Chrońmy polszczyznę

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. Chrońmy polszczyznę / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 8, s.3-11
 2. Czy przebaczyć znaczy zapomnieć? : scenariusz lekcji historyczno-polonistyczny dla klasy trzeciej gimnazjum / Ilona Janowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 1, s.89-101
 3. Czy zmieniać pisownię nazwy ulica Barburki? / Henryk Duda // Język Polski. - 2008, nr 4, s.71-74
 4. Drzesika (= Jessica) jedzie do Kambodży. Fonologia kontra językoznawstwo normatywne / Henryk Duda // Język Polski. - 2006, nr 4, s.293-30
 5. Edmunda Bojanowskiego fascynuje językiem narodowym / Krzysztof Maćkowiak // Język Polski. - 2008, nr 4-5, s.266-279
 6. Frekwencja form wyrażających kategorię bierności / Beata Chachulska, Rafał L. Górski // Język Polski. - 2002, nr 4, s. 252-259
 7. Gramatyka opisowa w szkole powszechnej? / Zofia Agnieszka Kłakówna // Polonistyka. - 2009, nr 8, s.23-28
 8. Jak myśla, tak piszą, czyli o mechanizmach błędów składniowych w uczniowskich wypracowaniach : (cz. II) / Beata Udzik // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s.46-58
 9. Jak myślą tak piszą, czyli o mechanizmach błędów składniowych w uczniowskich wypracowaniach (cz. I) / Renata Udzik // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 2, s.32-41
 10. Jest cool, czyli o zapożyczeniach angielskich we współczesnym języku polskim / Tatiana Mijas // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s.64-69
 11. Klasyfikacja semantyczna czasowników złożonych ambiwalentnych i monowalentnych w języku niemieckim i ich odpowiedniki w języku polskim / Zygmunt Borowski // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 1, s.11-21
 12. Kłopoty z upatrywać / Krystyna Kajtoch // Język Polski. - 2006, nr 1, s.47-51
 13. Kod ograniczony wśród współczesnej polskiej młodzieży / Kazimierz Ożóg // Polonistyka. - 2002, nr 9, s.521-524
 14. Komputerowe nauczanie ortografii / Mariola Bura // Polonistyka. - 2002, nr 9, s.571-574
 15. Kot powinien być łowny a chłop mowny : o cechach języka Zagłoby na podstawie fragmentu utworu / Beata Udzik // Polonistyka. - 2006, nr 10, s.46-51
 16. Kształcenie kompetencji literackiej na lekcjach języka polskiego jako obcego, czyli rzecz wyobraźni / Tamara Czerkies // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s.52-58
 17. Minitreningi percepcyjno-motoryczne / Barbara Zakrzewska // Życie Szkoły. - 2002, nr 8, s.480-487
 18. Młodzież i trudności gramatyczne / Jerzy Podracki // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s.410-411
 19. Na ringu z ortografią / Iwona Łyskawka // Nowe w Szkole. - 2002, nr 1, s.9-10
 20. Nauczmy pięknie mówić / Aleksandra Danielewicz // Wychowawca. - 2006, nr 2, s.12-13
 21. Nieznośne lekkie, bo mądre i uczone ćwiczenia stylistyczne / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s.22-33
 22. Nowe rzeczowniki złożone / Jerzy Podracki // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s.166-167
 23. O cierpieniu - od słowa do motywu / Małgorzata Karwatowska, Wioletta Pietruszka // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 3, s.36-51
 24. O czasownikach jechać i jeździć / Jerzy Podracki // Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s.20-23
 25. O konieczności kształcenia poprawnych nawyków graficznych i grafologicznych pisma uczniów : (cz. 1. elementy grafologicznme pisma) / Anna Guzy // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 1, s.33-40
 26. O lekcjach języka polskiego zwanych "językowymi"... / Wiga Bednarkowa // Polonistyka. - 2009, nr 8, s.35-40
 27. poprawności językowej w dłuższych wypowiedziach pisemnych uczniów / Małgorzata Boba, Maria Michlowicz // Wychowawca. - 2006, nr 2, s.18
