, Zawiera rec. książki: Proces czternastu / Elżbieta Kotarska. - Warsz., 1998.
 14. W czyim imieniu? „Wachlarz” (1941-1943) / Maciej Żuczkowski // Biuletyn IPN. - 2011, nr 8-9, s. 125-132
 15. Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945 - recenzja / Bohdan Skaradziński. // Nowe Książki. - 2000, nr 6, s. 14-15; Zawiera rec. książki: Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945 / Longin Tomaszewski. - Warsz., 1999.

Wydawnictwa zwarte

 1. Afera "Wismana" : z dziejów zamojskich grup szturmowych 1940-1942 / Wojciech Białasiewicz. - Lublin : Wydawnictw Lubelskie, 1985.
 2. Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944 / Tomasz Strzembosz ; Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
 3. Archiwum Jawora : dokumenty obwodu Armii Krajowej Tarnobrzeg / wybrał oraz wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Samorządowe, 1994.
 4. Aresztowane powstanie / wstęp Bernadetta Gronek ; wybór i red. nauk. Jacek Zygmunt Sawicki ; [oprac. Paweł Czerniszewski i in.]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004.
 5. Armia Krajowa : dramatyczny epilog / red. Krzysztof Komorowski ; Wojskowy Instytut Historyczny. - Warszawa : "Bellona", 1994.
 6. Armia Krajowa : Siła Zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego / Marek Ney-Krwawicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
 7. Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu : materiały sesji naukowej KUL, 24-25 IX 1985 r / pod red. Tomasza Strzembosza ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1993.
 8. Bezimienni : z dziejów wywiadu Armii Krajowej / Paweł Maria Lisiewicz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987.
 9. Bojowe sztandary i proporce Armii Krajowej / Marek Ney-Krwawicz, Zbyszko i Maciej Siemaszko. - Warszawa : Krajowa AgencjaWydawnicza, 1991.
 10. Epitafium nieznanego żołnierza : garść wspomnień o majorze "Zarembie" inż. Kazimierzu Pilacie, komendancie obwodu AK "San" - Nisko w latach 1940-1944 / Jan Maria Szymański. - Łódź : Fundacja dla Ludzkiego Przeżycia i Odrodzenia, [1998].
 11. Generał Stefan Rowecki "Grot" w relacjach i w pamięci zbiorowej / do druku przygotowali Andrzej Krzysztof Kumert i Tomasz Szarota. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 2003.
 12. Generał Władysław Sikorski / Jerzy Majka. - Rzeszów : "Libra", 2007.
 13. Jasnogórskie śluby "Jędrusiów" 1939-1984 / [zebrał, oprac. i przygot. do druku Eugeniusz Dąbrowski]. - Wrocław : [b. w.], 1997.
 14. Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945 / Marek Ney-Krwawicz. - Warszawa : "Pax", 1990.
 15. Komendant Wilk : z dziejów Wileńskiej Armii Krajowej / Krzysztof Tarka. - Warszawa : "Volumen", 1990.
 16. Losy Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie : (sierpień-grudzień 1944) : wspomnienia i dokumenty / Jan Łopuski. - Warszawa : "Editions Spotkania", 1990.
 17. Między Londynem a Warszawą : lipiec 1943 - lipiec 1944 / Eugeniusz Duraczyński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
 18. Na rozstajach dróg : ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej / Jerzy Janusz Terej. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
 19. Niepodległość będzie twoją nagrodą. T. 1, W konspiracji 1939-1945 / Halina Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
 20. Niepodległość będzie twoją nagrodą. T. 2, W więzieniach 1946-1954 / Halina Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
 21. Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944 / Tomasz Strzembosz. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
 22. Okupacja i konspiracja w Obwodzie AK [Armii Krajowej] Grójec-"Głuszec" w latach 1939-1945 / Henryk Świderski. - Warszawa : "Pax", 1989.
 23. Operacja wileńska AK [Armii Krajowej] / Roman Korab-Żebryk ; [przedm. Tadeusz Jędruszczak]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
 24. Opowiadania partyzanta : wspomnienia żołnierza AK i BCh / Michał Basa. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.
 25. Polska karząca 1939-1945 : polski podziemny wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji niemieckiej / Leszek Gondek. - Warszawa : "Pax", 1988.
 26. Pomnik żołnierzy Armii Krajowej podokręgu Rzeszów / Marek Czarnota, Grzegorz Ostasz. - Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2001.
 27. Pożoga : walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK [Armii Krajowej] / Józef Turowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
 28. Pseudonim "Łupaszka" : z dziejów V Wileńskiej Brygady Śmierci i mobilizacyjnego ośrodka Wileńskiego Okręgu AK / Dariusz Fikus. - Warszawa : "Omnipress", 1990.
