Autyzm i Zespół Aspergera

Zestawienia bibliograficzne

Autyzm i Zespół Aspergera

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych : zarys rewalidacji / Jacek Jarosław Błeszyński. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010 sygn. TG 99642, SG 56435
 2. Autyzm : epidemiologia, diagnoza i terapia / pod red. Tadeusza Pietrasa, Andrzeja Witusika i Piotra Gałeckiego. - Wrocław : "Continuo", 2010 sygn. TG 97964, SG 54016
 3. Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; przeł.[z ang.] Sylwia Pikiel. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010 sygn. TG 99302
 4. Autyzm : na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls", 2009 sygn. TG 97069, SG 53974
 5. Autyzm : od badań mózgu do praktyki psychologicznej / Ewa Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 sygn. TG 102453, SG 56764
 6. Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. - Gdańsk : "Harmonia", 2010 sygn. TG 98636, SG 54722
 7. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008 sygn. TG 93095, SG 51442
 8. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : skala oceny zachowań autystycznych / Jacek J. Błeszyński. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2011 sygn. TG 99704, SG 55433, NG 54164
 9. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Wyd. 4. - Kraków : "Impuls", 2007 sygn. TG 90246
 10. Autyzm i dieta : o czym warto wiedzieć / Rosemary Kessick ; [tł. Sylwia Kuchta]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010 sygn. TG 99162
 11. Autyzm i zespół Aspergera / Claire Grand ; [przekł. Andrzej Bilik]. - Warszawa : "Studio Emka", 2012 sygn. SG 57236, NG 5579, TCz 102965
 12. Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. - Wyd. 1, dodr. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012 sygn. TCz 101796
 13. Autyzm jako zaburzenie metabolizmu : wskazówki dotyczące interwencji dietetycznej / Paul Shattock, Paul Whiteley & Linda Todd ; [tł. Grażyna Zawada]. - Kraków : Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 2009 sygn. TG 102789
 14. Autyzm od wewnątrz : przewodnik / Hilde De Clercq ; tł z przekł. ang. Krystyna Alicja Sip. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2007 sygn. TG 93193
 15. Czy moje dziecko ma autyzm? : jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu / Osnat Teitelbaum, Philip Teitelbaum ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012 sygn. SG 56770, TG 102252
 16. Dynamika rozwoju chłopca z autyzmem : sześć etapów terapii : jak żyć z chorobą / Hanna Olechnowocz, Felicyta Krawczyk. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012 sygn. TG 101936
 17. Dzieci z głodującymi mózgami : przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu / Jacquelyn McCandless ; przy współudziale: Teresy Binstock [i in. ; tł. Kornel Zdanowski]. - Wyd. 3, 1 w jęz. pol. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007 sygn. TG 102788
 18. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : "Liber", 2007 sygn. TG 91198, NG 50391, SG 50391
 19. Dziecko autystyczne : prawdziwa opowieść o Maciusiu / Beata Zawiślak. - Kraków : "Impuls", 2012 sygn. TG 101394, SG 56619
 20. Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 sygn. TG 102028
 21. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010 sygn. SB 2864, NB 2613
 22. Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher ; przeł. Emilia Bochenek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013 sygn. TG 103275, SG 57494, NG 55809 
 23. Inne, ale nie gorsze : o dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice / rozmawia Grzegorz Zalewski. - Warszawa : "Linia", 2012 sygn. SG 57155, TG 102945
 24. Interwencje społeczne dla nastolatków z Zespołem Aspergera : przewodnik komunikacji i socjalizacji w terapii interakcyjnej / John Harpur, Maria Lawor, Michael Fitzgerald ; [tł. Ewa Niezgoda]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012 sygn. TG 102642, NG 55519
 25. Językowa interpretacja świata w wypowiedzach osób z zespołem Aspergera / Marta Korendo. - Kraków : "Omega Stage Systems", 2013 sygn. TG 104446 
 26. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja-vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon; przekł. [z ang.] Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 sygn. TG 90028
 27. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : "Impuls", 2009 sygn. TG 97076, SG 53741
 28. Krzyś jest wyjątkowy : dla dzieci o autyzmie / Charles A. Amenta III ; przekł. Ewa Wojtych ; il. Monika Pollak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010 sygn. TG 100179
 29. Małe dziecko z autyzmem : [diagnoza i terapia] / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005 sygn. TG 90024, 94523, SG 48409
 30. Monitorowanie narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym / [red. Janusz Sierosławski, Bogusława Bukowska, Piotr Jabłoński]. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2007 sygn. TG 98038-98039, SG 54380-54381, NG 53425-53426
 31. Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004 sygn. TG 85806, SG 48453
