Dbajmy o nasze środowisko – zestawienie bibliograficzne w wyborze

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:
 1. Atlas radiologiczny Polski 2011 = Radiation atlas of Poland 2011 / oprac. przez Krzysztof Isajenko [i in.] ; Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. - Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska ; Leszno : Agencja Jagart Jarosław Glapiak 2012, sygn. TG 103043
 2. Betonoza : jak się niszczy polskie miasta / Jan Mencwel ; zdjęcia Jakub Szafrański, Jan Mencwel, Tomasz Kaczor. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej copyright 2020, sygn. TG 112982
 3.  Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku : energia - środowisko - klimat / Tomasz Młynarski. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński 2017, sygn. NG 59502
 4.   Biotechnologia ścieków / red. nauk. Korneliusz Miksch, Jan Sikora ; [aut. Grzegorz Cema i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2010, sygn. NG 53455
 5. Coś z niczego : EKOzabawy dla małych i dużych / Izabela Górnicka-Zdziech, Paweł Chrzanowski. - Warszawa : Prószyński Media 2012, sygn. TG 101746, SG 56794
 6.  Człowiek a środowisko : aspekty prawno-społeczne / [red. nauk. Elżbieta Ura, Jerzy Stelmasiak, Stanisław Pieprzny]. - Rzeszów : "RS Druk" 2010, sygn. TG 99248-49, NG 54027, SG 55196
 7.  Dotknij, poczuj, zobacz : fenomen relacji człowieka z naturą / Peter Wohlleben ; tłumaczenie Ewa Kochanowska. - Kraków : Otwarte 2019, sygn. NG 60386
 8. Ekologia / Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Aneta Lucińska-Landwójtowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 2014, sygn. SG 58240
 9. Ekologia : atlas ilustrowany / [Dorota Kokurewicz]. - Wrocław : "Europa" 2010, sygn. TG 100149
 10. Ekologia : eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności / Charles J. Krebs ; przekł. z ang. Anna Kozakiewicz, Michał Kozakiewicz, Jakub Szacki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2011, sygn. TG 100710
 11. Ekologia i ochrona środowiska / [tekst Joanna Włodarczyk]. - Warszawa : PWH "Arti", Artur Rogala, Mariusz Rogala 2017, sygn. SG 61304
 12.  Ekologia i ochrona środowiska / [tekst Joanna Włodarczyk]. - Warszawa : PWH "Arti", Artur Rogala, Mariusz Rogala 2017, sygn. SG 61304
 13. Ekologia i ochrona środowiska : wybrane zagadnienia / pod red. Zygmunta Wnuka ; aut. tekstów Piotr Łopatkiewicz, Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski 2010, sygn. TG 102994-85
 14. Ekologia roślin / Krystyna Falińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, sygn. TG 103621
 15. Ekologistyka : teoria i praktyka / Andrzej Szymonik. - Warszawa : "Difin" 2018, sygn. TG 111592
 16.   Ekonomia zrównoważonego rozwoju : teoria i praktyka / Holger Rogall ; ze słowem wstępnym Ernsta Ulricha von Weizsackera ; przekł. Joanna Gilewicz. - Poznań : Zysk i S-ka 2010, sygn. TG 99008
 17.  Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce / Michał Adam Leśniewski.. - Warszawa : "CeDeWu" 2013, sygn. TG 112145
 18. Ekoturystyka / Dominika Zaręba. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2010, sygn. TG 97626
 19.  Globalny ład : zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postępu i dostatku / Nicholas Stern; przeł. Anna Orzechowska-Barcz. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2010, sygn. SG 54941
 20.  Innowacyjność w turystyce : praca zbiorowa / pod red. Jana Krupy. - Rzeszów : "Procarpathia" 2010, sygn. TG 99502, NG 54013, SG 55559-60
 21. Instrukcja obsługi lasu / Peter Wohlleben ; tł. Ewa Kochanowska. - Kraków : "Otwarte" 2018, sygn. TG 111435
