Biblioterapia

Zestawienia bibliograficzne

BIBLIOTERAPIA - zestawienie bibliograficzne w wyborze

„Biblioterapia jest zamierzonym działaniem przy wykorzystaniu książki lub materiałów nie drukowanych, które prowadzi do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych oraz ogólnorozwojowych.” [wg definicji Ewy Tomasik]

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki / Wita Szulc. - Warszawa : "Difin", 2011, sygn. TG 102484, SG 55430
 2. Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011, sygn. TG 102484, SG 55431
 3. Bajka jak lekarstwo : zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej / Agnieszka Chamera-Nowak, Lidia Ippoldt . - Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, sygn. TG 108730, SG 60621
 4. Bajki terapeutyczne / Hanna Szaga. - Kraków : "Impuls", 2014, sygn. TG 105198, NG 57221, SG 58884
 5. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. -  Poznań : "Media Rodzina", [2006], sygn. TG 90649
 6. Bajkoterapia czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych / aut. bajek Artur Barciś [i in.]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2015, sygn. TG 107737, NG 57663, SG 59737
 7. Bajkoterapia czyli Dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać / [aut. bajek] Krzysztof Ibisz [i in.]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2009, sygn. TG 96145, NG 53832, SG 53128
 8. Bezpieczna bajka / Roksana Jędrzejewska-Wróbel [i in.]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2011, sygn. TG 99801, NG 54633
 9. Biblioteka w szkole. Cz. 2, Biblioterapia, webquesty, przedstawienia / Jolanta Smuniewska [i in.]. - Warszawa : Raabe, cop. 2012, sygn. TCz 102968, SG 57441
 10. Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik / Irena Borecka. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2001, sygn. TG 82975,
  SCz 45096
 11. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005, sygn. TG 87485
 12. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007, sygn. TG 93096, SG 50464, 51751
 13. Biblioterapia dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2006, sygn. TG 91397, SG 50867
 14. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2011, sygn. TG 99904, NG 54167, SG 55607
 15. Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. - Toruń : "Akapit", 2006, sygn. TG 89276, NG 50279, SG 50371
 16. Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia / Magdalena J. Cyrklaff. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014, sygn. TG 106485, SG 60119
 17. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Kraków : "Impuls", 2006, sygn. TG 91245, NG 51124, SG 49099
 18. Biblioterapie w szkole : scenariusze sesji biblioterapeutycznych / Jolanta Smuniewska, Lidia Ippoldt. - Warszawa : Raabe, cop. 2010, sygn. TG 101836
 19. Bóg nigdy nie mruga : 50 lekcji na najtrudniejsze chwile w życiu / Brett Regina. - Kraków : "Insignis Media", cop. 2012, sygn. TG 106682, NG 57336, 57465 SG 59477
 20. Bóg zawsze znajdzie ci pracę : 50 lekcji jak szukać spełnienia / Regina Brett. - Kraków : "Insignis Media", 2014, sygn. TG 106518, NG 57319, 57466, SG 59400
 21. "Czarodziejski pyłek", czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : "Impuls", 2006, sygn. TG 90393, 97408
 22. Drugie skrzydło : czujesz, jak ci bije serce? : właśnie dlatego piszę... / Habibi Hamid. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009, sygn. TG 97997, SG 53686
 23. Dziecko a rozwód : bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców / red. nauk. Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona. - Warszawa : "Difin", 2015, sygn. TG 107999, NG 57927, SG 60266
 24. Garść radości, szczypta złości : mnóstwo zabawnych ćwiczeń z uczuciami / Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2009, sygn. TG 104754
 25. Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży : drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii / Maria Gudro-Homicka. - Warszawa : "Difin", 2015, sygn. TG 106492, SG 60400
 26. Magia ogrodów czyli O terapeutycznej funkcji ogrodów / Irena Borecka. - Kraków : "Impuls", 2010, sygn. TG 100720
 27. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013, sygn. TG 104451, NG 56613-14, SG 58436
 28. Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna / Elżbieta Szefler. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2010, sygn. TG 98992, 54960
 29. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia - zabawa - nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2010, sygn. TG 99037, SG 55121
 30. Teoretyczne podstawy biblioterapii / Wiktor Czernianin. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008, sygn. SG 52328
 31. Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", 2009, sygn. TG 96729, 107950, NG 52978, 53638, 54969
 32. Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", 2009, sygn. TG 96730, G 52979, SG 53639
 33. To ja! : historyjki, które dodają dzieciom pewności siebie / przeł. Dominika Julia Umińska. - Warszawa : Prószyński Media, 2015, sygn. TG 107603, NG 57646
 34. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : "Impuls", 2008, sygn. TG 95498, SG 51635
 35. Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych / Anna Kozłowska. - Warszawa : "Żak", 2007, sygn. TG 90190, 101321, NG 50381, SG 57077
 36. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, sygn. TG 100590, SG 56111

