Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku

Zestawienia bibliograficzne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

I. Wydawnictwa zwarte

 
 1. Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli / Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka. - Kraków : "Impuls" 2002 sygn. TG 84227,
 2. Bezpieczeństwo dziecka w domu, szkole, na ulicy / il. Jacek Skrzydlewski ; tekst Małgorzata Wróblewska. - Wrocław : "Siedmioróg" : "Promocja", 2011  sygn. SG 55788, NG 54262
 3. Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz do ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. - Wyd. 2. - Warszawa : "Difin", 2010 sygn. TG 99903, SG 55139
 4. Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych / red. nauk. Sylwester Bębas, Paweł Kowalski. - Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Handlowa im. KrólaStefana Batorego 2014 sygn. TG 105882
 5. Bezpieczna turystyka i rekreacja / Karol Szymański. - Poznań : Akademia WychowaniaFizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 2009 sygn. TG 97188
 6. Bezpieczne dziecko : poradnik dla dzieci i rodziców / Ewa Owłasiuk-Kwiecień. - Białystok : "Printex", 2010 sygn. TG 99802, NG 54425, SG 55304
 7. Bezpiecznie przez życie czyli Jak uczyć dziecko unikania zagrożeń : w domu, w kontaktach z innymi, w czasie zabaw na powietrzu / Regina Dąbrowska. - Gdańsk : „Harmonia”, 2009, sygn. TG 95544, NG 51886, SG 53426
 8. Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa /red. nauk. Marek Górka. - Warszawa : "Difin" 2017, sygn.. TG 110592,  NG 59267, SG 61512
 9. Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2008,  sygn. TG 94733,  NG 51906
 10. Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2008. sygn. TG 94671, NG – 52621, SG 52936
 11. Fenomen czasu wolnego / Maria Truszkowska-Wojtkowiak. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012 sygn. TG 102694, NG 56149, SG 57041
 12. Jak kochać dziecko : internat, kolonie letnie, dom sierot / Janusz Korczak ; [oprac. tekstuElżbieta Cichy]. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka 2013, sygn.. TG 108908, NG 58258, SG 60532
 13. Momenty wychowawcze / Janusz Korczak. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka 2017, sygn. TG 110219
 14. Natychmiastowa pomoc w nagłych wypadkach dzieci : medycyna ratunkowa dla rodziców i opiekunów / Janko von Ribbeck ; tł. Jadwiga Kurkiewicz-Laskowska. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2010 sygn. TG 97722, SG 55166
 15. Niebezpieczne zachowanie kierowców : psychologiczny model regulacji zachowań w ruchu drogowym / Antoni Wontorczyk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011. sygn. TG 100491
 16. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży / red. merytor. Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin. - Warszawa : Wolters Kluwer 2015, sygn. TG 108880
 17. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej : poradnik dla organizatorów, kierowników i wychowawców / Krzysztof Rychlewski. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2011 sygn. NG 54145, SG 55733
 18. Ostrożnie! / Grzegorz Kasdepke ; il. Artur Gulewicz, z pomocą Marysi. - Wyd. 7, 5 w tym oprac. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2013 sygn. 103244
 19. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Krzysztof Kruszko. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010 sygn. TG 98057, NG 53296, SG 54576
 20. Pływanie dla każdego / Terry Laughlin ; przekł. Filip Zubczewski. - Zielonka : "Buk Rower", 2007 sygn. TG 92032
 21. Poradnik dla wychowawców kolonii / Sylwester Bębas, Paweł Czerwiński. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010 sygn. TG 99358
 22. To, co ważne i poważne : inscenizacje o bezpieczeństwie, zdrowiu i emocjach : scenariusze przedstawień dla przedszkolaków i klas I-III / Ewa Kujawińska. - Kraków : "CEBP 24.12" 2018, sygn.. TG 111287, SG 62004,
 23. Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / red. nauk. Dorota Szeligiewicz-Urban. - Sosnowiec : "Humanitas", 2012 sygn. NG 55869
 24. Vademecum wychowawcy kolonijnego / Adam Ligęza. - Kraków : "eSPe", 2010 sygn. TG 98241, SG 54454
 25. Wakacje z piratami : program kolonijny / Edyta Kulik [i in.]. - Kraków : "eSPe", 2010 sygn. SG 56429
 26. Wybrane normy prawne funkcjonowania oświaty. CZ. 5, Wycieczki, biwaki, obozy, kolonie /oprac. Jerzy Gruszka. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie 1994, sygn. TCz 74030
 27. Zabawy i gry ruchowe nad wodą i w wodzie / Mirosława Cieślicka, Marek Napierała, Dariusz Sitkowski. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013 sygn. TG 103947, SG 58347