 32. Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem / Temple Grandin ; [tł. z ang. Marta Klimek-Lewandowska i Dominika Lewandowska]. - Warszawa : Fundacja "Synapsis" : "Fraszka Edukacyjna", 2006 sygn. TG 90322
 33. Nie każdy jest Rain Manem / Anna Teluk-Lenkiewicz. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010 sygn. TG 99288
 34. Nikt nigdzie : niezwykła autobiorafia autystycznej dziewczyny / Donna Williams ; [tł. z ang. Przemysław Gryz]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2005 sygn. TG 89715, SG 48677
 35. Odnaleźć Kansas : zespół Aspergera rozszyfrowany / Aaron Likens ; przekł. Maciej Piątek. - Kraków : "eSPe", 2012 sygn. TG 102848, SG 57055
 36. Pomoc dla nastolatków ze spektrum zaburzeń autystycznych w radzeniu sobie z przyjaźnią, uczuciami, konfliktami... i wiele innych : 60 sytuacji społecznych i tematów do dyskusji / Lisa A. Timms ; [tł. Zofia Zdral]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012 sygn. TG 102931, SG 57999
 37. Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Adam Marszałek, 2011 sygn. TG 100016
 38. Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [i in.]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011 sygn. TCz 101235
 39. Rodzice dzieci z autyzmem / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 sygn. TG 102211, SG 56784
 40. Rodzina jako środowisko osób z autyzmem : aspekt wychowawczo-terapeutyczny / Jacek Błeszyński. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005 sygn. SG 48505
 41. Spektrum zaburzeń autystycznych : przewodnik dla początkujących : podstawowe informacje dla rodziców i pedagogów / Paul G. Taylor ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2011 sygn. TG 100845
 42. Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine, Catherine Smith ; słowo wstępne Jo-Anne Seip ; tł. [z ang.] Olga Frączak-Faure. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008 sygn. TG 93194
 43. Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : "Humanitas", 2009 sygn. TG 96357, SG 53417
 44. Świry, dziwadła i Zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dorastania / Luke Jackson ; przedmowa Tony Attwood ; [tł. z ang. Ewa Niezgoda]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2005 sygn. TG 88527
 45. Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania / Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014 sygn. TG 104396
 46. Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych / Albert J. Cotugno ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2011 sygn. TG 104454
 47. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 4. - Kraków : "Impuls", 2013 sygn. NG 56621, SG 58576
 48. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. - Kraków : "Impuls", 2010 sygn. TG 98394, SG 54599
 49. Uczę się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną / Maria Kuleczka-Raszewska, Dorota Markowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012 sygn. TG 102447, SG 56912, NG 55434
 50. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych : metoda krakowska / Jagoda Cieszyńska. - Kraków : Omega Stage Systems-Jędrzej Cieszyński, 2011 sygn. TG 99561, NG 53926, SG 55379
 51. Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzeń pokrewnych : jak się ładnie witać, mówić świetne komplementy i bawić się z przyjaciółmi / [Tarin Varughese ; tł. Zofia Zdral]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012 sygn. TG 102640, SG 57021, NG 55517
 52. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka nauk. Ewa Pisula. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009 sygn. TG 96334
 53. Wzrastajcie z nami, a nie obok nas : program pracy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i dziećmi z autyzmem / Maria Raszewska, Krystyna Szoć - Gdańsk : "Harmonia", 2010 sygn. TG 100127, SG 55954
 54. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : "Impuls", 2005 sygn. TG 88082, NG 50940
 55. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008 sygn. SG 51635, TG 95498
 56. Zabawy dla dzieci z autyzmem / Magdalena Sabik, Anna Szczypczyk. - Gdańsk : "Harmonia", 2012 sygn. TG 103026, SG 58686
 57. Zaburzenia Sensorycznej Integracji u dziecka z zespołem Aspergera / Grzegorz Borkowski. - Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2013 sygn. SG 57885
 58. Zespół Aspergera : inny mózg, inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2009 sygn. TG 96885, SG 53789
 59. Zespół Aspergera : jak z nim żyć, jak pomagać, jak prowadzić terapię / Christine Preissmann ; przekł. Joanna Arentewicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 sygn. TG 102058
 60. Zespół Aspergera : księga pytań i odpowiedzi / Anna Budzińska, Marta Wójcik. - Gdańsk : "Harmonia", 2010 sygn. TG 98748, SG 54866
 61. Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Holliday Willey ; przedm. Luke Jackson ; [tł. z ang. Marta Umińska i Krzysztof Umiński]. - Warszawa : Fundacja "Synapsis" : "Fraszka Edukacyjna", 2006 sygn. TG 90324
 62. Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera / Agnieszka Borkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010 sygn. TG 99205, SG 55190