Artykuły z czasopism

 

 1. Autorskie Spotkania Edukacyjne : program zajęć edukacyjnych z elementami biblioterapii / Joanna Brodowska.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 21-29
 2. Bajeczki na smuteczki, czyli biblioterapia w bibliotece / Kinga Ratyńska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 10, s. 25-26
 3. Bajeczna terapia / Daria Grabda.// Charaktery. - 2016, nr 3, s. 44-45
 4. Bajki jako forma wsparcia dziecka w żałobie / Edyta Sielicka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 8, s. 18-23
 5. Bajkoterapia - olbrzymia moc słów zaklęta w bajkach / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Życie Szkoły. - 2015, nr 5, s. 22-25
 6. Bajkoterapia w zajęciach grupowych / Maria Kożuchowska.// Remedium. - 2015, nr 10, s. 28-29
 7. Biblioterapeutyczny przyczynek do "szczęścia" / Aldona Binda.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 4, s. 22-23
 8. Biblioterapia i wczesna edukacja, czyli o przydatności słów, które leczą / Agnieszka Miernik.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s.29 – 38
 9. Biblioterapia w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 6, s. 56-62
 10. Budujemy scenariusz zajeć z bajkoterapii / Genowefa Surniak.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 31-36
 11. Dręczenie i przemoc w szkole : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bukowska.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 24-29
 12. Książka? Czytanie? Po co to, komu? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Małgorzta Sobol.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 4, s. 11
 13. Książka receptą na szczęście - bajkoterapia jako warsztat pracy bibliotekarza-pedagoga / Paulina Knapik.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 3, s. 16-20
 14. Logopedyczna bajka terapeutyczna : nowa forma wsparcia rozwoju dzieci z rodzin wielojęzycznych, wielokulturowych / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 39-43
 15. Nowe lepsze od...? / Paulina Knapik, Izabela Ronkiewicz-Brągiel.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 38-39
 16. Pajacyk Pepe : bajka psychoterapeutyczna dla dzieci odtrąconych przez grupę równieśników / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 6, s. 54-55
 17. Podróż moich marzeń : scenariusz zajeć biblioterapeutycznych dla uczniów szkoły podstawowej z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim / Agnieszka Bałka.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 6, s. 37
 18. Pomarańczowa Lilijka / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 43-48
 19. Potencjał terapeutyczny i edukacyjny bajek filozoficznych / Wanda Matras-Mastalerz.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 3, s. 2-14
 20. Program zajęć biblioterapeutycznych "Nasza klasa jest najważniejsza" / Lidia Ippolt, Anna Stekla.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 29-39
 21. Pusia, trufel i nocne strachy : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które boją się ciemności / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 1, s. 18-19
 22. Rico i Oskar : praca z tekstem epickim : na podstawie książek Andreasa Steinhofelda Rico, Oskar i złamane serca / Mirela Rubin-Lorek.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 6, s. 32-36
 23. Rola biblioterapii w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole-refleksje przed i po zajęciowe / Iwona Bukowska.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 6, s. 40-41
 24. Rola marzeń w rozwoju dziecka / Aurelia Żuraw.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 1-11
 25. Rozwijanie przez czytanie : biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji / Wanda Matras-Mastalerz.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2015, nr 3, s. 15-18
 26. Siedmiu Wspaniałych - dręczenie i przemoc w szkole : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bukowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 41-43
 27. Szkolna apteka literacka, czyli kilka sposobów zachęcania młodzieży do czytania : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej / Lidia Ippoldt.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 3, s. 23
 28. Świat należy do mnie : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Jadwiga Oleszek.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2, s. 17
 29. TIK i biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej - sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu : praktyczne refleksje i wnioski / Anna Płusa.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 3, s. 16-20
 30. "W poszukiwaniu radości życia" : program z elementami biblioterapii dla kobiet w wieku późnej dorosłości / Anna Potocka [i in.].
  // Biblioterapeuta. - 2015, nr 4, s. 12-22
 31. W poszukiwaniu szczęścia / Beata Kryg.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 4, s. 1-12
 32. Wykorzystanie literatury w resocjalizacji młodzieży / Inocenty Marek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 32-38
 33. Wykorzystanie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie z zakresu biblioterapii i arteterapii do pracy z najmłodszymi czytelnikami / Anna Walska.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 21-24
 34. Zaprzyjaźnić się z depresją? / Agnieszka Andrzejczak.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 11-21
 35. Zguba Misia Kubisia : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które zgubiły ulubioną maskotkę / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 15-17
 36. Zguba Misia Kubisia : zabawy i zadania do bajki terapeutycznej / Gabriela Gąsienica.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 18-19

Tarnobrzeg, kwiecień 2016

Autor: PBW Tarnobrzeg