 28. O potrzebie kształcenia ortofonicznego / Maria Wolan // Polonistyka. - 2002, nr 9, s.551-554
 29. O spójniku że w staropolszczyźnie uwag kilka / Wojciech Ryszard Rzepka, Wacław Bartłomiej Twardzik // Język Polski. - 2008, nr 1, s.54-63
 30. Od czytania do pisania / Jerzy Kaniewski // Polonistyka. - 2001, nr 1, s.10-16
 31. Od przyimka do przyimka wtórnego / Beata Milewska // Język Polski. - 2002, nr 4, s.260-267
 32. Odrębności w polszczyźnie miejskiej Poznania / Małgorzata Witaszek-Samborska // Polonistyka. - 2006, nr 8, s.20-25
 33. Opis jako jedna z umiejętności językowych w nauczaniu początkowym / Leokadia Sochaj // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s.552-554
 34. Ortografia w zreformowanej szkole : (część I) / Roman Starz // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/02, nr 1, s.13-26
 35. Oszczędne gospodarowanie prawdą, czyli o językowych sposobach eufemizownia kłamstwa w wypowiedziach licealistów / Małgorzata Karwatowska // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s.34-40
 36. Partuła czy spójnik? - uwagi na temat kryteriów ustalania funkcji wyrazów / Beata Milewska // Język Polski. - 2006, nr 1, s.1-6
 37. Pisownia nazw pospolitych w funkcji imion własnych postaci literackich / Marek Ruszkowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 1, s.82-88
 38. Poziomnica? / Zygmunt Saloni // Język Polski. - 2002, nr 4, s.273-277
 39. Protestant, protestowicz, protestator / Stanisław Bąba, Michał Szczyszek // Język Polski. - 2006, nr 2, s.137-143
 40. Przyimki wtórne w tekstach prawnych / Romana Łapa // Język Polski. - 2006, nr 5, s.358-366
 41. Refleksje na temat wyboru tekstu literackiego i możliwości jego wykorzystania w kształtowaniu świadomości literackiej uczniów w młodszym wieku szkolnym / Elżbieta Szefler // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 2, s.185-190
 42. Semantyka wyrażeń nazywających las we współczesnym języku polskim / Andrzej S. Dyszak // Język Polski. - 2006, nr 1, s.36-46
 43. Spójniki o nieustabilizowanym szyku / Beata Milewska // Język Polski. - 2006, nr 3, s.184-191
 44. Sprawność ortograficzna a inteligencja / Olga Przybyla // Polonistyka. - 2000, nr 4, s.214-217 Kształcenie sprawności ortograficznej uczniów.
 45. Szkic Jana Jakubowskiego o polszczyźnie kowieńskiej nie zaginął! / Jolanta Mędelska, Marek Marszałek // Język Polski. - 2002, nr 4, s.241-247
 46. Szrotówek kasztanowcowiaczek : konkurs językowy dla dzieci / Anna Bentyn // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 2, s.19
 47. Trywialny i banalny / Jerzy Podracki // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s.91-93
 48. Typy znaczeniowe okoliczników : trudności interpretacyjne / Marek Ruszkowski // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 1, s.61-65
 49. Uczenie się ortografii w klasach II i III - przyjemność czy koszmar? / Mirosława Danielewicz // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s.556-559
 50. Użycie przyimków "na" oraz "w" z nazwami szkół / Jerzy Podracki // Życie Szkoły. - 2002, nr 8, s.477-479
 51. Wiedza o języku czy wiedza językowa? : o uczeniu gramatyki w szkole / Jolanta Nocoń // Polonistyka. - 2009, nr 8, s.10-17
 52. Wołacz i formy adresowane / Jerzy Podracki // Życie Szkoły. - 2003, nr 2, s.93
 53. Współczesny język polski albo permanentny remanent / Kordian Bakuła // Polonistyka. - 2002, nr 9, s.542-550
 54. Wyodrębnienie przyimków wtórnych w ciągach o strukturze przysłówek + przyimek / Beata Milewska // Język Polski. - 2000, nr 5, s.374-378
 55. Wyrazy poza związkami składniowymi a okoliczniki / Marek Ruszkowski // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/01 nr 3, s.45-48
 56. Z ortograficzną pomocą dla najmłodszych / Jan Miodek // Inspiracje Polonistyczne. - 2000, nr 17, s.2-4 Nauczanie ortografii w klasach I-III.
