Bogactwo polszczyzny

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa  zwarte

 1. Akceptacja w komunikowaniu się : między preskryptywizmem a permisywizmem / Lesław Cirko. -
  Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009,sygn. SG 54081
 2. Bogactwo polszczyzny w świetle historii / red. nauk. Krystyna Kleszczowa, Artur Rejter. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 2006, sygn. TG 89444
 3. Całkiem zakręcone dyktanda : ortografia bez byków / Marcin Przewoźniak. - Poznań : "Papilon", [2010], sygn. NG 53725
 4. Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj : ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla
  najmłodszych / Katarzyna Szłapa ; [il. Katarzyna Michalska]. - Wyd. 6. - Gdańsk: "Harmonia" 2010, sygn. TG 98616
 5. Części mowy / red. Jerzy Bartmiński, Marta Nowosad-Bakalarczyk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2003 sygn. TG 87852
 6. Człowiek i świat w języku subkultur / Ewa Kołodziejek. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2007, sygn. TG 91582, SCz 51292
 7. Ćwiczenia usprawniające naukę pisania i czytania dla uczniów klas IV-VI / Janina Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009, sygn. TG 96225, SG 53212
 8. Dni tygodnia, pory roku i miesiące : zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska. - Wyd. 3. - Gdańsk : "Harmonia", 2009,sygn. NG 53668
 9. Do-tkliwa artykulacja korekcja głosek ć, dź, ś, ź / Bogumiła Toczyska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010, sygn. TG 99427, SG 55307
 10. Drama w nauczaniu języka polskiego / Eugeniusz Szymik. - Kraków : "Impuls", 2011,sygn. TG 100551
 11. Dyktanda dla klas IV-VI / Małgorzata Strękowska-Zaremba. - Wyd. 2. - Warszawa : "Eremis", 2009, sygn. TG 96593
 12. Dźwięki mowy : program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Alicji Maurer. - Wyd. 4. - Kraków : "Impuls", 2009, sygn. TG 95892
 13. Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : "Universitas", cop. 2010, sygn. TG 98641
 14. Elementy gramatyki historycznej języka polskiego / Janusz Strutyński. - Wyd. 9. - Kraków : Tomasz Strutyński, 2002, sygn.TG 92930
 15. Fonetyka języka polskiego w ćwiczeniach / Ewa Badyda i Sylwia Rzedzicka. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2009, sygn. TG 99106
 16. Głośno i wyraźnie : 9 lekcji dobrego mówienia / Bogumiła Toczyska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007, sygn. TG 91845, SG 51653
 17. Gra w gramatykę : ćwiczenia i materiały do gramatyki opisowej języka polskiego / Iwona Loewe, Artur Rejter. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002., sygn. SG 46533
 18. Gramatyka polska / Janusz Strutyński. - Wyd. 8. - Kraków : Tomasz Strutyński, 2009, sygn. TG 96582
 19. Jak pisać? : razem czy osobno? : poradnik ze słownikiem / Edward Polański, Aldona Skudrzykowa ; red. Aleksandra Kubiak-Sokół. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, sygn. TG 98515
 20. Jak to napisać? : [przewodnik po trudnej sztuce pisania] / Marta Makowiecka, Mariusz Pawłowski. - Warszawa : "Świat Książki", 2008, sygn. TG 93626, SG 52034
 21. Kultura języka polskiego : fleksja, słowotwórstwo, składnia / Hanna Jadacka. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TG 90563
 22. Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne / Andrzej Markowski. - Wyd. 1 - 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 93397
 23. Leksykon wiedzy o języku polskim nie tylko dla uczniów / Edward Polański, Tomasz Nowak. - Kraków : "Petrus", 2010, sygn. TCz 97348, SCz 53945
