Dzieje tarnobrzeskiej oświaty

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

 1. 100 lat tarnobrzeskiego harcerstwa : biografie Komendantek i Komendantów Hufców Związku Harcerstwa Polskiego w Tarnobrzegu Zbigniew Krupa. - Tarnobrzeg : [b.w.], 2012 sygn. TCz 103044
 2. 25 lat "Dwójki" / [oprac. zespół red. Barbara Blacha i in.]. - Tarnobrzeg : "Neiko Plus", 2007 sygn. TCz 91472
 3. 30 - lat Młodzieżowego Stowarzyszenia Sportowego MKS - UKS 1977-2007. - Tarnobrzeg : Uczniowski Klub Sportowy "Korzeniowski PL", 2007 sygn. TB 2371, TCz 2372
 4. 50 lat "Górnika" 1959-2009 : od Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej do Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu / [zespół red.: Teresa Gołębiowska-Piś, Marianna Utnik, Beata Wiśniewska]. -Tarnobrzeg : Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica, 2009 sygn. TCz 97704
 5. 50 lat Szkoły Rolniczej w Dzikowie - Tarnobrzegu : od Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Dzikowie do Zespołu Szkół Rolniczych w Tarnobrzegu / Tadeusz Gaj,
  Józef Myjak, Tadeusz Rodzeń. - Sandomierz : Prywatna Agencja Informacji Regionalnej "Myjakpress", 1995 sygn.TCz 74727
 6. 55 lat Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu : 1952-2007 / [opracowanie materiałów pod red. Marii Dziamby]. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Samorządowe,
  2007 sygn. TG 91530-32, TCz 91529,   NG 51100-101, NCz 51102, SG 51405, SCz 51404
 7. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu : monografia szkoły : 1990 - 2000 : 10 lat / oprac. Maria. -
  Tarnobrzeg : "Synogarlica", 2000 sygn. TB 1748
 8. Bibliotekarz z Dzikowa - dr Michał Marczak (1886-1945) / Adam F. Baran. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 1996 sygn. TG 76671, TCz 76691
 9. Dr Antoni Surowiecki : organizator oświaty, życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego w powiecie tarnobrzeskim przed 1-szą wojną światową / Wojciech Rawski. – Tarnobrzeg : na prawach rękopisu, 1976 [ksero maszynopisu dostępne w czytelni]
 10. Dr Michał Marczak (1886-1945) bibliotekarz, historyk, pedagog, etnograf : (bibliografia podmiotowo-przedmiotowa) / Anna Świderek, Krystyna Błasiak. - Tarnobrzeg : Miejska Biblioteka Publiczna, 2006 sygn. TCz 2301
 11. Działalność uczelnianych kół naukowych w środowisku lokalnym / [współaut. Anna Stelmach i in.]. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego 2007 sygn. TB 2549
 12. Historia Kółka Rolniczego i pokrewnych organizacji branżowych w Miechocinie / Wojciech Rawski. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1998 sygn.TCz 78046
 13. Krótki zarys 40-letniej pracy Kółka Rolniczego w Machowie powiat: Tarnobrzeg, wojew. Lwowskie / Wojciech Wiącek. – Tarnobrzeg: nakładem Wojciecha Wiącka, 1929 [ksero dostępne w czytelni]
 14. Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia Szkoły Realnej, Gimnazjum i Liceum w Tarnobrzegu : 1909-2009 / pod red. Tadeusza Zycha. - Tarnobrzeg : Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 2009 sygn. TG 95917, TCz 95917
 15. Księga jubileuszowa z okazji 110-lecia Szkoły Przemysłowej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu : 1899-2009 / pod red. Tadeusza Zycha. - Tarnobrzeg : "Neiko Plus", 2009 TCz 97399
 16. Kształcenie kadr zawodowych w konińskim i tarnobrzeskim rejonie przemysłowym / Leon Leja ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1964 sygn. TG 11334
 17. Miechocin - kolebka Tarnobrzega / Józef i Wojciech Rawscy. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1994 sygn. TG 73767, TCz 73766
 18. Pamiętniki włościanina : od pańszczyzny do dni dzisiejszych / Jan Słomka. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994 sygn. TCz 73425