 22.  Jak uratować świat? / Areta Szpura. - Warszawa : "W.A.B." 2019, sygn. TG 111907
 23. Klimat to my : ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu / Jonathan Safran Foer ; przełożył Andrzej Wojtasik. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2020, sygn. TG 112627
 24. Klimatyczna katastrofa / Anthony Giddens ; przeł. Małgorzata Głowacka-Grajper. - Warszawa : Prószyński i S-ka 2010, sygn. TG 98691, Mądrość i cuda świata roślin / Jane Goodall ; współpr. Gail Hudson ; przeł. Dominika CieślaSzymańska. - Warszawa : "Marginesy" 2015, sygn. 101150
 25. Nieznane więzi natury / Peter Wohlleben ; tł. Ewa Kochanowska. - Kraków : Otwarte 2017, sygn. TG 110567
 26. Nowa ekologia mediów : konwergencja a metamorfoza / Karol Jakubowicz. - Warszawa : "Poltext" 2011, sygn. TG 101150
 27. Nowoczesne elektrownie jądrowe : fizyka, budowa, technologia, bezpieczeństwo, ekologia, koszty / Jerzy Kubowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2010, sygn. SG 56142
 28. Oblicza bezpieczeństwa we współczesnym świecie / red. nauk. Katarzyna Amrozy, Natalia Gburzyńska. - Toruń : " Adam Marszałek " 2018, sygn. TG 111639
 29. Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Ury, Jerzego Stelmasiaka, Stanisława Pieprznego. - Rzeszów : [b. w] 2012, sygn. TG 102727-28, NG 55781, SG 57328
 30. Ocena oddziaływania na środowisko : teoria i praktyka / Jacek Krystek. - Warszawa : PWN 2020, sygn. NG 60755
 31. Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w 2010 roku / [zespół aut. Dorota Palak i in. ; współpr. Agnieszka Felter i in.]. - Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska 2011, sygn. TG 101672
 32.  Ochrona powietrza : poradnik dla gmin i ich mieszkańców / Martyna Sługocka. - Warszawa : Wolters Kluwer 2020, sygn. TG 112824, SG 62952
 33. Ochrona środowiska dla inżynierów / redakcja naukowa Jacek Krystek ; autorzy: Grzegorz Wielgosiński, Tadeusz Wszołek, Anna Karczewska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2018, sygn. SG 62264
 34.  Ochrona środowiska glebowego / Piotr Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, sygn. SG 58489
 35.  Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska : między teorią a praktyką / pod redakcją naukową Janiny Ciechanowicz-McLean, Jana Olszewskiego ; autorzy Janina Ciechanowicz-McLean [i in.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2017, sygn. SG 61900
 36.  Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Dorota Strus ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Warszawa : "Aspra-Jr" 2013, sygn. TG 104523, SG 58383
 37. Prawne podstawy ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. - Kraków : "Zakamycze" 2010, sygn. SG 55240
 38.  Prawo dla środowiska / red. nauk. Adam Erechemla. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna 2011, sygn. TG 101350-51
 39. Prawo ochrony środowiska / red. Marek Górski ; [aut.] Marek Górski [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2014, sygn. NG 57255
 40. Prawo ochrony środowiska : zagadnienia podstawowe / Błażej Wierzbowski, Bartłomiej Rakoczy. - Warszawa : "LexisNexis" 2010, sygn. SG 53932
 41. Prawo środowiska Unii Europejskiej : wybór i wprow. Maria Magdalena Kenig-Witkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2012, sygn. SG 57059
 42.  Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią / Andrzej Macias, Sylwia Bródka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN cop. 2014, sygn. 104643
 43.  Radioaktywność przyziemnej warstwy atmosfery w Polsce w latach 1960-2010 : wyniki pomiarów radioaktywności przyziemnej warstwy powietrza otrzymane
