Czytelnictwo

Zestawienia bibliograficzne

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” [Wisława Szymborska]

 

Popularyzacja czytelnictwa…

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

1. Bestsellery - literatura popularna - odbiorcy : empiryczne badania współczesnego czytelnictwa / pod red. Anny Dymmel. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, sygn. TG 95930, SG 53389

2. Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015, sygn. TG 108085, NG 58104, SG 60118

3. Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010, sygn. TG 98109, NG 53322, SG 54268

4. Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa / pod red. Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, sygn. TG 106713, NG59640, SG59480

5. Derliczek czyli Wędrówki literackie / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013, sygn. TG 103177, SG 57399

6. Doświadczenie lektury : między krytyką literacką a dydaktyką literatury / red. Krzysztof Biedrzycki i Anna Janus-Sitarz. - Kraków : "Uniwersitas", cop. 2012, sygn. TG 104675

7. Dziecko w dialogu z tekstem literackim / Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grażyna Walczewska-Klimczak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015, sygn. TG 108106, NG 58063, SG 59894

8. Elitarne i popularne wzory czytania / Jadwiga Kołodziejska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013, sygn. TG 104614

9. Gdzie jest czytelnik? / Łukasz Gołębiewski. - Warszawa : "Biblioteka Analiz", 2012, sygn. TG 104486

10. Gry i zabawy w czytelni szkolnej / Jolanta Smuniewska. - Warszawa : Raabe, cop. 2010, sygn. TG 101837

11. Książka i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi : studia i szkice / Grzegorz Leszczyński, Michał Zając. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013, sygn. TG 104628, SG 58761

12. Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011, sygn. TG 99957, NG 54205, SG 55665

13. Książki pierwsze, książki ostatnie? : literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012, sygn. TG 101877

14. Książki w życiu najmłodszych / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, sygn. TG 108132, NG 57938, SG 60126

15. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku : szkice bibliologiczne / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, sygn. TG 105144

16. Kultura czytelnicza i informacyjna : teoria i praktyka : wybrane zagadnienia / Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła, Artur Znajomski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, sygn. TG 108464

17. Kultura literacka absolwentów szkół średnich u schyłku XX wieku / Marian Sinica. - Kraków : "Impuls", 2010, sygn. TG 97636

18. Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych : teoria i praktyka / pod red. Anity Has-Tokarz i Renaty Malesy. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, sygn. TG 101698

19. Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012, sygn. TG 102687, NG 55532, SG 57026

20. Mam 6 lat i gonię świat : poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami / Agata Arkabus. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2014, sygn. TG 104949, SG 58906

21. Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2013, sygn. TG 104711, SG 59142

22. Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012, sygn. TG 101880, NG 55207, SG 56776

23. Miś - zabawka, bohater literacki, wzór wychowawczy : poradnik / Justyna Binio. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013, sygn. TG 104057, SG 58481

24. Nie myśl, że książki znikną / Jean-Claude Carrire, Umberto Eco ; wywiad przeprowadził Jean-Philippe de Tonnac. - Warszawa : "W.A.B.", 2010, sygn. TG 101148, SG 54914, 54947

25. Poczytajmy : jak rozwijać w dziecku pasję czytania : poradnik / Mariella Lunardi. - Kraków : "Bratni Zew", cop. 2011, sygn. TG 100481, SG 56001

26. Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011, sygn. TG 99960, NG 54207, SG 55668

27. Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2009, sygn. TG 95262, 57264

28. Szkolna lektura bliżej teraźniejszości / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków "Universitas", 2011, sygn. TG 101658

29. Szwecja czyta. Polska czyta / pod red. Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015, sygn. TG 108890, NG 57964, SG 60355

30. Uczę czytać : poradnik dla nauczycieli i rodziców początkujących czytelników / Halina Konior-Węgrzynowa. - Gdańsk : "Harmonia", 2015, sygn. TG 108407, NG 58005, SG 60344

31. W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015, sygn. TG 108147

32. Wielkie małe książki : lektury dzieci i nie tylko / Grzegorz Leszczyński. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2015, sygn. TG 108615

33. Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : "Świat Książki", 2010, sygn. TG 98823, NG 53754, SG 54889

34. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, sygn. TG 100590, SG 56111

