Bezpieczny internet

Zestawienia bibliograficzne

I. Literatura dla nauczyciela

Wydawnictwa zwarte

 1. Całe życie w Sieci / red. Barbara Szmigielska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008     sygn. 93888
  Autorzy dołożyli starań, aby przedstawić zarówno szanse jak i wyzwania stwarzane przez najnowsze medium, jakim jest Internet. Klarowna koncepcja i wielostronność ujęć tytułowego zagadnienia stanowią niewątpliwy walor pracy. Przejawem jej oryginalności jest rozwojowo-edukacyjny profil dostrzegany już na poziomie analizy struktury książki.

 2. Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. [T]. 2, Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. - Białystok : "Trans Humana", 2005     sygn. 88504
  Poszerzająca się gwałtownie przestrzeń życia dziecka – medialna, informatyczna wzbudza wiele refleksji pedagogicznych, społecznych, wiele pytań dotyczących tego: co dzieję się z dzieckiem w świecie mediów elektronicznych; kim ono staje się, jakie czerpie korzyści; jakie zmiany o charakterze destrukcyjnym w nim zachodzą i w jakich sferach osobowości...

 3. Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. - Gliwice : "Helion-Septem", 2007     sygn. 92921
  Autorzy pomogą Ci: poznać zagrożenia czyhające w sieci i ich skalę; odpowiednio skonfigurować komputer PC; wybrać i zainstalować odpowiednie programy kontrolne i filtry stron internetowych; poradzić sobie z problemem pirackiego ściągania plików; wybrać przydatne oprogramowanie dodatkowo chroniące dziecko i komputer; wskazując instytucje zajmujące się pomocą ofiarom ściganiem przestępców internetowych; nauczyć się surfowania z dzieckiem po interesujących i bezpiecznych stronach.

 4. Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? / Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra. - Kraków : "eSPe", 2006     sygn. 88880, 94839
  Ta książka to praktyczny poradnik, który wyjaśnia, jak rodzice mogą uczestniczyć w życiu swoich  dzieci, nawet jeśli są oni mniej „zaawansowani” w korzystaniu z urządzeń teleinformatycznych.

 5. Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa : [poradnik dla rodziców i nauczycieli] / Parry Aftab . - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003    sygn. 85030
  Parry Aftab ostrzega przed niebezpieczeństwami, które czyhają na nieletnich w Internecie oraz przedstawia kompletny program umożliwiający korzystanie z bogactw Internetu przy jednoczesnym unikaniu jego zagrożeń. Uczy, jak nadzorować dzieci korzystające z komputera, posługiwać się programami filtrującymi w celu unikania oszustw i niebezpiecznych reklam.

 6. Internet : między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem / pod red. Mirosława Kowalskiego. - Tychy : "Maternus Media", 2008     sygn. 93126
  Czytelnik znajdzie tutaj omówienie  następujących zagadnień: e- globalna komunikacja jako jeden ze społecznych wymiarów Internetu, dzieci i młodzież w sieci, Internet i młode pokolenie ,przemoc w sieci, Internet i zdrowie.

 7. Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2008     sygn. 92952
  Prace Autorów zawarte w tomie zostały wyodrębnione w trzech częściach merytorycznie podporządkowanych problematyce zawartej w tekstach: multimedia (komputer, Internet) w kontekście wartości poznawczych, wychowawczych oraz zagrożeń; reklamy telewizyjnej w życiu dziecka (zakres korzystania, zagrożenia, obraz świata ukazywany w reklamach); edukacji medialnej.

 8. Pomoc psychologiczna Online : teoretyczne podstawy i praktyczne wskazówki / Bassam Aouil. - Bydgoszcz : Mirosław Wrocławski, 2008     sygn. 91454
  Publikacja jest pierwszą w Polsce ujmującą tak szeroko i jednocześnie dogłębnie problemy pomocy psychologicznej on-line. Jej innowacyjny charakter i unikalność podejmowanych zagadnień niewątpliwie wywoła zainteresowanie czytelników. Jest kierowana do psychologów, nauczycieli, terapeutów oraz wszystkich osób szerzej zainteresowanych niesieniem pomocy w środowisku internautów.