 19. Pamiętniki włościanina : od pańszczyzny do dni dzisiejszych / Jan Słomka. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2008   sygn.TG 93411
 20. Pamiętniki włościanina : od pańszczyzny do dni dzisiejszych / Jan Słomka ; z przedmowami Franciszka Bujaka (z 1 i 2 wyd.), Jana Słomki (z 2 wyd.), Witolda
  Stankiewicza (z 3 wyd.), Norberta Mastalerza. - Tarnobrzeg : Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka, 2012 sygn. TG 102805
 21. Pamiętniki włościanina : od pańszczyzny do dni dzisiejszych / Jan Słomka. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983 sygn.TG 52125, 52247
 22. Pozostałości dawnej kultury ludowej na tle dzisiejszej w powiecie tarnobrzeskim i w okolicy Koprzywnicy : według materjałów zebranych przez młodzież
  gimnazjalną / M Marczak. - Tarnobrzeg, 1929 ksero dostępne w czytelni
 23. Rok 1831-1931 : stuletnia historja rozwoju szkół i szkolnictwa w powiecie tarnobrzeskim / zebr., napisał i wyd. Wojciech Wiącek. - Machów : [s.n.], 1931 ksero dostępne w czytelni
 24. Stan i doskonalenie systemu zarządzania oświatą w województwie tarnobrzeskim / [aut. Anna Tabor i in.]. - Tarnobrzeg : Kuratorium Oświaty, 1996 sygn. TCz 82496
 25. Szkoła przy zasłoniętych oknach : z dziejów szkolnictwa w czasach okupacji hitlerowskiej na terenie dzisiejszego województwa tarnobrzeskiego / pod red. Andrzeja Meissnera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Tarnobrzegu. - Rzeszów : Zespół Szkół Gospodarczych, 1992  sygn. TCz 75131,   NG 40747, 41138,   SG 35252-53, 34891
 26. Tarnobrzeg - gród Leliwitów / Aleksandra Janas, Adam Wójcik, Marek Pietras. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1999   sygn.TG 90233, 93776, TCz 81053
 27. Tarnobrzeg / Agnieszka Bogaczyk. - Krosno : "Roksana", 2004 sygn. TCz 86080,   SG 48036
 28. Tarnobrzeg : dzieje miasta 1593-1939 : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2005 sygn. TG 87764, 90226, TCz 87613
 29. Tarnobrzeg : dzieje miasta 1939-1999 : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka i Adama Wójcika-Łużyckiego. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2010 sygn. TG 98611-12, TCz 98610
 30. Tarnobrzeg: szkice z dziejów miasta i jego obywateli / Adam F. Baran. - Tarnobrzeg : Attyla, 2012 sygn. TG 102417, TCz 102418
 31. Tarnobrzeg : ślady czterech wieków / Adam Wójcik, Krzysztof Garbacz ; Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega. - Tarnobrzeg : "Museion", 1992 sygn. TCz 71624
 32. Tarnobrzeg / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Fundacja "ARS", [1993] sygn. TCz 72122
 33. Tarnobrzeg : z dziejów miasta i powiatu / Michał Marczak. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2000 sygn. TG 90227, 8613-14, TCz 87765
 34. Tarnobrzeg 1593-1993 : kalendarium ważniejszych wydarzeń / Edward Antończyk. - Radom : "Ston I", 1993 sygn. TCz 71625
 35. Tarnobrzeg pod okupacją niemiecką 1939-1944 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008   sygn. TG 98216, TCz 95858
 36. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 1 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 1998 sygn. TCz 78710
 37. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 2 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2001 sygn. TCz 85567
 38. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 3 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2007 sygn. TCz91215
 39. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 4 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2012 sygn. TCz 102822
 40. Tarnobrzeskie rody / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2012  sygn. TG 101681, TCz 101682
 41. Tarnobrzeskie wspomnienia gimnazjalne / [red. Jerzy Kozioł]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2009 sygn. TCz 98615