II. Artykuły z czasopism

 
 1. Aktywny wypoczynek w plenerze z nietypowymi rzutami / Dorota Kamień.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 4, s. 59-64
 2. Analiza realizacji wakacyjnych programów sportowo-rekreacyjnych na przykładzie miasta Kalisz : komunikat z badań / Andrzej Rygas, Jacek Szczotkowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 9, s. 25-28
 3. Audyt fotelikowy / Tomasz Talarczyk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 56-58
 4. Bądź widoczny na drodze : kamizelki i odblaski a bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły / Anna Torbicka.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, maj, s. 50-51
 5. Bezpieczne wakacje / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły.- 2019, nr 6, s. 59-60 
 6. Bezpieczne wakacje / Józef Rostworowski.// Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s.33
 7. Bezpieczne wakacje - scenariusz zajęć dla klas III / Anna Michniuk.// Życie Szkoły. - 2015, nr 6, s. 39-40
 8. Bezpieczne wakacje - szczęśliwe wakacje! / Dorota Pater ; rozm. przepr. Katarzyna Kuleta.// Życie Szkoły. - 2015, nr 6, s. 6-8
 9. Bezpieczne wakacje nad morzem / Beata Leśkiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 6, s. 39-40
 10. Bezpieczne wakacje : scenariusz zajęć dla pięcio-, sześciolatków / Natalia Łasocha// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 5, s. 34-36
 11. Bezpieczne wakacje: scenariusz zajęć świetlicowych / Barbara Głaz.// Świetlica w Szkole. - 2012, nr 1, s. 19
 12. Bezpieczeństwo - pierwsza pomoc - profilaktyka / Agnieszka Zalewska-Meler.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, s. 20-26
 13. Bezpieczeństwo dzieci na stadionach piłkarskich / Krzysztof Górkowski, Karol Konaszewski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 8, s. 47-51
 14. Bezpieczeństwo dzieci w czasie wycieczek / Wioletta Bartoszewska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. 2014, nr 5, s. 22-24
 15. Bezpieczeństwo dzieci w sieci : przykłady bezpłatnych zabezpieczeń / Urszula Hoczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 5, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s. 14-16
 16. Bezpieczeństwo naszych dzieci / Marta Sabat, Maja Szymczak.//Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 51-54
 17. Bezpieczeństwo osobiste : kradzież, napad, włamanie, oszuści, parking, bankomat, dokumenty, torba, telefon, klucze, opiekunka do dzieci : poradnik nie tylko dla kobiet / Lucie Dupuis ; z fr. przeł. Andrzej Wróblewski. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbid Media, 2006 sygn. TG 91987
 18.  Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza szkołą : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s. 56-61
 19. Bezpieczne wakacje nad morzem / Beata Leśkiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 6, s. 39-40
 20. Bezpieczne wakacje: scenariusz zajęć świetlicowych / Barbara Głaz.// Świetlica w Szkole. - 2012, nr 1, s. 19
 21. Bezpieczne wakacje / Zofia Rudzińska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s. 41-42
 22. Bezpieczne warunki do zabawy / Bogumiła Bogacka-Osińska.//Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 25-27
 23. Bezpieczne zajęcia sportowe - w naturalnym środowisku / Dorota Kamień.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 7, s. 18-24
 24. Bezpiecznie przez życie - czyli jak uczyć dzieci unikania zagrożeń. Część I / Bożena Rutkowska.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 2, s. 71-74
 25. Bezpiecznie przez życie - czyli jak uczyć dzieci unikania zagrożeń. Część II / Bożena Rutkowska.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 72-76
 26. "Bezpieczny przejazd..." - kulminacja / Katarzyna Wierżajtys.// Życie Szkoły. - 2010, nr 7, s. 11
 27. Być bezpiecznym na drodze : scenariusz zajęc świetlicowych /Agnieszka Gromelska.// Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 26-27
 28. Co zagraża najmłodszym? / Karolina Kossakowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 6, s. 42-45
 29. Cele rekreacji - struktura / Lech Jaczynowski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 4, s. 29-34
 30. Dekalogi poszanowania plaż : wczasowicze zaproponowali reguły zachowania się na kąpieliskach / Kazimierz Netka.// Środowisko. - 2010, nr 12, s.25-27
 31. Edukacja i relaks / Beata Tłuczek.// Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 164-172
 32. Gdy pies może zagrozić dziecku / Jolanta Witulska.// Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 3, s. 28-30
 33. Gdyby kózka nie skakała... : wakacyjne zagrożenia / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 6, s. 61-63
 34. Geocaching w szkole / Jacek Banach.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 4, s. 39-42
 35. Idzie lato / Adam Cichosz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 6, s. 4-6
 36. Jak rozmawiać o ryzyku / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły.- 2019, nr 6, s. 61-62