 29. Prasa Polski podziemnej : nie publikowane gazetki Biura Informacji i Propagandy - Okręgu Kielce SZP, ZWZ, AK z lat 1940-1943 / Stanisława i Władysław Felcman. - Kielce : "Jedność", 1999.
 30. Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki : emisariusz, cichociemny, oficer Komendy Głównej AK / Jerzy Majka, Grzegorz Ostasz. -Rzeszów : "Libra", 2007.
 31. Reportaż z tamtych dni / Cezary Chlebowski. - Wyd.2. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
 32. Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948 / Jacek Pawłowicz ; [tł. na jęz. ang. Biuro Tłumaczeń "LIDO-LANG Technical Translations"]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008.
 33. Spiska 14 : aresztowanie generała "Grota" - Stefana Roweckiego / Andrzej Chmielarz, Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
 34. Stefan Rowecki w relacjach / pod red. nauk. Tomasza Szaroty ; [do dr. przygot. zespół Danuta Kaczyńska i in.]. - Warszawa : "Pax", 1988.
 35. Strzały pod więzieniem : najsłynniejsze akcje Armii Krajowej / Stanisław M. Jankowski. - Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1992.
 36. Śląsk jako teren partyzancki Armii Krajowej / Zygmunt Walter-Janke ; [wstęp Tomasz Strzembosz].- Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.
 37. Tajna Armia Polska, Znak, Konfederacja Zbrojna : zarys genezy, organizacji i działalności / Kazimierz Malinowski. - Warszawa : "Pax", 1986.
 38. Tajna organizacja "Odwet" : krótki rys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem początkowego okresu działalności / Eugeniusz Dąbrowski. - Wrocław : [b. w.], 1990.
 39. Tamte lata, tamte czasy : wspomnienia z II wojny światowej / Halina Regulska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
 40. U podnóża Gór Świętokrzyskich : z dziejów obwodu Opatów ZWZ-AK : 1939-1945 / Antoni Sułowski. - Warszawa : "Pax", 1987.
 41. W Armii Krajowej na Śląsku / Zygmunt Walter-Janke. - Katowice : "Śląsk", cop. 1986.
 42. W imieniu Polski podziemnej : z dziejów wojskowego sądownictwa specjalnego Armii Krajowej / Paweł Maria Lisiewicz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
 43. W Jędrzejowskim Obwodzie AK [Armii Krajowej] / Andrzej Ropelewski [pseud.] "Karaś". - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
 44. W kleszczach czerwonych / Dionizy Garbacz, Andrzej Zagórski. - Brzozów : Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta ; Rzeszów : Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność", 1991.
 45. W lwowskiej Armii Krajowej / Jerzy Węgierski. - Warszawa : "Pax", 1989.
 46. W służbie dla ojczyzny. Cz. 1, Wspomnienia dowódcy Kedywu AK obwodu Tarnobrzeg / Kazimierz Bogacz. - [B. m.] : [b. w.], 1992.
 47. W służbie dla ojczyzny. Cz. 2, Relacje i wspomnienia z wydarzeń w latach 1939-1946 / Kazimierz Bogacz. - [B. m.] : [b. w.], 1993.
 48. Wachlarz : monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii Krajowej wrzesień 1941 - marzec 1943 / Cezary Chlebowski. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : "Pax", 1990.
 49. Wołyniak : legenda prawdziwa / Dionizy Garbacz. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2008.
 50. X Pawilon : wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowieckiej / Stanisław Krupa. - Warszawa : "Omnipress", 1989.
 51. Zapiski z daleka : (fragmenty wspomnień). Cz. 1, 1944-1954, Cz. 2: 1954-1956 / Marek Kolendo. - Warszawa : "Pax", 1989.
 52. Zapluty karzeł reakcji : wspomnienia AK-owca z więzień w PRL / Piotr Woźniak ; [zred. Józef Ruszar; do druk. przygot. Piotr Jegliński, Tadeusz Konopka]. - Wyd. 3. - Warszawa : Editions Spotkania, 1990.
 53. Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w obwodzie tarnobrzeskim 1939-1945 / Tadeusz Zych ; przedm. Władysław Bartoszewski. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004.
 54. Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okręgu Lubelskim : 1939-1944 / Cz, 1, Zarys monograficzny / Ireneusz Caban, Zygmunt Mańkowski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1971.
 55. Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okręgu Lubelskim : 1939-1944 / Cz, 2, Dokumenty / Ireneusz Caban, Zygmunt Mańkowski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1971.
 56. ZWZ-AK we Lwowie : 1939-1945 / Stanisław Pempel. - Warszawa : "Bis", 1990.
 57. Żołnierze łączności walczącej Warszawy / Kazimierz Malinowski. - Warszawa : "Pax", 1983.
 58. Żołnierze wyklęci / Jerzy Ślaski. - Warszawa : "Rytm", [2011].
 59. Życie niewłaściwie urozmaicone : wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK / Kazimierz Leski ; [przedm. Tomasz Szarota]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.

Autor: PBW Tarnobrzeg