 44. w placówkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w latach 1960-2010 / [zespół aut. Andrzej Czuryłowski i in.]. - Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska 2011, sygn. TG 101673
 45. Rzecz o ptakach : ptaki powiedzą nam wiele o nas samych / Noah Strycker ; [przekł. Michał Radziszewski]. - Warszawa : MUZA SA 2017, sygn. TG 110005
 46.  Sekretne życie drzew / Peter Wohlleben ; tł. Ewa Kochanowska. - Kraków : "Otwarte" 2016, sygn. TG 109414, NG 59618
 47. Smog : diesle, kopciuchy, kominy, czyli Dlaczego w Polsce nie da się oddychać? / Jakub Chełmiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie copyright 2019, sygn. TG 112220
 48.  Stan czystości rzek na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2007-2009 / aut. Wojciech Szczepański [i in.] ; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Inspekcja Ochrony Środowiska. - Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 2010, sygn. TG 101676
 49. Systemy krajobrazowe : struktura - funkcjonowanie - planowanie / Tadeusz Jan Chmielewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, sygn. TG 102052, NG 55166
 50. Systemy krajobrazowe : struktura - funkcjonowanie - planowanie / Tadeusz Jan Chmielewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, sygn. TG 103248
 51. Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne / Czesław Koźmiński [ i in.]. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński 2015, sygn. TG 109066
 52.  W harmonii z naturą : elementy ekologii w pedagogice i sztuce / red. nauk. Mirosława Knapik, Anna Łobos, Iwona Nowakowska-Kempna. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM" 2011, sygn. TG 99659
 53. W harmonii z naturą : elementy ekologii w pedagogice i sztuce / red. nauk. Mirosława Knapik, Anna Łobos, Iwona Nowakowska-Kempna. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM" 2011, sygn. TG 99659
 54. Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego / Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik. - Gliwice : Politechnika Śląska 2010, sygn. SG 56762
 55. Wybrane zagadnienia ekologiczne / Jolanta Stawicka, Małgorzata Szymczak-Piątek, Joanna Wieczorek. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 2010, sygn. TG 98778
 56. Wybrane zagadnienia ekologiczne / Jolanta Stawicka, Małgorzata Szymczak-Piątek, Joanna Wieczorek. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 2010, sygn. TG 98778
 57.  Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w turystyce / Witold Niemiec, Sylwia Sadowska, Oktawia Niemiec ; Politechnika Rzeszowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. - Nowy Sącz ; Rzeszów : Politechnika Rzeszowska 2010, sygn. TG 100447
 58.  Wyzwania XXI wieku a gospodarka i ekologia : materiały z IV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych / red. Aleksander Kasprzyk, Lidia Kaliszczak. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego 2013, sygn. TG 106310
 59. Zarządzanie środowiskiem w Polsce / Bazyli Poskrobko, Tomasz Poskrobko. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne cop. 2012, sygn. TG 104433, SG 56917
 60. Zasoby naturalne i zrównoważony rozwój / Adam Bogda [i in.]. - Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy cop. 2010, sygn. TG 110594
 61. Zielony wzrost, zielony zysk : jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę / Roland Berger. ; [tł. Antonina Kozłowska]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2011, sygn. TG 101330

  Artykuły z czasopism:

 62. 10 gatunków w jednym - badania molekularne ujawniają nowe gatunki ukryte wewnątrz starych : badania nad Aneura pinguis / Alina Bączkiewicz, Patrycja Gonera, Katarzyna Buczkowska.// Biologia w Szkole. - 2019, nr 3, s. 58-63
 63. Bakterie Bacillus SPP : mikroorganizmy aktywne w przyrodzie / Beata Kowalska. - 2020. // Biologia w Szkole. - 2020, nr 2, s. 14-17
 64.  Banff National Park (Alberta, Kanada) / Iwona Melosik, Dorota Nowinka.// Biologia w Szkole. - 2018, nr 1, s. 21-24
 65. Biogazownie rolnicze / Agata Prusek, Ryszard Tytko.// Aura. - 2018, nr 4, s. 20-23
 66.  Biogazownie rolnicze. (2) / Agata Prusek, Ryszard Tytko.// Aura. - 2018, nr 5, s. 21-23
 67.  Chomik europejski - "umbrella species" lub "flagship species" ekosystemów polnych / Joanna Ziomek, Iwona Melosik.// Biologia w Szkole. - 2016, nr 4, s. 4-9
 68. Czy zamożniejsi pomagają uboższym? / Tomasz Żylicz.// Aura. - 2015, nr 8, s. 28-29
 69. Dlaczego w Polsce jest smog? / Piotr Kleczkowski. - 2020.// Aura. - 2020, nr 2, s. 3-7
 70. Ekobiblioteka / Jolanta Chmura.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 1, s. 26
 71. Ekonomia a środowisko / Kinga Bonenberg.// Aura. - 2016, nr 5, s. 8-10
 72.  Ekopragmatyzm, czyli zmiany zachodzące w organizacjach ekologicznych / Kinga Bonenberg.// Aura. - 2016, nr 4, s. 10-11
 73. Ekstremalne zjawiska pogodowe i ich wpływ na przyrodę w Polsce / Piotr Skubała. - 2020.// Aura. - 2020, nr 2, s. 20-21
 74. Elektrownie wiatrowe z prądnicami asynchronicznymi (indukcyjnymi) / Ryszard Tytko. - 2020.// Aura. - 2020, nr 1, s. 10-12
 75.  Energetyczne wykorzystanie biomasy / Robert Mitoraj.// Aura. - 2019, nr 6, s. 16-19
 76. Energetyka wiatrowa na morzu bałtyckim / Ryszard Tytko. - 2019. // Aura. - 2019, nr 12, s. 14-16
 77. Erozja wodna - przyczyna odpływu związków biogennych ze źródłem rolniczych do cieków powierzchniowych / Wiktor Halecki.// Aura. - 2019, nr 1, s. 6-11
 78.  Gatunki inwazyjne / Adam Koman.// Geografia w Szkole. - 2015, nr 4, s. 7-9
 79.  Gatunki inwazyjne ryb a działania zapisane w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju / Maciej Kamaszewski, Maciej Wójcik, Kamil Krysiuk.// Aura. - 2015, nr 5, s. 16-17
 80.   Gatunki zwornikowe / Piotr Skubała.// Aura. - 2015, nr 1, s. 28-29
 81.  Gdy wiosna buchnie alergią / Karolina Bińkowska. - 2020. // Biologia w Szkole. - 2020, nr 2, s. 12
 82. Globalizacja w ochronie środowiska / Tomasz Żylicz.// Aura. - 2016, nr 6, s. 20-21
 83. Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych / Kazimierz Górka, Agnieszka Thier.// Aura. - 2018, nr 5, s. 3-6
 84. Integrowana ochrona roślin jako elementa dobrej praktyki rolniczej / Marek Kopacki [i in.]// Aura. - 2019, nr 2, s. 12-14
 85. Istota ekologizmu i jego społeczne znaczenie / Kinga Bonenberg.// Aura. - 2015, nr 8, s. 15-18
 86. Jakość ochrony krajobrazu w Polsce. Perspektywa prawnoadministracyjna / Katarzyna Sypnicka.// Aura. - 2018, nr 4, s. 3-6
 87.  Jodła : piękność górskich krain / Małgorzata Falencka-Jabłońska. - 2019. // Aura. - 2019, nr 2, Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 291, s. 1-4
 88. Koncepcja Smart Village - inteligentny rozwój terenów wiejskich / Anna Orchel-Szeląg. - 2019. // Aura. - 2019, nr 12, s. 6-9
 89.  Krótka historia o tym, jak zanieczyściliśmy lodowce / Krzysztof Zawierucha. - 2020.// Biologia w Szkole. - 2020, nr 1, s. 6-11
 90. Lasy i zmiany klimatu / Piotr Skubała.// Aura. - 2018, nr 8, s. 28-29
 91. Lipa - niepowtarzalna woń i czar lata / Małgorzata Falencka-Jabłońska.// Aura. - 2018, nr 9, dod. Dodatek ekologiczny dla szkół nr 286, s. 7-8
 92. Lodowe ekosystemy z drapieżnikami w skali mikro / Krzysztof Zawierucha.// Biologia w Szkole. - 2016, nr 6, s. 46-49