Artykuły z czasopism

35. Angażowanie w czytanie : IV Podkarpacki Konkurs Pięknego Czytania / Renata Bąk.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2015, nr 5, s. 2-3

36. Apetyt na czytanie i nie tylko, czyli jak zdrowo zaspokoić apetyt brzuszka i serduszka! / Otylia Kocik.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 11-12

37. Biblioteka konwersacyjna / Magdalena Gruda.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 4, s. 28 – 30

38. Bobik, Milusia i inne koty zapraszają do biblioteki... / Ewelina Kutyła-Stręciwilk.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2015, nr 5, s. 17-18

39. By czytać się chciało - zakładkę zrób wspaniałą! : o konkursie przeprowadzonym przez bibliotekę pedagogiczną wśród okolicznych szkół / Iwona Mickiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 10, s.21

40. Co na niechęć do czytania lektur? / Iwona Jabłońska.// Życie Szkoły. - 2010, nr 1,
s. 31-33

41. Czytać strona po stronie, czytać, czytać / Ryszard Turkiewicz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 5, s. 5 – 9

42. Czytając, poznaję świat / Anna Nowacka.// Życie Szkoły. - 2015, nr 2, s. 2-6

43. Czytanie nie musi być passe / Barbara Burak.// Język Polski w Gimnazjum. - 2015,
nr 1, s. 63-68

44. Czytanie podstawą sukcesu jednostki we współczesnym świecie / Joanna Piasta - Siechowicz.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 4, s. 81 – 98

45. Czytelnictwo, opowiadanie bajek, baśni i legend w świetlicy / Joanna Hoffmann.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 3-5

46. Dziecięcy i młodzieżowi czytelnicy książek / Zofia Zasacka.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 9-13

47. Edukacyjne gry / Jacek Wojciechowski.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 9, s. 5 – 7

48. Formy promocji biblioteki i czytelnictwa w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Adama Mickiewicza w Wilnie / Anna Nosek.// Bibliotekarz. - 2008, nr 11, s. 21 – 25

49. Gry i zabawy wdrażają najmłodszych uczniów do czytelnictwa / Piotr Kowolik.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 10, s. 36 – 41

50. Herody sokolskie : współpraca nauczyciela bibliotekarza z instytucją kultury / Dorota Brzozowska.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s.24-25

51. Igrzyska śmierci : krzyżówka / Gabriela Bonk.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, s. 20

52. Jak biblioteka pedagogiczna może wspierać nauczycieli w promocji czytelnictwa? / Marta Mróz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 9-12

53. Jak poruszyć dziecięcą wyobraźnię : czyli zabawa w teatr / Katarzyna John.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 1, s. 34-35

54. Jak wychować "pożeracza książek"? / Anna Kleiber.// Bibliotekarz. - 2010, nr 10, s. 14 – 19

55. Jak zachęcić uczniów do czytania czasopism? / Ewa Sobczyńska, Sylwia Szkuć.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 20

56. Jaśnie Pani Książka : program edukacyjny / Anna Grudzień, Elżbieta Pietryka.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 12 – 13

57. Konkursy dla nieśmiałych / Alicja Nowacka.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 14 – 15

58. Konstantynada : zabawa czytelnicza / Małgorzata Jeziorna.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 18 – 19

59. Książki na wolności / Jolanta Niwińska.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 4, s. 16

60. Kto czyta - rozumie / Maria Molicka.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 4-11

61. Kupujemy "książki naszych marzeń" / Juliusz Wasilewski.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7-8, s. 3-4

62. Licealiści czytają przedszkolakom / Paulina Pacyna-Dawid.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 18-20

63. Moda na czytanie / Jolanta Niwińska.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 4, s. 12 – 13

64. Muminkalia, czyli nocne czytanie w szkole / Alicja Maciejewska.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 6, s.18-20

65. Na rowerze przez świat : scenariusz zajęć czytelniczych / Renata Niedźwiecka, Agnieszka Wiśniowska.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 4, s. 31

66. Narodowy Program Rozwoju Czytalnictwa : pieniądze dla bibliotek szkolnych / Juliusz Wasilewski.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 11, s. 3-4