 37. Jaki urlop udany / Joachim Marschall.// Charaktery. - 2012, nr 8, s. 40-43
 38. Jedziemy na wycieczkę... / Grażyna Świerczyńska.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 50-53
 39. Kolonie bez używek / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 32-33, s. 20
 40. Kolonijne ABC / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 30-31, s. 20
 41. Krótkie lato nad Wisłą : polscy uczniowie mogą pozazdrościć wakacji reszcie Europy / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 28-29, s. 6
 42. Lato w mieście od kuchni / Agata Oleksiak.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 18-20
 43. Małe i duże - co? Wakacyjne podróże! : propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci starszych na czerwiec// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 5, s. 64-69
 44. Na słonecznej plaży / Jolanta Jabłońska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s.38-39
 45. Nie szukajcie mnie : wakacje na gigancie - dlaczego dzieci uciekają z domu / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 28-29, s. 19
 46. O udanych wakacjach / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 7, s. 67
 47. Oaza Ewangelizacji jako propozycja na wakacje / Mateusz Mytnik.// Katecheta. - 2016, nr 2, s. 111-113
 48. Odpowiedzialność za teren szkoły w czasie wakacji / Mirosław Klimkiewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 42-44
 49. Organizacja wypoczynku / Małgorzata Drogosz.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 6, s. 74-81
 50. Powitanie lata / Anna Lorenc.// Świat Problemów. - 2014, nr 8, s. 46
 51. Po bezpiecznej stronie szlaku / Bożena Wajda ; rozm. przepr. Małgorzata Łoskot, Kamila Sekułowicz.// Głos Pedagogiczny. - 2012, maj, s. 8-12
 52. Po co dzieciom wakacje? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 25, s. 10
 53. Powrót do sensu / Maria Król-Fijewska, Piotr Fijewski.// Charaktery. - 2014, nr 8, s. 48-50
 54. Przed wakacyjną wyprawą / Alina Jakubowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 6, s. 57-60
 55. Przedszkolak bezpieczny na wakacjach / Lidia Kołodziejska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 6, s. 41-44
 56. Rekreacja ruchowa w czasie wolnym jako antidotum na negatywne skutki działania mediów na sferę psychiczną i fizyczną dzieci i młodzieży / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 4, s. 32-40
 57. Relaksacja w szkolnym wychowaniu fizycznym / Danuta Palica.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 4 [właśc. nr 1], s. 28-31
 58. Rodzina tradycyjna w przekazywaniu wzorów aktywnego spędzania czasu wolnego / Roman Chomicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 1, s. 21-25
 59. Rodzinne wakacje - przyjemność i wyzwanie - / Katarzyna Nowak.// Remedium. - 2017, nr 7-8, s. 2-4
 60. Rola Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka / Magdalena Giers, Marek Jankowski, Aleksandra Niedzielska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 1, s.9-15
 61. Ruch rekreacyjny młodzieży i dorosłych. Ogrody H. Jordana / Ryszard Wroczyński.// Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 2, s. 242-251
 62. Społeczne i wychowawcze zasoby odpoczynku / Alicja Żywczok.// Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 2, s. 71-86
 63. Sprawność pływacka młodzieży szkolnej pływającej rekreacyjnie / Michał Obukowicz [i in.]// Pedagogika Społeczna. - 2012, z. 2, s. 119-123
 64. Sztuka wypoczynku / Magdalena Goetz.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 30-34
 65. Wakacje na "trawce" / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 26, s. 16
 66. Wakacje w szkole / Anna Satel.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 12-13
 67. Wakacje w szkole? / Witold Salański.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 30-31, s. 18
 68. Wakacje z dzieckiem / Agnieszka Woźniczko.// Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 12-13
 69. Wakacyjne łamigłówki dla najmłodszych / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 6, s. 45-48
 70. Wakacyjne podróże : propozycje aktywności dla dzieci starszych na czerwiec.// Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 5, s. 54-74
 71. Wakacyjny program naprawczy / Magdalena Ludwig.// Sygnał. - 2014, nr 6, s. 69-74
 72. Wczasy pod sosnami / Krzysztof Fronczak.// Przyroda Polska. - 2006, nr 7, s.30-32
 73. Wreszcie odpocząć / Aleksandra Godlewska.// Życie Szkoły. - 2012, nr 7, s. 16-17
 74. Wreszcie odpoczynek : jak spędzą wakacje dzieci i młodzież? Z jakimi wrażeniami i wspomnieniami wrócą? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 27, s. 11
 75. Wychowanie do czasu wolnego (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 10, s.23-24

                                                                                                                                                            

Autor: BP Tarnobrzeg