 93. Marsz po wodę / Anna Margas, Danuta Twerd.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 3, s. 20-21
 94. Masowa turystyka jako problem Tatrzańskiego Parku Narodowego / Mateusz Wójtowicz, Wiktoria Sobczyk.// Aura. - 2019, nr 10, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", s. 1-[4]
 95.  Między gospodarką a ekologią : globalne skutki niekontrolowanego wykorzystania zasobów środowiska / Krzysztof Trojan.// Geografia w Szkole. - 2016, nr 3, s. 4-7
 96. Mikroplastik - makroproblem : co mamy na myśli, kiedy mówimy o tworzywach sztucznych i czym dokładnie są te materiały? / Elżbieta Szczepańska.// Chemia w Szkole. - 2019, nr 3, s. 47-50
 97.  Minimalizm, czyli z umiarem przez życie / Marta Nowakowska. - 2020. // Charaktery. - 2020- 2021, nr 12-1, s. 72-77
 98. Na drodze do certyfikatów środowiskowych dla polskich produktów żywnościowych / Małgorzata Holka, Jerzy Bieńkowski, Janusz Jankowiak.// Aura. - 2018, nr 4, s. 7-9
 99. Nasza planeta Ziemia niech w wysypisko się nie zmienia! : propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci starszych na kwiecień.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 3, s. 68-74
 100. Nie jestem zielony w temacie ochrony środowiska : czyli o tym, że warto wiedzieć więcej i dzielić się tą wiedzą / Małgorzata Murawska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 10, s. 56-59
 101.  Niech nam się zazieleni! : scenariusz zajęć o tym, jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego / Dariusz Staniszewski. - 2019. // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 10, dodatek: Biblioterapia w Szkole, s. 8-11
 102.  Nowy plan UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym / Daria Danecka. - 2020.// Aura. - 2020, nr 5, s. 4-7
 103.  Ocena stanu ekologicznego rzek karpackich przy użyciu indeksu MMI PL / Andrzej Kownacki.// Aura. - 2016, nr 7-8, s. 17-21
 104. Ochrona środowiska leśnego jako zadanie ochrony przeciwpożarowej / Wioletta Żmuda-Czerwonka. - 2020.// Aura. - 2020, nr 2, s. 8-10
 105. Ochrona środowiska naturalnego w Polsce w świetle danych statystycznych = Protection of the Natural Environment in Poland in the Light of Statistical Data / Kazimierz Górka. - 2021. // Aura. - 2021, nr 1, s. 3-5
 106.  Olsza czarna - przyjazny układ symbiozy z bakteriami / Małgorzata Falencka-Jabłońska. - 2020.// Aura. - 2020, nr 1, s. 18-19
 107.  Olsza czarna - przyjazny układ symbiozy z bakteriami / Małgorzata Falencka-Jabłońska. -
 108.  Opakowania w skali nano / Iwona Orlińska, Krzysztof Orliński.// Chemia w Szkole. - 2019, nr 5, s. 6-10
 109. Oszustwa ekologiczne / Tomasz Żylicz.// Aura. - 2018, nr 8, s. 24-25
 110. Oświetlenie Rynku Głównego w Krakowie jako źródło zanieczyszczenia świetlnego / Irena Esmund, Aneta Kotra, Tomasz Ściężor, Anna Czaplicka. - 2020.// Aura. - 2020, nr 1, s. 3-6
 111. Owady z bardzo, bardzo bliska. Cz. 1 / Marek Miś.// Przyroda Polska. - 2015, nr 3, s. 14-15
 112. Owady z bardzo, bardzo bliska. Cz. 2 / Marek Miś.// Przyroda Polska. - 2015, nr 4, s. 22-23
 113.  Owady z bardzo, bardzo bliska. Cz. 3 / Marek Miś.// Przyroda Polska. - 2015, nr 5, s. 12-13
 114.  Plastikowa Arktyka / Adam Nawrot. - 2019. // Biologia w Szkole. - 2019, nr 6, s. 12-17
 115. Polityka ekologiczna państwa 2030 : State Environmental Policy 2030 / Tomasz Żylicz.// Aura. - 2019, nr 1, s. 26-27
 116. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej / Tomasz Żylicz.// Aura. - 2016, nr 1, s. 26-27
 117. Polskie starania o ekokonwersję / Tomasz Żylicz.// Aura. - 2015, nr 10, s. 26-27