67. Nauka czytania / Natalia Minge, Krzysztof Minge.// Psychologia w Szkole. - 2015,
nr 3, s. 17-21

68. Nocny maraton czytania : popularyzacja książki i czytelnictwa / Joanna Lis.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 1, s. 23-25

69. O bookcrossingu : trochę z rezerwą i trochę z entuzjazmem / Mariusz Brunka.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 9 – 13

70. O lepszym czytaniu - innowacyjne spojrzenie na proces czytania / Elżbieta Kruszyńska.// Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 44-48

71. Od miasta do miasta : wędrówki po Polsce z poezją / Izabela Łyszkiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 9, s. 18-19

72. Ogólnopolskie wybory książek : raport.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 6, s. 3-13

73. "Ordery Wiernych Czytelników" : zajęcia dla nowych użytkowników biblioteki / Paulina Lewandowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 9, wkładka s. VI-VIII

74. "Poczytajmi, przyjacielu" formą aktywności wolontariackiej i propagowania czytelnictwa / Aneta Szadziewska.// Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 12 – 16

75. Pod wpływem lektury / Katarzyna Moskal.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 12-16

76. Polonistyka wobec uczniowskiego czytania i nieczytania / Natalia Kuźmińska.// Polonistyka. - 2016, nr 1, s. 28-29

77. Polskie nagrody literackie jako promocja czytelnictwa wśród młodzieży / Kamil Kościelniak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 4, s. 6 – 8

78. Polskie portale społecznościowe promujące czytelnictwo / Katarzyna Król.// Bibliotekarz. - 2012, nr 4, s. 1 – 6

79. Projekty upowszechniające czytelnictwo / Renata Ciesielska-Kruczek.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 14-21

80. Promocja czytelnictwa : pomysły na rozwijanie motywacji do czytania: propozycje bibliotek niemieckich / Grażyna Lewandowicz - Nosal, Magdalena Jatowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, dodatek "Świat książki dziecięcej" s. 1 – 6

81. Promowanie czytelnictwa "inaczej" / Paulina Milewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 10, s. 14

82. Prosty sposób na dobrą zabawę, czyli stare gazety w roli głównej : zajęcia biblioteczne dla najmłodszych / Justyna Bździuch.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015,
nr 5, s. 38-39

83. Rozwijanie kompetencji czytelniczych / Maria Pecyna.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 9, s. 48

84. Rozwój bibliotek dziecięcych w Polsce : wybrane problemy / Dorota Grabowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 1, s. 4-9

85. Różnorodność jako źródło zainteresowania książką, czyli brzydkie krasnale w starej bibliotece / Hanna Diduszko.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 6, s. 35 – 37

86. Seniorzy w badaniach czytelnictwa / Mirosława Dobrowolska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s.3-7

87. Sleeveface w bibliotece szkolnej / Justyna Gnyp, Regina Koczur, Elżbieta Trawa.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 1, s. 8-9

88. Strajk : przedstawienie o książce / Piotr Dobrowolski, Anna Dymarczyk.// Biblioteka
w Szkole. - 2011, nr 4, s. 21 – 23

89. Świadomy i kulturalny czytelnik : program edukacyjny / Honorata Frygier - Śliwa, Elżbieta Szczepańska.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 9, s. 19 – 21

90. Święto biblioteki szkolnej inaczej / Justyna Graszkiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7-8, s. 19

91. Tydzień czytania w szkole / Dominika Miaz.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 3, s. 8-11

92. Uczniowie blogują o książkach : książki zawsze były obecne.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 4, s. 6-7

93. Wywiad z bohaterem : scenariusz projektu edukacyjnego z przedmiotu wiedza
o kulturze / Michał Luberda.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 11, wkł. Biblioteka Centrum Informacji nr 4, s. 18-20

94. YAsna strona mocy, czyli książki dla młodych doroslych na planie pierwszym / Michał Zając.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 7-8, s. 4-13

95. Zabawy inspirowane literaturą / Jolanta Olkusz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 11, s.10-13

96. Zachęcamy uczniów do czytania : projekt edukacyjny dla gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Wioletta Rafałowska.// Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 26-28

97. Zastosowanie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w funkcjonowaniu bibliotek / Jan Ciechorski.// Bibliotekarz. - 2010, nr 12, s.12-14

Tarnobrzeg, 21.03.2016 r.

Autor: PBW Tarnobrzeg