 24. Mówi się : porady językowe profesora Bralczyka ? Jerzy Bralczyk. - Wyd. 2. - Warszawa ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. SG 51603
 25. Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne / pod red. Radosława Pawelca i Magdaleny Trysińskiej. - Warszawa : "Semper", 2008, sygn. TG 94777, SG 52298
 26. Od głoski do zdania : wiadomości i ćwiczenia z fonetyki i gramatyki współczesnego języka polskiego. Cz. 1, Wiadomości / Andrzej S. Dyszak, Iwona Benenowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2009, sygn. TG 98133
 27. Od głoski do zdania : wiadomości i ćwiczenia z fonetyki i gramatyki współczesnego języka polskiego. Cz. 2, Ćwiczenia / Andrzej S. Dyszak, Iwona Benenowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2009, sygn. TG 98134
 28. Ortografia i interpunkcja w nauczaniu szkolnym i samokształceniu  z ćwiczeniami / Edward Polański, Ewa Dereń, Adam Rychlik - Kraków : "Petrus", 2011, sygn. NG 53899
 29. Ortograficzne harce i podchody : pisownia wyrazów z h i ch - zbiór ćwiczeń / Hanna Szopińska-Pawełko. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007, sygn. NG 50562
 30. Ortograficzne żarty i przekomarzania : pisowania wyrazów z ż i rz - zbiór ćwiczeń / Hanna Szopińska-Pawełko. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008, sygn. TG 93566
 31. Oswajanie inności w edukacji polonistycznej / pod red. Barbary Myrdzik, Ewy Dunaj. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, sygn. TG 97942
 32. Pisanie nie jest trudne! : ćwiczenia redakcyjne dla klasy 5 szkoły podstawowej / Beata Surdej, Andrzej Surdej. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007, sygn. NG 50567
 33. Piszemy poprawnie : poradnik językowy PWN / wybór i oprac. Aleksandra Kubiak-Sokół ; aut. odpowiedzi Mirosław Bańko [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 93460
 34. Podręczna gramatyka języka polskiego / Alicja Nagórko. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, sygn. TCz 100418
 35. Poprawna polszczyzna : hasła problemowe / Hanna Jadacka, Andrzej Markowski, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 93461
 36. Poprawnie po polsku : poradnik językowy PWN / wybór i oprac. Aleksandra Kubiak-Sokół. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TG 90850, SCz 50214
 37. Słownik ojczyzny polszczyzny / Jan Miodek ; oprac. Monika Zaśko-Zielińska, Tomasz Piekot. - Wrocław : "Europa", 2005, sygn.TCz87976
 38. Słownik  polsko @ polski z Miodkiem: rozmowy profesora Jana Miodka o jezyku z telewidzami z kraju i ze świata.- Wrocław : "Marina", 2010, sygn.TG101257
 39. Słowo jest w człowieku : poradnik językowy / Jan Miodek. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2007, sygn.TG 94607, TG 94608
 40. 100 dyktand, testów i zabaw : język polski / Barbara Janik-Płocińska, Ewa Pawlic-Rafałowska. - Warszawa : Langenscheidt, 2009, sygn. TG 95569
 41. Studia nad współczesną polszczyzną : gramatyka, semantyka, pragmatyka / pod red. Adama Dobaczewskiego. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007, sygn. TG 91935
 42. Ukryte dziedzictwo : ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny / Magdalena Pastuchowa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008, sygn. TG 93077
 43. Wesołe dyktanda i zabawy ortograficzne dla klas IV - VI / Wioletta Misiaszek. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, 2008, sygn. TG 93572, NG 51199
 44. Wesołe dyktanda i zabawy ortograficzne dla klas początkowych / Wioletta Misiaszek. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, 2008, sygn. NG 51200