 42. Wojciech Wiącek : Kościuszko z Machowa / oprac. Aleksandra Janas, Adam Wójcik. - [B.m.]: Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega, 1999 sygn.TB 2312
 43. Z działalności człowieka zasłużonego / Wojciech Wiącek. - Tarnobrzeg : nakł. aut., 1923  [ksero dostępne w czytelni]
 44. Z dziejów harcerstwa tarnobrzeskiego : 1912-1949 / Adam F. Baran. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1995 sygn. TCz 74090
 45. Z dziejów Tarnobrzega, Dzikowa, Miechocina, Wielowsi i Mokrzyszowa : przegląd wydarzeń / oprac. Aleksandra Janas i Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, [1993] sygn. TB 1145
 46. Z dziejów Wielowsi / Tadeusz Rutyna ; [oprac. tekstu i materiału ilustracyjnego Adam Wójcik-Łużycki]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega, 2005 sygn. TG 90236, 93310
 47. Z kart historii wielowiejskiej szkoły / Anna Tymuła, Krystyna Mantchoff. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne miasta Tarnobrzega, 2005 sygn. TCz 93309
 48. Zawody uprawiane w dawnym Tarnobrzegu / Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006 sygn. TB 2322
 49. Życie religijne w dekanacie Miechocin w latach 1918 - 1939 / Lucyna Łysiak-Kosowska. - Gorzyce ; Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2012  sygn. TG 103092

 

Artykuły z czasopism

 1. 100 lat tarnobrzeskiego liceum / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2009, nr 22, s. 12
 2. 100 lat w służbie Bogu i ojczyźnie / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2012, nr 36, s. 1, 14
 3. 105-lecie Przedszkola nr 3 im. S. Jachowicza w Tarnobrzegu / oprac. Monika Błasiak-Brud.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2010, nr 14, s.27-28   
 4. 50 lat "Górnika" 1959-2009 : od Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej do Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu / [zespół red.: Teresa Gołębiowska-Piś, Marianna Utnik, Beata Wiśniewska]. - Tarnobrzeg : Zespół Szkółim. ks. Stanisława Staszica, 2009
 5. Absolwentki / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2010, nr 34, s. 53-55
 6. Dziesięciolecie Państwowego Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu / Tomasz Gunia.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 1999, nr 20 s.10-21
 7. Jestuczelnia!!! / (js).// Tygodnik Nadwiślański. - 2001, nr 16, s. 11
 8. Jubileusz "Czwórki" / (mr).// Tygodnik Nadwiślański. - 2010, nr 20, s. 3
 9. Jubileusz "Małego Księcia" / (ms).// Tygodnik Nadwiślański. - 2012, nr 43, s.16
 10. Jubileusz tarnobrzeskiej "Piątki" / Jolanta Lis.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s.58-59
 11. Jubileusz w kolorach jesieni / W. Pintal.// Tygodnik Nadwiślański. - 2007, nr 43, s.24
 12. Kochać uczyć / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2000, nr 47, s.10
 13. Komputery w "Dziewiątce" / (wm).// Tygodnik Nadwiślański. - 2003, nr 3, s.3
 14. Kosztowne filie / (s).// Tygodnik Nadwiślański. - 2000, nr 3, s.11
 15. Mała reforma oświaty / (rn).// Tygodnik Nadwiślański. - 2012, nr 50, s. 5
 16. Michał Wargala - nauczyciel i społecznik / Andrzej Biernat.// Dzikovia. - 2012, nr 51, s. 9-12
 17. Michał Wargala - nauczyciel i społecznik / Andrzej Biernat.// Tygodnik Nadwiślański. - 2012, nr 38, s. 10
 18. Mniej szkół : Tarnobrzeg / Wacław Pintal.// Tygodnik Nadwiślański. - 2000, nr 9, s.6
 19. Moda na "Ogólniaki" / M. Rokoszewska.// Tygodnik Nadwiślański. - 2002, nr 29, s.6
 20. Nagrodzeni pedagodzy / (mr).// Tygodnik Nadwiślański. - 2001, nr 37, s.3
 21. Nasza szkoła. 100 lat gimnazjum i liceum w Tarnobrzegu / Beata Kotasiak-Wójcik.// Dzikovia. - 2009, nr 39, s. 16-19
 22. Nauczyciele / Tadeusz Zych [i in.].// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2010, nr 34, s. 38-52
 23. Nowa szkoła / (wm).// Tygodnik Nadwiślański. - 2002, nr 7, s.1
