Arteterapia

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Artediagnoza : psychologiczna specyfika twórczości plastycznej dzieci neurotycznych / Elżbieta Głowacka. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2006, sygn. TG 90505
 2. Arteterapia - badania i praktyka / Andrea Gilroy ; [tł. Sebastian Sobczyński]. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009, sygn. TG 96845, 97007
 3. Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki / Wita Szulc. - Warszawa : „Difin”, 2011, sygn. SG 55430
 4. Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011, sygn. SG 55431
 5. Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008, sygn. SG 53180 
 6. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Kraków : „Impuls”, 2011, sygn. TG 99702 
 7. Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. - Wyd. 4. - Kraków : „Impuls”, 2007, sygn. TG 97008 
 8. Dziecko i sztuka : recepcja-edukacja-wsparcie-terapia / pod red. Mirosławy Knapik ; przy współpr. Katarzyny Krasoń. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003, sygn. SG 47672, NG 48516
 9. Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011, sygn. TG 99757
 10. Leczenie muzyką chorych z nerwicami i zaburzeniami czynnościowymi / Christoph Schwabe ; tł. [z niem.] Marianna Murkowa. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1972, sygn. TG 17397
 11. Mandala w arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008, sygn. SG 51656  
 12. Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006, sygn. TG 89959 
 13. Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością : [ scenariusze zajęć] / Agnieszka Ewa Jarkowska. - Tychy : „Maternus Media”, 2004, sygn. TG 86578, 91811
 14. Muzykoterapia : podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu / Małgorzata Kronenberger. - Szczecin : „Mediatour”, cop. 2003, sygn. TG 89298
 15. Muzykoterapia czyli Jak wykorzystać siłę dźwięków / Edith Lecourt ; tł. z j. fr. Lilla Teodorowska. - Katowice : „Videograf”, 2008, sygn. TG 93456
 16. Muzykoterapia dogłębna - komórkowa czyli Łatwe techniki leczenia ciała, umysłu, ducha za pomocą dźwięku / Barbara Angel Romanowska. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2006, sygn. TG 93605
 17. Muzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009, sygn. TG 96763
 18. Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Gąsienica-Szostak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003, sygn. TG 86130, 88891
 19. Muzykowanie metodą cyfrowo-literową z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Tadeusz Wolak. - Kraków : „Impuls”, 2010, sygn. TG 97664
 20. NIKIFORY - artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym : materiały pokonferencyjne. Cz. 1 / pod red. Barbary Sochal. - Warszawa : Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska, 2009, sygn. TG 97908   
 21. Od Natury do... Kultury : sztuka i edukacja drogą rozwoju osób niepełnosprawnych / red. Edyta Nieduziak-Błońska. - Sandomierz : Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa”, 2009, sygn. TG 95370
 22. Od teatru do terapii. T. 1, Między teorią a praktyką / pod red. Andrei Jaworskiej [i in.]. - Lublin : Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku, 2006, sygn. TG 91537
 23. Portrety i maski w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handforg, Wiesław Karolak. - Łodź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009, sygn. TG 97587
 24. Przestrzenie sztuki dziecka : strategia intersemiotycznego i polisensorycznego wsparcia jednostek o obniżonej sprawności intelektualnej / Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa-Domagała. - Katowice : „Librus”, [2003], sygn. NG 51861
 25. Psychologia twórczości plastycznej / Stanisław Leon Popek. - Kraków : „Impuls", 2010, sygn. TG 98270
 26. Psychopatologia ekspresji : twórczość artystyczna chorych psychicznie / Magdalena Tyszkiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 61777, 61932
 27. Rysunek w arteterapii / Wiesław Karolak. - Wyd. 2. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007, sygn. TG 97046
 28. Rysunek w psychoterapii / Gerald D. Oster, Patricia Goyld ; przekł. [z ang.] Anna i Magdalena Kacmajor. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000, sygn. SG 42829, 42980
