Cyberprzemoc

Zestawienia bibliograficzne

Cyberprzemoc, czyli zagrożenie z sieci – zestawienie bibliograficzne w wyborze

Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) - to inaczej przemoc z użyciem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Do takich działań zalicza się m.in. straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w sieci.

Wydawnictwa zwarte

 1. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : "Impuls", 2012, sygn. TG 101684, NG 55006, SG 56510
 2. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : "Impuls", 2012, sygn. TG 104115, TCz  105196
 3. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011, sygn. TG99300, 100947, NG 53830, SG 55212
 4. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / [red. nauk.] Zdzisław Mach, Dariusz Niedźwiecki. - Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2011, sygn. TG 99995, SG 56864
 5. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jurgen Holtkamp. - Kraków : "Salwator", 2011, sygn. TG 99518, NG 54538, SG 55330, 56192
 6. Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / Marek Górka red. - Warszawa : "Difin", 2014, sygn. TG 105199, NG 56969, SG 59006
 7. Cyberprzemoc : jak być bezpiecznym w sieci : ćwiczenia dla dzieci i młodzieży / Vanessa Rogers. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2011, sygn. TG 102637, NG 55514, SG 57017
 8. Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów / Julia Barlińska, Anna Szuster. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2014, sygn. TG 106280, NG 57469
 9. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010, sygn. TG 100920, NG 54365, SG 56194
 10. Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Karolina Kudyba. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015, sygn. NG 58239, SG 60481
 11. Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach / red. nauk. Anna Karpińska, Monika Zińczuk. - Warszawa : "Żak", cop. 2014, sygn. TG 106717
 12. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. - Warszawa : "Aspra-Jr" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012, sygn. TG 102940, NG 55604, SG 57296
 13. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014, sygn. TG 104748, NG 56630, SG 58644
 14. Filmiki i fotki internetowe nastolatków - niegroźna zabawa czy "zabawowa" przemoc / Tomasz Garstka. - Warszawa : Raabe, cop. 2009, sygn. TG 101844, SG 56730
 15. Internet w psychologii - psychologia w Internecie / red. nauk. Bassam Aouil, Kazimierz Czerwiński, Danuta Wosik-Kawala. - Toruń : Adam Marszałek ; Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium", 2014, sygn. TG 104832
 16. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2014, sygn. 105668
 17. Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. - Toruń : "Akapit", 2013,
  sygn. TG 103511, 105148
 18. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego . - Warszawa : Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, sygn. SG 57678
 19. Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod redakcją Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. - Warszawa : "Difin", 2015, sygn. TG 106507, NG 57402, SG 59511
 20. Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / red. nauk. Dorota Szeligiewicz-Urban. - Sosnowiec : "Humanitas", 2012, sygn. NG 55869
 21. Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, sygn. TG 99860, NG 54349
 22. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014, sygn. TG 104734, NG 56657, SG 58687

Artykuły z czasopism

 1. Agresja elektroniczna / Agnieszka Graczyk.// Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 26-27
 2. Agresja ma wiele twarzy / Ewa Czemierowska-Koruba ; rozm. przepr. Daria Poniedziałek, Dominika Stefanowska.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 11, s. 8-11
 3. Cyber-zagrożenia / Katarzyna Padło.// Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 18-19
 4. Cyberprzemoc - częstość występowania, świadomość zagrożenia, możliwości ochrony / Sandra Kryska.// Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 151-161
 5. @ Cyberprzemoc a zaburzenia osobowości młodego człowieka / Małgorzata Łoskot.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 1, s. 54-57
 6. Cyberprzemoc w gimnazjum / Krzysztof Nowakowski, Natalia Kroker, Beata Świątek-Brzezińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 46-50
 7. Internetem w nauczyciela : cyberprzemoc jest przykrym i bolesnym doświadczeniem / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 21, s. 8
 8. Ja wam pokażę! / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 5, s. 14-16
 9. Jak przeciwdziałać cyberbullyingowi / Tomasz Garstka.// Dyrektor Szkoły. - 2015,
  nr 5, s. 78-80
 10. Jak się ustrzec przed zagrożeniami we współczesnym świecie? : scenariusz lekcji wychowawczej / Anna Górecka.// Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 16-17
 11. O zagrożeniach w sieci / Natalia Kroker.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 10, s. 33-37
 12. Procedura reagowania na cyberbullying / Anna Borkowska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 74-77
 13. Przytul hejtera : o radzeniu sobie z cyberprzemocą / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 20, s. 11
 14. Ryzykowne zachowania a nowe media : w kręgu uzależnień behawioralnych / Kinga Maria Kaczmarek.// Remedium. - 2014, nr 7-8, wkł. s. 1-3
 15. Seksting czyli wirtualny ekshibicjonizm, który może śledzić cały świat / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 4, s. 44-46
 16. Seksting : tylko nikomu nie pokazuj moich zdjęć... / Marcin Teodorczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 61-63
 17. W sieci nienawiści, czyli o zachowaniach antyspołecznych w Internecie / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 9, s. 57-60
 18. Wojna w internecie / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2014, nr 3, s. 20-21
 19. Wybrane aspekty prawne cyberprzemocy / Olga Trocha.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 82-85

Multimedia

 1. Zaplątani w sieć. 01, Happy slapping [Film] / reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2013, sygn. TDVD 1069, SDVD 241
 2. Zaplątani w sieć. 02, Cyberbullying [Film] / reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2013, sygn. TDVD 1070, NDVD 277, SDVD 240
 3. Zaplątani w sieć. 03, Sexting [Film] / reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2013, sygn. TDVD 1071, NDVD 278, SDVD 1071

 

Tarnobrzeg, 25.03.2016 r.

Autor: PBW Tarnobrzeg