 24. Odszedł na wieczną wartę / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2007, nr 39, s. 10
 25. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu : informacje ogólne.// Tygodnik Nadwiślański. - 2002, nr 19, dod. Merkuriusz Tarnobrzeski nr 78, s.IV
 26. Pedagogiczna ma już 55 lat / Marcin Róg.// Tygodnik Nadwiślański. - 2007, nr 22, s.11
 27. Pięćdziesiąt lat "Górnika" / Rafał Nieckarz.// Tygodnik Nadwiślański. - 2009, nr 39, s. 9
 28. Początki "Gniazda Sokolego" w Machowie / Sławomir Stępak.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2000, nr 21, s24-26
 29. Potrzeba prawa szkolnego : na podstawie badań "Przemoc w tarnobrzeskich szkołach" / Eugeniusz Moczuk.// Niebieska Linia. - 2007, nr 5, s. 12-15
 30. Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. St. Jachowicza w Tarnobrzegu / Wojciech Wiącek.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2010, nr 34, s.18-25
 31. Przedszkole Małego Artysty szansą dla zdolnego dziecka / oprac. Alicja Gil.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2010, nr 9, s. 16-17
 32. Przedszkolna rewolucja? / Rafał Nieckarz.// Tygodnik Nadwiślański. - 2012, nr 13, s. 4
 33. Rodzice i nauczyciele ponad prezydentem / Monika Stojowska.// Tygodnik Nadwiślański. - 2012, nr 4, s. 4-5
 34. Rodzice ratują szkołę. Reforma oświaty w wersji "light" / Rafał Nieckarz.// Tygodnik Nadwiślański. - 2012, nr 4, s. 7
 35. Dariusz Bożek - dyrektor oraz absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tarnobrzegu - wywiad / rozm. przepr. Monika Błasiak-Brud.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2010, nr 8, s. 28-30
 36. Seminaria nauczycielskie / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2011, nr 34, 4-17
 37. Seminarium dla nauczycieli.// Tygodnik Nadwiślański. - 2005, nr 45, s.21
 38. Seminarium Nauczycielskie / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2010, nr 34, s.4-17
 39. Szkoła - rok pierwszy / rozm. z kanclerzem Jackiem Maślanką.// Tygodnik Nadwiślański. - 2002, nr 19, dod. Merkuriusz Tarnobrzeski nr 78, s.IV
 40. Szkoła dobrych serc / Monika Stojowska.// Tygodnik Nadwiślański. - 2012, nr 51/52, s. 13
 41. Szkoła jak z bajki / Magdalena Dziubak.// Tygodnik Nadwiślański. - 2008, nr 6, s. 10
 42. Szkoła lubiana po lekcjach / (mr).// Tygodnik Nadwiślański. - 2000, nr 48, s.11
 43. Szkoła = nauczyciel? / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2000, nr 45, s.10
 44. Szkoła szuka domu / (mr).// Tygodnik Nadwiślański. - 2001, nr 50, s.8
 45. Szkoła z bajki / Marcin Róg.// Tygodnik Nadwiślański. - 2009, nr 5, s. 2-4
 46. Tarnobrzeski gmach "Sokoła" / Adam Wójcik-Łóżycki.// Dzikovia. - 2008, nr 34, s.7-9
 47. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Tarnobrzegu / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2000, nr 21, s.12-23
 48. Tradycje bibliotekarskie Tarnobrzega związane ze szkolnictwem / Adam Wójcik-Łużycki.// Dzikovia. - 2007, nr 31, s.10-12
 49. Uczniowie ochotnicy / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2005, nr 26, s.27—29
 50. Wiekowe harcerstwo / Wacław Pintal.// Tygodnik Nadwiślański. - 2007, nr 45, s. 19
 51. Więcej uczniów w gimnazjach / (mr).// Tygodnik Nadwiślański. - 2001, nr 33, s.3
 52. Wspomnienia o działalności Zdzisławowej Tarnowskiej : na niwie opieki nad dziećmi w Tarnobrzegu z 1934 roku i jej działalności dobroczynnej podczas I wojnyświatowej / Chalcarz Józef.// Dzikovia. - 2012, nr 50, s. 14-16
 53. Wyższa szkoła (nie)łączności / Rafał Nieckarz.// Tygodnik Nadwiślański. - 2013, nr 3, s. 4
 54. Z dziejów tarnobrzeskiego sportu / Stanisław Szymański.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2000, nr 21, s.3-11
 55. Z wyprawką do szkoły / (mr).// Tygodnik Nadwiślański. - 2002, nr 35, s.3                                                         

Autor: PBW Tarnobrzeg