 29. Rytmika : rytm, ruch, muzyka, estetyka, kształcenie, wychowanie, profilaktyka, terapia, taniec, teatr / Małgorzata Kronenberger. - Łódź : „Global Enterprises”, cop. 2006, sygn. TG 89050
 30. Sacrum - sztuka - wychowanie / pod red. Wiesławy A. Sacher ; Katowice : Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arteterapii. - Kraków : „Impuls”, 2006, sygn. TG 90905
 31. Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi / Małgorzata Kapłon. - Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2009, sygn. SG 53673
 32. Szczęśliwy świat tworzenia czyli Arteterapia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach / Alina Arciszewska-Binnebesel. - Toruń : „Bea-Bleja”, 2003, sygn. TG 86037
 33. Sztuka jako wsparcie rozwoju / red. Wiesława A. Sacher, Mirosława Knapik. - Bielsko-Biala : Wyższa Szkoła Administracji, 2007, sygn. TG 93075
 34. Sztuka w edukacji i terapii / pod red. Mirosławy Knapik, Wiesławy Aleksandry Sacher ; Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arteterapii. - Kraków : „Impuls”, 2004, sygn. SG 47333
 35. Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006, sygn. SG 51301
 36. Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / pod red. Eweliny Jutrzyny. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003, sygn. TG 85230
 37. Sztuka, która pomaga dzieciom / Koryna Opala-Wnuk. - Łódź : „JK „ : „Feeria”, 2009, sygn. TG 97596
 38. Tańcząc z dziećmi : improwizacja taneczna, symbolika, socjoterapia / Detlef Kappert ; tł. z niem. Honorata Łukaszewska, Natalia Szymańska. - Warszawa : „Kined”, 2005, sygn. TG 87560
 39. Teatr, który leczy / Anna Bielańska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2002, sygn. TG 83299, 87643
 40. Terapia dźwiękiem / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007, sygn. TG 92493
 41. Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka : książka z płytą DVD zawierającą 50 krótkich filmów ilustrujących różnorodność możliwości zastosowania muzykoterapii kreacyjnej w praktyce / Paul Nordoff, Clive Robbins ; przekł. z jęz. ang. Agnieszka Bryndal, Elżbieta Masiak. - Kraków : „Impuls”, 2008, sygn. TG 93433, 95206
 42. Terapia muzyką w teorii i praktyce tyflologicznej / Ewelina Jutrzyna. - Warszawa : Polski Związek Niewidomych, 2007, sygn. NG 51867
 43. Terapia sztuką : praktyczny poradnik / Susan I. Buchalter; przeł. [z ang.] Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006, sygn. TG 88908
 44. Terapia sztuką w edukacji / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Karcz Juliusz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004, sygn. SG 48468
 45. Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : „Żak”, 2009, sygn. TG 96729
 46. Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : „Żak”, 2009, sygn. TG 96730
 47. Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody) / Maria Piszczek. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002, sygn. TG 90750, 90751
 48. Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania / Joanna Jakubik-Hajdukiewicz. - Poznań : „Garmond”, 2005, sygn. SG 49019
 49. Twórczość jako forma dialogu ze światem / red. Edyta Nieduziak. - Sandomierz : Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa” : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2010, sygn. TG 98348
 50. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2010, sygn. TG 98822
 51. Współtworzenie : zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo / Jadwiga Garda-Łukaszewska, Tomasz Szperkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, sygn. TG 77599
 52. Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002, sygn. TG 88806
 53. Wykorzystanie muzykoterapii w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo / Janusz Antosiewicz ; Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego. - Tarnobrzeg : Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego, 1995, sygn. TI 2785
 54. Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008, sygn. SG 52483
 55. Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe: 5-7 lat i 9-13 lat (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. - Kraków : „Impuls”, 2005, sygn. TG 87275
 56. Zastosowanie biblioterapii i muzykoterapii w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej / Irena Borecka, Lilianna Piotrowska ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. - Wałbrzych : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1994, sygn. TI 2729