 57. Z zagadnień gramatyki onomastycznej : Purzec - do Porzeca, w Purzecu / Zygmunt Gałecki // Język Polski. - 2006, nr 1, s.52-54
 58. Zamieszkały czy zamieszkany? / Jerzy Podracki // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s.401-403
 59. Zasady poprawnej wymowy polskiej / Bogusław Dunaj // Język Polski. - 2006, nr 3, s.161-172
 60. Zmiany ortograficzne i interpunkcyjne ostatniego dziesięciolecia (1992-2001) / Marek Ruszkowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/02, nr 1, s.7-12
 61. Żeby Jan umiał.. - szkolna kariera ortografii / Danuta Krzyżyk // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 4, s.48-67

 

Wydawnictwa zwarte

 1. ABC... polskiej gramatyki : leksykon szkolny / oprac. Janina Kwiek-Osiowska ; Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. - Kraków : Spółka Wydawniczo-Księgarska, 1992. sygn. TG 70939
 2. Bogactwo polszczyzny w świetle historii / red. nauk. Krystyna Kleszczowa, Artur Rejter. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2006, sygn. TG  89444
 3. Chcę mówić poprawnie : materiały do ćwiczeń logopedycznych - sz, cz, ż, dż. Z. 1. / Jolanta Góral-Półrola, Stanisława Zakrzewska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995, sygn. TG 75575
 4. Części mowy / red. Jerzy Bartmiński, Marta Nowosad-Bakalarczyk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2003, sygn. TG 87852
 5. Ćwiczenia gramatyczne w klasach 4-8 / Alicja Stypka. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990, sygn. TG 61925
 6. Elementy gramatyki historycznej języka polskiego / Janusz Strutyński. - Wyd. 9. - Kraków : Tomasz Strutyński, 2002, sygn. TG  92930
 7. Etymologia a konotacja słowa : studia semantyczne / Małgorzata Brzozowska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, sygn. TG  96160
 8. Głoska / Aneta Lewińska. - Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1994, sygn.TP155
 9. Głoska a litera : kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych : ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania / pod red. Alicji Maurer. - Kraków : "Impuls", 1997 sygn. Tcz 76943
 10. Gramatyka historyczna języka polskiego / Krystyna Długosz-Kurczabowa, Stanisław Dubisz. - Wyd. 2 poszerz. i zm. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2002, sygn.TG 83428
 11. Gramatyka historyczna języka polskiego w testach, ćwiczeniach i tematach egzaminacyjnych / Krystyna Długosz-Kurczabowa, Stanisław Dubisz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2006, sygn. TG 88620
 12. Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami / Stanisław Rospond. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, sygn. TG  83426
 13. Gramatyka inaczej : ćwiczenia uzupełniające dla klas II-III / Bożena Postolska, Elżbieta Skórka, Wiesława Śliwerska. - Kraków : "Impuls", 1993 sygn. TG  72867
 14. Gramatyka języka polskiego : podręcznik akademicki / Henryk Wróbel. - Kraków : "Od Nowa", 2001, sygn. TG   83427
 15. Gramatyka polska : wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia / Janusz Strutyński. - Wyd. 2. - Kraków : Tomasz Strutyński, 1998, sygn. TG 78600
 16. Gramatyka polska / Janusz Strutyński. - Wyd. 8. - Kraków : Tomasz Strutyński, 2009, sygn. TG  96582
 17. Gry i zabawy w kształceniu językowym : propozycje, scenariusze, projekty : praca zbiorowa / pod red. Haliny Wiśniewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2000, sygn. TG   83387
 18. Grzeczność w komunikacji językowej / Małgorzata Marcjanik. - Wyd. 1 - 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 94019
 19. Jak mówić i pisać poprawnie : zbiorek porad językowych / Maria Nalepińska. - Wyd. 12. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979, sygn. TG 36227
 20. Jak pisać bez błędów : dyktanda / Teresa Tomczyszyn-Wiśniewska. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : "Kram", 1995, sygn. TG 74776
 21. Jak to napisać? : [przewodnik po trudnej sztuce pisania] / Marta Makowiecka, Mariusz Pawłowski. - Warszawa : "Świat Książki", 2008, sygn. TG 93626
 22. Język polski? Nie taki trudny! czyli Jak unikać kłopotów językowych / Krystyna Gąsiorek. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2006, sygn. TG 91536
 23. Kultura języka polskiego : fleksja, słowotwórstwo, składnia / Hanna Jadacka. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TG 90563
 24. Leksyka, słowotwórstwo / Wanda Zmarzer. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 61596
