Dysleksja rozwojowa

Zestawienia bibliograficzne

Dysleksja rozwojowa – zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Wydawnictwa zwarte

 1. 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją / Gavin Reid, Shannon Green . - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015, sygn. TG 106677, NG 57349, SG 60359
 2. 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej. - Warszawa : "Arystoteles", 2010, sygn. TG 98786, NG 53164-65
 3. Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania / Kamila Waleszkiewicz. - Kraków : "Impuls", 2015, sygn. SG 60360
 4. Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : ch-h / Elżbieta Suwalska. - Gdańsk : "Harmonia", 2015, sygn. TG 107714, NG 57819, SG 60309
 5. Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : ó - u / Elżbieta Suwalska. - Gdańsk : "Harmonia", 2015, sygn. TG 108425, NG 57820, SG 60310
 6. Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : rz -ż / Elżbieta Suwalska. - Gdańsk : "Harmonia", 2015, sygn. TG 108426, NG 57817, SG 60362
 7. Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : zmiękczenia / Elżbieta Suwalska. - Gdańsk : "Harmonia", 2015, sygn. TG 107878, NG 57818, SG 60363
 8. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun. - Poznań : Zysk i S-ka, 2010, sygn. TG 98898, 99481, SG 55528
 9. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : "Harmonia", 2012, sygn. NG 57357
 10. Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Katarzyna Maria Bogdanowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2011, sygn. TG 100655, SG 56058
 11. Dysleksja i ADHD : współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci / Małgorzata Lipowska. - Warszawa : "Scholar", 2011, sygn. TCz 101013, NG 54659, SG 56403
 12. Dysleksja rozwojowa : fakt i tajemnica : w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej / pod red. nauk. Marii Bogumiły Pecyna ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. - Opole : Instytut Śląski, 2011, sygn. 100768
 13. Dysleksja rozwojowa : podstawy diagnozy i terapii / Janina Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, sygn. TG 102647, SG 56868
 14. Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : zeszyt ćwiczeń dla ucznia Elżbieta Szymankiewicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2013, sygn. TG 105183, NG 56393, SG 58463
 15. Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010, sygn. TG 97800, 104442, NG 53551, SG 55885, 104442
 16. Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Barbara Kurowska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2011, sygn. TG 99998
 17. Efektywność dydaktyczna zajęć korekcyjno-wyrównawczych / Ewa Anna Zwolińska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010, sygn. TG 98754, SG 54648
 18. Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat / Aneta Domagała, Urszula Mirecka. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, sygn. TG 101097, NG 55876, SG 55311
 19. Kombinatoryka wyrazowa : spostrzegaj, pomyśl, działaj / Barbara Zakrzewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010, sygn. TG 101406
 20. Kombinatoryka zdaniowa : pomyśl, działaj, sprawdź / Barbara Zakrzewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2011, sygn. TG 101092
 21. Koordynacja wzrokowo-ruchowa : ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu / red. prow. Irena Sosin ; aut. Marzena Krzysztof-Zarzycka. - Warszawa : "Raabe", [2013], sygn. NG 56458, SG 58657
 22. Koordynacja wzrokowo-ruchowa : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / red. prow. Irena Sosin ; aut. Marzena Krzysztof-Zarzycka [i in.]. - Warszawa : "Raabe", [2013], sygn. TG 104503, NG 56459, SG 58603
 23. Matematyka : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / aut. Karolina Sosin-Pospiszył . - Warszawa : "Raabe", 2014, sygn. NG 57631, SG 59070
 24. Orientacja przestrzenna : ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu [red. prowadząca Irena Sosin]. - Warszawa : "Raabe", 2013, sygn. NG 56488, SG 58666
 25. Orientacja przestrzenna : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / [red. prowadząca Irena Sosin]. - Warszawa : "Raabe", 2013, sygn. NG 56489, SG 58667
 26. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2010], sygn. TG 99740-41, SG 55565-67
 27. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010, sygn. TG 99735-36, NG 54985-86, SG 55568-89
 28. Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją / Leokadia Wiatrowska. - Kraków : "Impuls", 2013, sygn. TG 103639, NG 56034, SG 57779
 29. Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu / Anna Klim - Klimaszewska. - Warszawa : "Erica", 2015, sygn. TG 106694, NG 57445, SG 59707
 30. Psychofizjologiczne diagnozy trudności w uczeniu się / Maria Bogumiła Pecyna. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji : Instytut Śląski, 2010, sygn. TG 99854
 31. Rozwój mowy i języka : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / aut. Justyna Gosik. - Warszawa : "Raabe", 2014, sygn. SG 59098
 32. Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii : specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu : skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas I i II / Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012, sygn. SG 59305
 33. Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii : Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II / Marta Bogdanowicz ; [współaut. Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski]. - Gdańsk : "Harmonia", 2011, sygn. TG 99917, NG 54799, SG 55703
 34. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia - zabawa - nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2010, sygn. TG 99037, SG 55121
 35. Uczeń z dysleksją w domu : poradnik nie tylko dla rodziców / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek, Małgorzata Rożyńska. - Gdynia : "Operon", 2014, sygn. TG 105667, NG 57121, SG 59300
 36. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010, sygn. TG 100536, NG 55063, SG 55032
 37. Werbalne i obrazowe przyswajanie liter : nauczanie dzieci z dysleksją i nie tylko... / Leokadia Wiatrowska. - Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012, sygn. TG 102449, SG 57693
 38. Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska. - Warszawa : "Difin", 2011, sygn. TG 99630
 39. Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / pod red. nauk. Zofii Pomirskiej. - Warszawa : "Difin", 2010, sygn. TCz 98278, NG 53526, SG 54458
 40. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży. - Kraków : "Impuls", 2011, sygn. TG 101514, NG 56856, SG 56430
 41. Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej : wzorzec terapeuty / Jadwiga Jastrząb, Ditta Baczała. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011, sygn. TG 100753