 118.  Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa / Barbara Baraniak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 4, s. 96-104
 119. Prawne recepty na kryzys klimatyczny / Monika Sewastianowicz. - 2019. // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 11, s. 72-75
 120. Priorytety ekologiczne środowisk przyrodniczych naszego kraju / Ryszard Kostuch, Jacek Kostuch.// Aura. - 2016, nr 5, s. 3-6
 121.  Problemy świadomości ekologicznej nauczycieli / Piotr Kowolik.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 4, s. 105-115
 122.  Program edukacyjny "Z nami bezpiecznie i ekologicznie" / Kazimierz Górka, Agnieszka Thier.// Aura. - 2016, nr 4, s. 27-29
 123. Rolnictwo i zmiany klimatu - w zaklętym kręgu / Piotr Skubała.// Aura. - 2019, nr 5, s. 28-29
 124. Różnorodność organizmów / Maciej Szanser, Anna Kajak.// Biologia w Szkole. - 2018, nr 3, s. 4-8
 125. Różnorodność przyrody ożywionej / Tomasz Żylicz.// Aura. - 2015, nr 6, s. 28-29
 126.  Smog w Polsce - dlaczego jest? / Piotr Kleczkowski. - 2020.// Aura. - 2020, nr 3, s. 9-12
 127. Stan środowiska a zdrowie środowiskowe / Kinga Bonenberg.// Aura. - 2018, nr 6, s. 20-21
 128. Sukces europejskiej walki z kwaśnym deszczem / Tomasz Żylicz.// Aura. - 2016, nr 4, s. 20-21
 129. Szkoła bliżej natury / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 64-66
 130. Szkoły przyjazne naturze / Małgorzata, Stańczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2015. nr 11, s. 78-82
 131.  Tarnowieckie godania / Piotr Skubała. - 2020.// Dzikovia. - 2020, nr 4, s. 2-7
 132. Topola to mistrzyni szybkości wzrostu / Małgorzata Falencka-Jabłońska. - 2020.// Aura. - 2020, nr 2, s. 17-19
 133. Torfowiska - unikalne twory przyrody / Marek Kloss.// Przyroda Polska. - 2015, nr 2,s. 30-31
 134. W obronie środowiska / Elke Weber.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 40-43
 135. Walka przyrody z cywilizacją, czyli specyfika flory miasta / Joanna Winiecka-Nowak.// Biologia w Szkole. - 2016, nr 1, s. 57-63
 136. Wpływ zmian klimatu na środowiska wodne i mokradła / Piotr Skubała. - 2020.// Aura. - 2020, nr 1, s. 20-21
 137. Wycieczka szkolna jako element edukacji ustawicznej nauczycieli (Refleksje z tatrzańskich wypraw naukowych) / Paweł Religa, Wiktor Kluziński, Sylwia Adach.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 4, s. 141-149
 138. Wytłumacz, dlaczego rosną drzewa / Krzysztof Śliwiński.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 32-39
 139. Za dużo pyłu// Chemia w Szkole. - 2016, nr 1, s. 49-50
 140.  Zadarnione torowiska tramwajowe w ekologizacji środowiska / Ryszard Kostuch, Jacek Kostuch.// Aura. - 2015, nr 2, s. 18-21
 141. Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska / Kazimierz Górka, Agnieszka Thier.// Aura. - 2018, nr 6, s. 10-11
 142. Zamiana długów na cele ekologiczne / Tomasz Żylicz.// Aura. - 2015, nr 9, s. 26-27
 143. Zimowe stada / Dorota Zawadzka.// Przyroda Polska. - 2015, nr 1, s. 12-13
 144. Zjawiska pogodowe i ich wpływ na przyrodę w Polsce / Piotr Skubała. - 2020.// Dzikovia. - 2020, nr 2, s. 20-21
 145. Zmiany klimatu drastycznie zmienią roślinność Ziemi / Piotr Skubała. - 2019. // Aura. - 2019, nr 9, s. 28-29
 146.  Zwierzęta w służbie roślin / Piotr Skubała.// Aura. - 2015, nr 6, s. 30-31 

  Multimedia:

 147. Oblicza ekologii [Film]. - Warszawa : Against Gravity 2010, sygn. TDVD 822
 148.  Wisła od źródeł do ujścia [Film] : wzdłuż dawnego szlaku łososia / scen. i reż. Paolo Volponi. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych 2013, sygn. TDVD 1080

Autor: BP Tarnobrzeg