 9. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnianie za pośrednictwem systemu informatycznego / Barbara Kunicka-Michalska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2004     sygn. 88781
  W publikacji został omówiony istniejący w Polsce stan prawny odnoszący się do głośnego ostatnio zjawiska, jakim jest tzw. cyberprzestępczość. Sporo miejsca poświęcono najnowszym rozwiązaniom prawnym istotnym dla ofiar przestępstw omawianych w książce, m.in. ofiar pedofilii, handlu ludźmii doprowadzania do prostytucji. Rozważania autorki koncentrują się wokół problematyki Internetu, który niezależnie od pozytywnych funkcji, jakie spełnia, staje się także coraz częściej źródłem demoralizacji nieletnich.

 10. Psychologia Internetu / Patricia Wallace . - Poznań : "Rebis", 2004     sygn. 88743
  Czy istnieje coś takiego jak psychologia Internetu?Patricia Wallace twierdzi, że tak i na dowód napisała książkę, w której bada psychiczne aspekty cyberprzestrzeni. Miliony ludzi z całego świata codziennie spotykają się w wirtualnym świecie, aby porozmawiać, zdobyć potrzebne informacje, nauczyć się, zabawić się czy zarobić. Wallace opisuje, w jaki sposób sieć oddziałuje na naszą psychikę. Czy pod jej wpływem zmieniamy się? Czy wywieramy wpływ na innych użytkowników cyberprzestrzeni? Jaki wpływ wywiera wirtualny świat na rozwój stosunków międzyludzkich?

 11. Re: internet - społeczne aspekty medium : polskie konteksty i interpretacje / red. nauk. Łukasz Jonak [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,  2006     sygn. 89382
  Książka przygotowana niemal w całości przez grono młodych badaczy dokumentuje stan i kierunek prowadzonych w Polsce prac badawczych w tym nowym i niezmiernie ważkim obszarze praktyki społecznej, jaki został stworzony z chwilą pojawienia się Internetu. Wchodzące w jej skład teksty prezentują wysoki poziom teoretyczny i stanowią znaczący wkład do analizy funkcjonowania nowego medium.

 12. Rodzice offline? : jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem? / Florian Huber, Christoph Neuschaffer. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003     sygn. 85538
  Książka nie jest instrukcją obsługi, raczej poradnikiem - ABC komputera w pigułce dla zupełnie niezorientowanych dorosłych.

 13. Wychowawcze aspekty "rewolucji" informatycznej" / Henryk Noga. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2008     sygn. 92971
  Fakt, że komputery i sieć są dzisiaj niezbędne, jest niezaprzeczalny. Jednocześnie coraz częściej pojawiają się głosy na temat szkodliwego wpływu komputerów i Internetu na zdrowie i wychowanie człowieka.

Materiały audiowizualne

 1. TV Story [Film] / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adap. i reż. Dariusz Regucki ; muz. Dariusz Regucki ; zdj. Andrzej Nakowski, Michał Bożyk. - Kraków : "Rafael", cop. 2006     sygn. TDVD 104, 149
  Bohater filmu Berni uzależnia się od komputera. Zaczyna wagarować, zrywa z dziewczyną, wszystkie pieniądze wydaje na nowe gry. Prawdziwe życie jest możliwe dla Berniego tylko w świecie wirtualnym..