 

Artykuły z czasopism

 1. ABC wiedzy o języku / Józef Porayski-Pomsta // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 2, s.19-22
 2. Białoszewski pokazuje język / Piotr Sobolczyk // Polonistyka. - 2007, nr 6, s.43-47
 3. Błędy ortograficzne czy studenckie wariacje na temat pisowni polskiej? / Karolina Kutereba-Irzyk // Polonistyka. - 2007, nr 9, s.24-28
 4. Co o naszym języku ojczystym mówią nam słowniki / Felicja Wysocka // Inspiracje Polonistyczne. - 2000, nr 18, s.15-20
 5. Chrońmy polszczyznę / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 8, s.3-11
 6. Czy istnieje język religijny ? / Iwona Pałucka // Język Polski. - 2000, nr 3-4, s.176-184
 7. Czy szkoła może zadbać o poprawność języka polskiego? : cz. I / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s.4-12
 8. Czy zmieniać pisownię nazwy ulica Barburki? / Henryk Duda // Język Polski. - 2008, nr 4, s.71-74
 9. Gdzie ta piękna polszczyzna? / Bogdan Urbanek // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s.31-33
 10. Gramatyka opisowa w szkole powszechnej? / Zofia Agnieszka Kłakówna // Polonistyka. - 2009, nr 8, s.23-28
 11. Inteligenci a współczesna polszczyzna / Maria Cyran // Język Polski w Gimnazjum. -2010/2011
 12. Jak myślą, tak piszą, czyli o mechanizmach błędów składniowych w uczniowskich wypracowaniach : (cz. II) / Beata Udzik // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s.46-58
 13. Język swój czy język... obcy? / Wiesława Wantuch // Polonistyka. - 2003, nr 5, s.279-282
 14. Kilka uwag o nauczaniu gramatyki w gimnazjum : (w kontekście tekstów egzaminacyjnych) / Jerzy Głowacki. // Język Polski. - R. 84, z. 5 (2004), s. 364-367
 15. Komputerowe nauczanie ortografii / Mariola Bura // Polonistyka. - 2002, nr 9, s.571-574
 16. Moja ojczyzna : scenariusz zajęć w klasie III z pomocą programu "Klik uczy ortografii" / Małgorzata Drozd // Życie Szkoły. - 2003, nr 9, s.539-540
 17. Nauczanie ortografii / Jolanta Karbowniczek // Życie Szkoły. - 2008, nr 1,  s.5-11
 18. Nauka o języku w szkole : aliteracja / Wiktor J. Darasz // Język Polski. - 2000, nr 1-2, s.79-92
 19. Nowe anglosemantyzmy w języku polityki / Alicja Witalisz. // Język Polski. - R. 84, z. 5 (2004), s. 340-346
 20. Nowe czasy, nowy język / Kazimierz Ożóg // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 4, s.5-12
 21. O dyktandach dla gimnazjalistów / Helena Synowiec // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s.99-100
 22. O konieczności kształcenia poprawnych nawyków graficznych i grafologicznych pisma uczniów : (cz. 1. elementy grafologiczne pisma) / Anna Guzy // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 1, s.33-40
 23. O sprawność leksykalną uczniów / Anna Guzy // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 2, s.92-93
 24. Od przyimka do przyimka wtórnego / Beata Milewska // Język Polski. - 2002, nr 4, s260-267
 25. Ortografia w ruchu / Ewa Baranowska // Życie Szkoły. - 2008, nr 1, s.22-25
 26. Ortografia w zreformowanej szkole : (część I) / Roman Starz // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/02, nr 1, s.13-26
 27. Piszmy ortograficznie / Barbara Zakrzewska // Życie Szkoły. - 2001, nr 10, s.588-593
 28. Polszczyzna w liceum / Bogna Skrzypczak-Walkowiak // Polonistyka. - 2011, nr 10, s. 56-60
 29. Poprawiamy błędy językowe / Joanna Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 1, s.16-17
 30. Potyczki z ortografią / Bogdan Urbanek // Nowe w Szkole. - 2003, nr 12, s.8-9
 31. Przyimki w połączeniu z nazwami geograficznymi i etnicznymi / Jerzy Podracki // Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s.535-538

Autor: PBW Tarnobrzeg