 

Artykuły z czasopism

 1. Chwal, zamiast ranić : dysleksja a kłopotliwe zachowania uczennic i uczniów / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 42, s. 13
 2. Ćwiczenia do pracy z uczniem dyslektycznym / Natalia Minge, Krzysztof Minge.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 4, s. 60-61
 3. Ćwiczenia do pracy z uczniem dyslektycznym / Natalia Minge, Krzysztof Minge.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 4, s. 60-61
 4. Dobry uczeń z dysleksją / Aneta Ratajek.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 2, s. 47-56
 5. Dziecko z dysleksją w szkole / Anna Zych.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7 s. 56-59
 6. Fakty o dysleksji / Izabela Pietras.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 92-98
 7. Koncepcje socjolingwistyczne a język dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową / Ewa Boksa.// Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 39-46
 8. Konferencja "Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się : dysleksja i zaburzenie językowe SLI" / Małgorzata Zaborniak-Sobczak.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 4, s. 116-119
 9. Ku pokrzepieniu ... umysłów, czyli... co łączy Henryka Sienkiewicza i wielu spośród wybitnych pisarzy, genialnych naukowców, uwielbianych muzyków, aktorów, malarzy, artystów, nieprzeciętne jednostki na całym świecie? : specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu - DYSLEKSJA ROZWOJOWA / Aneta Ratajek.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2014, nr 3, s. 16-21
 10. Lekcja dysleksji / Marta Bogdanowicz ; rozm. przepr. Aneta Ratajek.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2014, nr 3, s. 9-15
 11. Moja praca z uczniem dyslektycznym / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 4, s. 40-41
 12. Ocena przydatności kwestionariusza Adult Reading History Questionnaire do diagnozy rodzinnego ryzyka dysleksji w Polsce / Katarzyna M. Bogdanowicz [i in.].// Edukacja. - 2015, nr 1, s. 117-138
 13. "Óczeń" z dysleksją / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 4, s. 21-24
 14. "Óczeń" z dysleksją / Małgorzata Łoskot.// Polonistyka. - 2015, nr 4 [właśc. nr 1], s. 16-18
 15. Plan pracy z dzieckiem dyslektycznym / Krystyna Lewkowicz.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2012/2013, nr 2, s. 87-96
 16. Podejrzana diagnoza / Julian G. Elliott, Elena L. Grigorenko.// Charaktery. - 2015, nr 2, s. 70-73
 17. Pokolenie "DYS" / Katarzyna Girczys-Połedniok.// Charaktery. - 2015, nr 5, s. 58-60
 18. Potrzeba biblioterapii wśród uczniów dyslektycznych na przykładzie Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 we Wrocławiu / Joanna Borkowska.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 3, s. 1-8
 19. Praca z uczniem dyslektycznym / Alicja Jamro.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 24-25
 20. Problemy szkolne dzieci leworęcznych / Iwona Konieczna.// Szkoła Specjalna. - 2015, nr 3, s. 197-207
 21. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów / Beata Bryś.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 52-59
 22. Specjalne ćwiczenia na specjalne talenty, czyli o modyfikowaniu technik nauczania dla dzieci dyslektycznych / Agnieszka Szplit.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 2, s. 89-100
 23. Specyficzne style uczenia się dziecka dyslektycznego / Ewa Boksa.// Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 62-66
 24. Symptomy ryzyka dysleksji / Marta Bogdanowicz.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 1, s. 14-15
 25. Trudności emocjonalne dzieci dyslektycznych - metody wsparcia / Justyna Cieślińska// Życie Szkoły. - 2015, nr 6, s. 26-29
 26. Zdążyć przed... dysleksją : propozycje ćwiczeń doskonalących dużą i małą motorykę / Marta Bogdanowicz, oprac. Aneta Wojnarowska.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 3, s. 24-27
 27. Zdążyć przed... dysleksją : propozycje ćwiczeń doskonalących funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni / Marta Bogdanowicz, oprac. Aneta Wojnarowska.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 32-35

 

 

Multimedia

 1. Czytanie [Dokument elektroniczny] : czytanie ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z dysleksją. - Opole : Foxe, [2010], sygn. TPŁW 287
 2. Dysleksja [Film]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2010], sygn. TDVD 697, 726, SDVD 104

 

Tarnobrzeg, styczeń 2016 r.

 

Autor: PBW Tarnobrzeg