 

Artykuły z czasopism

 1. Antyczne źródła terapii sztuką : moja fascynacja starożytną Grecją.; podróże z arteterapią cz.1 / Wita Szulc // Arteterapia. - 2009, nr 3, s.13-16
 2. Arteterapeutyczne aspekty ekspresji plastycznej / Janina Florczykiewicz // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s.5-8
 3. Arteterapia / Maria Szymczyk // Wychowawca. - 2007, nr 4, s.22-23
 4. Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym / Ewa Grudziewska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s.194-200
 5. Arteterapia w medycynie i edukacji / Olga Handford // Arteterapia. - 2009, nr 4, s.30-31
 6. Arteterapia w przedszkolu / Mariola Napiórkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 11, s.20-23
 7. Być artystą jak dziecko czyli esej o dziecięcej twórczości / Joanna Maria Laskowska // Arteterapia. - 2009, nr 3, s.33-35
 8. Dzieci i ich teatry / Joanna Maria Laskowska // Arteterapia. - 2009, nr 3, s.2-4
 9. Elementy muzykoterapii / Hanna Sobińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s.35-36
 10. Łączenie muzykoterapii z elementami logopedii w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Małgorzata Modelska // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s.34-38
 11. Mandala w pracy z dziećmi / Anna Kluska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s.40-42
 12. Moja wyspa : scenariusz warsztatów choreoterapeutycznych / Anna Glińska-Lachowicz // Arteterapia. - 2010, nr 1, s.2-6
 13. Muzykoterapia / Leszek Kryniewski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s.49
 14. Muzykoterapia / Małgorzata Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s.38-40
 15. Muzykoterapia Nordoff-Robbins / Aleksandra Stadnicka // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s.29-30
 16. Muzykoterapia oczami muzyka / Andrea Jaworska // Arteterapia. - 2009, nr 4, s.4-8
 17. Muzykoterapia w aktywizowaniu dzieci nieśmiałych / Ewa Woźniczka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s.48-50
 18. Muzykoterapia według kodalyowca / Andrea Jaworska // Arteterapia. - 2009, nr 1, s.2-6
 19. Pochwała dodaje skrzydeł : scenariusz zajęć biblioterapii / Joanna Maria Laskowska // Arteterapia. - 2009, nr 3, s.8-11
 20. Problem widza jako odbiorcy filmu w filmoterapii / Joanna Mytnik // Arteterapia. - 2011, nr 1, s.21-23
 21. Psychologia zorientowana na proces a muzyka : płynna granica między psychoterapią a sztuką / oprac. Małgorzata Jałocho // Remedium. - 1996 nr 2 s.6-9
 22. Psychologiczna analiza rysunku dziecka / Barbara Gajo // Wychowawca. - 2009, nr 5, s.12-13
 23. Rola muzyki w pracy z dziećmi głęboko upośledzonymi / Lucyna Wielgosz // Ergo. - 2006, nr 5, s.26-31
 24. Rola teatru w życiu osoby niepełnosprawnej / Urszula Malewicka // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s.267-273
 25. Rytmy życia : czyli choreoterapia w leczeniu kobiet uzależnionych od alkoholu / Aleksandra Wysocka-Zańko // Arteterapia. - 2010, nr 1, s.36-37
 26. Stan polskiego piśmiennictwa dotyczącego muzykoterapii dzieci / Krzysztof Stachyra // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, nr 3, s.115-119
 27. Sztuka tworzenia relacji : w roli głównej - rekwizyt / Agnieszka Nadstawna // Arteterapia. - 2011, nr 1, s.2-5
 28. Taniec w arteterapii : scenariusz warsztatów choreoterapeutycznych / Anna Glińska-Lachowicz // Arteterapia. - 2009, nr 4, s.20-24
 29. Teatr jako terapia dla widza / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 2, s.54-56
 30. Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s.17-20
 31. Teoria arteterapii Tomasza Rudowskiego - implikacje do resocjalizacji przez sztukę / Janina Florczykiewicz // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s.176-185
 32. Terapeutyczna funkcja sztuki a osobowość dziecka / Zbigniew Baran // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996 nr 2 s.195-198
 33. Terapeutyczne walory muzyki / Ewa Woźniczka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s.10-16
 34. Terapia plastyką / Anna Lech // Nowe w Szkole. - 2004 nr 4 s.11-13
 35. Terapia przez sztukę / Katarzyna Włodarczyk // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s.357-359
 36. Umuzykalnianie dzieci trzyletnich / Urszula Siudak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s.342-344
 37. Warsztat arteterapii / Anna Glińska-Lachowicz // Arteterapia. - 2009, nr 1, s.10-14
 38. Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie / Anna Nikiciuk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s.85-92
 39. Wpływ zajęć muzyczno-ruchowych z elementami muzykoterapii na dzieci z nadpobudliwością psychoruchową / Mariola Duniec // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1-2, s.111-123
 40. Wybrane zagadnienia terminologii używanej w teatroterapii : cz. 1 / Anita Stefańska // Arteterapia. - 2010, nr 1, s.18-21
 41. Zabawy relaksacyjne z elementami muzykoterapii / Małgorzata Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s.37-41
 42. Zajęcia muzyczno-taneczne jako forma terapii przez sztukę / Anna Palider, Monika Poręba // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2003, nr 4, s.213-214
 43. Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii psychiatrycznej / Anna Marta Żukowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 4-5, s.9-12
 44. Zestawienie bibliograficzne z arteterapii / oprac. Anna Glińska-Lachowicz, Anna Zydroń // Arteterapia. - 2011, nr 1, s.34-39

 

Dokumenty audiowizualne

 1. Muzykoterapia - lato [Dokument dźwiękowy] : muzyka uspokajająco-relaksacyjna / Robert Kulik, Zenon Kraśkiewicz. - Warszawa : „Libramed”, 1998, sygn. TT 1471

 

Netografia

 1. www.arteterapia.pl
 2. http://marza83.wordpress.com/
 3. www.arteterapia.studio-rimm.eu
 4. www.cr.vot.pl/arteterapia/arteterapia_menu_home.htm

 

Autor: PBW Tarnobrzeg