Bezpieczeństwo publiczne

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2005, sygn. TG 87595, 89267, SG 49150
 2. Bezpieczeństwo lokalne w opiniach mieszkańców Tarnobrzega / pod red. Jana Dziubińskiego [i in.]. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007, sygn. TCz 92201
 3. Bezpieczeństwo osobiste : kradzież, napad, włamanie, oszuści, parking, bankomat, dokumenty, torba, telefon, klucze, opiekunka do dzieci : poradnik nie tylko dla kobiet / Lucie Dupuis. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbid Media, 2006, sygn. TG 91987
 4. Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej / red. nauk. Włodzimierz Fehler ; [aut. Banasiński Daniel i in.]. - Warszawa ; Biała Podlaska: Arte, 2010, sygn. TG 97990, SG 55141
 5. Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa / Marek Leszczyński. - Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego 2009, sygn. TG 98112
 6. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, sygn. TG 97229, 97928, 95213, SG 55142, 52714, NG 52136
 7. Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym / red. nauk. Włodzimierz Fehler. - Warszawa : "Arte", 2009, sygn. TG 97231, 96455, NG 53043
 8. Bezpieczne dziecko : poradnik dla dzieci i rodziców / Ewa Owłasiuk-Kwiecień. - Białystok : "Printex", 2010, sygn. SG 55304
 9. Bezpiecznie przez życie czyli jak uczyć dziecko unikania zagrożeń : w domu, w kontaktach z innymi, w czasie zabaw na powietrzu / Regina Dąbrowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2009, sygn. TG 95544, SG 53426, NG 51886
 10. Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, sygn. TG 94671, 95398, , SG 52936, NG 52621
 11. Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych : elementy edukacji antyterrorystycznej / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. - Warszawa : "Trio", 2008, sygn. TG 92233, SG 50997
 12. Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli / Marek Lisiecki. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009, sygn. TG 96370
 13. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Krzysztof Kruszko. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, sygn. TG 98057, NG 53296
 14. Przygotowanie dzieci i młodzieży do działania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia / Marian Cieślarczyk [i in.]. - Siedlce : Akademia Podlaska 2008, sygn. TCz 96355, SG 53507, NG 52693
 15. Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego / Eugeniusz Moczuk. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009, sygn. TG 95852
 16. Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym : teoria i praktyka / Bogumiła Bogacka-Osińska. - Kraków : "Impuls", 2009, sygn. TG 97316, SG 53896, NG 53027
 17. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym / Marek Lisiecki. - Warszawa : "Łośgraf", 2011, sygn. TG 99203, SG 55258

 

Artykuły z czasopism

 1. Bezpieczna droga do szkoły / Brygida Puczyńska // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s.420-423
 2. Bezpieczne poruszanie się po zmroku // Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s.48-49
 3. Bezpieczne uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym / Marek Rybakowski // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s.403-404
 4. Bezpieczne wakacje / Krzysztof Kruszko // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s.8-12
 5. Bezpieczne wędrówki / Danuta Łazuchiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 5, s.29-33
 6. Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5,s.32-37
 7. Bo to trudny rok był / Alicja Zieba // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s.52-54
 8. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s.7-14
 9. Dziewczęta w grupach przestępczych / Edyta Bąk-Buczak // Wychowawca. - 2007. nr 2s.12-14
 10. Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo uczniów? / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s.17-19
 11. "O swe bezpieczeństwo dbam" - scenariusze zajęć / Krystyna Kolowca // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, s.1, s.55-73
 12. Problem kradzieży w grupie dzieci / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2009, nr 7-8, s.8-10
 13. Rekreacja w wodzie nie tylko na ładną pogodę / Grzegorz Bielec, Paweł Klajman // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 5, s.39-44
 14. Unikajmy zagrożeń / Grażyna Maliszkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s.26-27

Autor: PBW Tarnobrzeg