 2. 3 Love [Film] : historia inspirowana prawdziwym zdarzeniem / reż. Agnieszka Smoczyńska ; scen. Robert Bolesto, Agnieszka Smoczyńska; zdj. Kamil Płocki ; wyst. Roma Gąsiorowska [i in.]. - Kraków : "WAM" - Studio Inigo, [2007]     sygn. TDVD 251
  Magda wysiadła z pociągu i bez wahania podeszła do mężczyzny siedzącego na peronie. Przecież się znali...Co z tego, że "wirtualnie". Na płycie znajduje się propozycja lekcji z wykorzystaniem filmu

 3. Włącz się do gry [Film] / scen. Anna Urbańska ; reż. Jacek Urbański. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Biuro Promocji  i Informacji, 2003.     sygn. TV 543, 544, 545
  Kaseta zawiera 8 filmów edukacyjnych  (po 20 min.) do wykorzystania na lekcji, m.in. uzależnienia od Internetu.

 4. www.media.spoko [Film] / progr. Artur Mościcki, Maciej Zakrocki; współpr. Dominika Łukaszewska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,2004     sygn. 575
  Osiem audycji prezentuje wiedzę na temat mediów elektronicznych: radia, telewizji, Internetu, przekazu wideo.

Artykuły z czasopism

 1. Dzieci w sieci / Łukasz Wojtasik // Remedium. – 2007, nr 8, s.10-11

 2. Dziecko w sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 32-36

 3. Ekran monitora czarodziejskim lustrem? : pytanie o tożsamość mordującego myszką... / Marta Anna Sałapata. -  // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 103 – 116

 4. Internet a prawna ochrona dziecka / Mirosław Karczmarek // Remedium. – 2006, nr 7-8, s. 34-35

 5. Komputer jak narkotyk / Joanna Szymańska // Remedium. - 2002, nr 10, s. 6 – 7

 6. Media – dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy // Wychowanie na co dzień. – 2007, nr 10-11, s. 23-27

 7. Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu / Magdalena Szpunar. Maria Świątkiewicz-Mośny // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 1-2, s. 27-30

 8. Niebezpieczny Internet / Sebastian Tabor // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s.15-17

 9. Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci i młodzieży / Anna Andrzejewska  // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 4, s. 5-8

 10. Oddziaływanie Internetu na psychikę dzieci / Maria Brau-Gałkowska  // Edukacja Medialna. - 2003, nr 3, s. 14-20

 11. Pomoc dla młodych internautów // Remedium. – 2007, nr 8, s. 12

 12. Ucieczka do innego świata / Karolina Wachowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 49-51

 13. Uzależnienie od Internetu. Diagnoza i leczenie / Agata Rzymełka-Frąckiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 3, s. 9-12

 14. Uzależnienie od Internetu - prawda, poszlaka czy fikcja? / Radosław Kowalski. - // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 4 – 8

 15. Uzależnienie od komputera i Internetu /  Marek Ćwiek  // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s.  2-4

 16. Uzależnienie od komputera i jego następstwa / Bogumiła Kosek-Nita // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 3, s. 6 – 9

 17. Uzależnienie od szklanego ekranu – chorobą XXI wieku / Gabriela Błażejczyk // Lider. – 2008, nr 5, s. 27

 18. W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu : zasoby sieci / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 3-13

 19. Zainteresowanie nastoletnich chłopców ofertami seksualnymi w Internecie / W.M. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s.42-46

II. Literatura dla ucznia

Wydawnictwa zwarte

 1. Amy na czacie / Mary Hooper . - Warszawa : "Świat Książki", 2007     sygn.94846
  Powieść dla młodzieży o niebezpieczeństwach Internetu, pełna nieocze­kiwanych zdarzeń i ostrzegająca przed przypadkowymi znajomościami, zawieranymi "w sieci". Po kłótni z najlepszymi przyjaciółkami, nastolatka Amy postanawia znaleźć towarzystwo gdzie indziej. Internet wydaje jej się do tego idealny, choć zdaje sobie sprawę, że spotykanie się sam na sam z rozmówcą z czata nie jest zbyt rozsądne...