 25. Mówi się : porady językowe profesora Bralczyka / Jerzy Bralczyk ; wybór, adaptacja i red. Irena Sroczyńska-Niwicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. TG 92748
 26. Na końcu języka : poradnik leksykalno-gramatyczny / Stanisław Bąba, Bogdan Walczak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1992, sygn. TG 70779
 27. Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne / pod red. Radosława Pawelca i Magdaleny Trysińskiej. - Warszawa : "Semper", 2008, sygn. TG 94777
 28. Nauka o języku dla polonistów / pod red. Stanisława Dubisza ; [poszczeg. rozdz. oprac. Danuta Bartol-Jarosińska i in.]. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1996, sygn. TG 74326
 29. Nowe słowa / Jerzy Bralczyk. - Warszawa : Hachette Livre Polska, 2007, sygn. TCz   91614
 30. O ekspresywności języka : ekspresja a słowotwórstwo / Stanisław Grabias. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1981, sygn. TG 46270
 31. O języku w sposób żywy i ciekawy : (propozycje lekcji i ćwiczeń gramatycznych) : praca zespołowa / pod red. Haliny Wiśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1999, sygn. TG 78999
 32. Podręczny słownik kłopotliwych części mowy / Halina Makówczyńska-Góźdż. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998, sygn. TG  81539
 33. Przedmaturalne Repetytorium : dzieje literatury polskiej i nauka o języku polskim / Tomasz Karpowicz, Eligiusz Szymanis, Tomasz Wroczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, sygn. TCz 77680
 34. Rejestr emocjonalny języka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Krystyny Wojtczuk, Violetty Machnickiej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2009, sygn. TG  96987
 35. Repetytorium z nauki o języku / Lucyna Kwiatkowska, Krystyna Kunikowska. - Warszawa : Fabryka Pomocy Naukowych, 1990, sygn. TG  69591
 36. Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich = Dictionary of Polish Verb Patterns = Dictionnaire de la conjugaison des verbes polonais : ja, ty i on / Stanisław Mędak. - Kraków : "Universitas", 1997, sygn. TG  78275
 37. Słownik gramatyki języka polskiego / pod red. Włodzimierza Gruszczyńskiego, Jerzego Bralczyka. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004],sygn. TCz 85686
 38. Słownik gramatyki języka polskiego / pod red. Włodzimierza Gruszczyńskiego, Jerzego Bralczyka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002, sygn. TG 92470
 39. Słownik terminów literackich i gramatycznych / oprac. Zuzanna Dominów, Marcin Dominów. - [Wyd. 3]. - Białystok : "Printex", [2003], sygn. TCz  93519
 40. Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych / Izabela Bartmińska, Jerzy Bartmiński. - Olsztyn : "Książnica Polska", 1992, TCz 70977
 41. Słowotwórstwo / Beata Milewska. - Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1994, sygn. TP 153
 42. Sprawdziany i konkursy polonistyczne : opracowanie zbiorowe / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz i Haliny Tetelewskiej-Iwańskiej. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1992, sygn. TG 70989
 43. Studia nad współczesną polszczyzną : gramatyka, semantyka, pragmatyka / pod red. Adama Dobaczewskiego. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007, sygn. TG 91935
 44. Synonimia pojęć prawdziwościowych : teoria i nauczanie / Danuta Krzyżyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008, sygn. TG 93296
 45. Szkolny słownik trudności języka polskiego / pod red. Jerzego Podrackiego ; [aut.] Tomasz Bereda [i in.]. - Warszawa : "Medium", 1998, sygn. TCz 78596
 46. Sztuka pisania : przewodnik po tekstach użytkowych / Monika Zaśko-Zielińska, Anna Majewska-Tworek, Tomasz Piekot ; oprac. red. Lidia Wiśniakowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG  93703
 47. Ukryte dziedzictwo : ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny / Magdalena Pastuchowa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008, sygn. 93077
 48. Wprowadzenie do leksykografii polskiej / Piotr Żmigrodzki. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003, sygn. TG 85081
 49. Wyraz. Z.1, Czasownik i jego formy / Ewa Rogowska. - Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1994, sygn. TP 156
 50. Wyraz Z. 2, Czasownik w związku innymi wyrazami / Ewa Rogowska- Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1994, sygn. TP157

Autor: PBW Tarnobrzeg