 

Artykuły z czasopism:

 1. Analfabeci emocji / Anna Waligórska, Michał Waligórski.// Charaktery. - 2012, nr 1, s. 76-80
 2. Autyzm - problem wciąż nieznany / Małgorzata Błądek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 16-20
 3. Autyzm - wybór bibliografii z lat 1998-2009 / oprac. Elżbieta Trojan.// Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 62-64
 4. Autyzm i zespół Aspergera : (zestawienie bibliograficzne) / oprac. Bożena Zwierzyńska.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 55-60
 5. Autyzm jako wynik zaburzeń we wczesnych etapach rozwoju człowieka / Marzena Górecka i Tomasz Hanć.// Remedium. - 2011, nr 5, s. 6-7
 6. Autyzm problem wciąż nieznany / Małgorzata Błądek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 16-20
 7. Biologiczne uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć.// Remedium. - 2010, nr 2, s.24-25
 8. Czy dziecko głuchoniewidome może być autystyczne? / Marzenna Zaorska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 298-304, bibliogr.
 9. Drama w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera / Tomasz Ciećwierz.// Remedium. - 2013, nr 11, s. 20-21
 10. Diagnoza i początki pracy z Olkiem / Katarzyna Wiecierzyńska.// Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 94-98
 11. Diagnoza, program oddziaływań i efekty dotychczasowej pracy z 8-letnim autystycznym chłopcem / Bogusława Łagosz.// Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 85-93
 12. Dlaczego on tak ciągle się kołysze i macha rękami? : stereotypowe zachowania ruchowe w autyzmie / Barbara Winczura.// Rewalidacja. - 2012, nr 2, s. 4-25, bibliogr. 
 13. Dysfunkcje bazowych sprawności komunikacyjnych u dzieci autystycznych / Krystyna Sacher-Szafrańska.// Rewalidacja. - 2012, nr 2, s. 66-83, bibliogr.
 14. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla rodziców i wychowawców / Paulina Gołaska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s. 14-19
 15. Dziecko autystyczne : metody i formy pracy w szkole / Katarzyna Patyk.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 45-53, bibliogr.
 16. Dziecko autystyczne w klasie : autyzm dziecięcy i zespół Aspergera - fakty i mity / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 19, s. 12
 17. Dziewczynka z chłopięcym umysłem / oprac. Agnieszka Czapczyńska.// Remedium. - 2009, nr 2, s. 30-31
 18. Jak uczyć dzieci z autyzmem rozumieć myśli, uczucia i intencje innych ludzi? Implikacje terapeutyczne dla teorii umysłu / Barbara Winczura.// Rewalidacja. - 2010, nr 1, s.29-47
 19. Mocne strony autyzmu : Zespół Aspergera / Agnieszka Rynkiewicz.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s.52-56
 20. Na niebiesko dla autyzmu! / Anna Gajda, Weronika Płocka, Magdalena Świder.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 4, s. 29
 21. Najczęstsze błędy w postępowaniu z rodzicami dzieci autystycznych / Tadeusz Perzanowski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 27-31
 22. Nieproste życie z Aspergerem : cz.1 / Joanna Święcicka.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s.92-97 
 23. Obserwacja i ustalenie celów priorytetowych pracy terapeutycznej z Jankiem / Jakub Praciak.// Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 99-104
 24. Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem - etapy adapatacji do niepełnosprawności dziecka / Marta Pągowska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s.258-266
 25. Psychospołeczne koncepcje uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć.// Remedium. - 2010, nr 5, s.6-7
 26. Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela terapeuty / Edyta Kosior.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s.204-217
 27. Toruński przykład integracji szkolnej dzieci z autyzmem / Jolanta Rubiniec.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 11/12, s. 62-65
 28. Uczeń autystyczny na lekcji języka obcego / Beata Wiechuła-Napiórkowska.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s.94-97
 29. Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja) / Jacek J. Błeszyński.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s.18-24
 30. Wsparcie osób wysoko funkcjonujących z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji masowej i integracyjnej / Andrzej Wolski.// Rewalidacja. - 2012, nr 2, s. 26-65
 31. Wykorzystanie symboli PCS w terapii dziecka autystycznego : (wycofywanie echolalii według metody autorskiej - opis przypadku) / Krystyna Sacher-Szafrańska.// Rewalidacja. - 2012, nr 2, s. 86-96
 32. Zajęcia muzykoterapeutyczne dla dzieci z autyzmem / Iwona Jędrzejczyk.// Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 21-22

Autor: PBW Tarnobrzeg