 2. Miłość w sieci : Internet i emocje / Aaron Ben-Ze'ev. - Poznań : "Rebis", 2005     sygn. 87742
  Komputery zmieniły nie tylko naszą pracę, ale też naszą miłość. Zakochiwanie się, flirt, a nawet seks przez Internet są już częścią współczesnego stylu życia. A jednak wciąż niewiele wiemy o tych nowych związkach. Czym romans w Sieci różni się od romansu w świecie rzeczywistym? Czy seks przez Internet to zdrada osoby, z którą się jest? Dlaczego potrafimy opowiadać obcym najintymniejsze rzeczy? Jakie są reguły rządzące internetowym związkiem?

 3. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi. - Kraków : "Salwator", 2006     sygn.88776,89309
  Współczesne uzależnienia i nie tylko. Uzależnienie od Internetu, uzależnienie od seksu, uzależnienie emocjonalne, uzależnienie od telefonu komórkowego, pracoholizm, natręctwa kupowania.

 4. Sekty w Internecie / Andrzej Zwoliński. - Kraków : "Salwator", 2009     sygn.95054, 95053cz
  Internet, ale także gry komputerowe, film czy muzyka stały się współcześnie doskonałymi narzędziami dla sekt do pozyskania nowych wyznawców. Książka autorstwa wybitnego i uznanego znawcy sekt w Polsce wychodzi temu naprzeciw. Zawiera dogłębną analizę zjawiska występowania sekt oraz wskazuje na metody uniknięcia ich destrukcyjnego wpływu na współczesnego człowieka.

 5. Zaczatowani / Krystyna Pytlakowska, Jerzy Gomuła. -  - Warszawa : Jacek Santorski & CO, 2005     sygn. 95265
  Czy naszą przyszłością jest zastąpienie świata realnego wirtualnym? Czy ludzie będą umawiać się na randki on-line zamiast w parku? Czy miejsce cielesnych kontaktów zastąpi seks w przestrzeni internetowej? Autorzy, niezwykle wnikliwie i z dużą znajomością tematu, opisują życie na czacie. Sami poznali się przez Internet i przeszli przez wszystkie etapy czatowania, przez kilka lat bywając na różnych portalach.

Materiały audiowizualne

 1. Wirtualne uzależnienie [Film] / reż. Paweł Nawrocki. - Kraków : "WAM" - Studio Inigo, 2007     sygn. TDVD 439
  Film dotyka istotnego dziś problemu wirtualnej rzeczywistości, która może okazać się niebezpieczna.

 2. WWW. w sieci... [Film] / scen. i reż. Dariusz Regucki ; wyst. Alina Kamińska [i in.]; zdj. Michał Bożek, Adam Szklarek. - Kraków : "Rafael", 2007     sygn. TDVD 298
  Film ukazuje negatywne skutki nadmiernego kontaktu z komputerem i Internetem.

 3. Zwolnij w sieci [Płyta DVD] / scen. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Henryk Konieczny ; realiz. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Monika Tomczyk. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2005     sygn. TDVD 45, 46
  Dziesięć filmów prezentujących zagrożenia i korzyści wynikające z upowszechnienia Internetu w edukacji, kulturze i nauce.

Artykuły z czasopism

 1. Agresja w grach komputerowych / Sebastian Glaziński. - // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 63 – 67

 2. Czy Internet uzależnia? : cz. I / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik // Remedium. – 2005, nr 7-8, s. 34-35

 3. Czy Internet uzależnia? : cz. II / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik // Remedium. – 2005, nr 10, s. 20-21

 4. Uzależnienie od Internetu / Jarosław Kordziński // Wychowawca. – 2007, nr 2, s. 18-21

 5. Zniewoleni przez Internet / Piotr Ożarski // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 88– 87

III. Dla nauczyciela i ucznia

Strony WWW

 1. http://www.bezpiecznyinternet.org.pl

 2. http://www.dziecipodochrona.pl

 3. http://www.dzieckowsieci.pl

 4. http://www.helpline.org.pl

 5. http://www.kidprotect.pl

 6. http://www.kopd.pl

 7. http://www.niebieskalinia.pl

 8. http://www.nomobbing.pl

 9. http://psychotekst.com

 10. http://survivors.pl

 

Autor: PBW Tarnobrzeg