Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole?

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Animacjakomputerowa w procesie kształcenia / Rafał Wawer. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 sygn. TG 92535, NG 51322
 2. Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010 sygn. TG 98109, NG 53322, SG 54268
 3. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jurgen Holtkamp. - Kraków : "Salwator", 2011 sygn. TG 99518, NG 54538, SG 55330, 56192
 4. Co wciąga twoje dziecko? / Małgorzata Więczkowska. - Kraków : "M", 2012 sygn. TG 102692 
 5. Cyberprzestrzeń i edukacja / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2012 sygn. TG 102767, NG 55655, SG 57137
 6. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008 sygn. TG 94458, 94502
 7. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. - Warszawa : "Aspra-Jr", Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012 sygn. TG 102940, NG 55604, SG 57296 
 8. Edukacja informacyjna w polskiej szkole / Renata Piotrowska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011 sygn. TG 99959, NG 54206, SG 55667
 9. Edukacja medialna : nadzieje i rozczarowania : praca zbiorowa / pod red. Marka Sokołowskiego. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010 sygn. TG 98301
 10. Fenomen telewizji : interpretacje socjologiczne i kulturowe / Małgorzata Bogunia-Borowska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2012 sygn. TG 102831, SG 56998
 11. Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza, stan faktyczny, kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Justyna Jasiewicz. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012 sygn. TG 102927, SG 57224
 12. Komunikowanie (się) w mediach elekronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia / red. nauk. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009 sygn. TG 95746, SG 53742
 13. Komunikowanie społeczne w edukacji : zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne / pod red. Kazimierza Czerwińskiego, Mariana Fiedora, Jana Kubiczka. - Toruń : Adam Marszałek, 2010 sygn. TG 98588
 14. Komunikowanie społeczne w globalizującym się świecie : szanse i zagrożenia dla edukacji / pod red. Gabrieli Andrzejewskiej, Kazimierza Czerwińskiego, Małgorzaty Schneider. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2010 sygn. TG 103441
 15. Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Adam Marszałek cop. 2009 sygn. TG 98762
 16. Media w edukacji - szanse i zagrożenia / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława F. Siemienieckiego. - Toruń : Adam Marszałek, 2008         sygn. TG 103442
 17. Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły / Tomasz Huk. - Kraków : "Impuls", 2011 sygn. TG 103429, SG 56246
 18. Media alternatywne / Olga Guedes Bailey, Bart Cammaerts, Nico Carpentier ; przekł. Anna Gąsior-Niemiec. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2012 sygn. TG 101753
 19. Media elektroniczne - kreujące obraz rodziny i dziecka / pod red. Jadwigi Izdebskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2008 sygn. SG 51909
 20. Media globalne - media lokalne : zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej = Global media - local media : issues from the field of media pedagogy and regional education / Agnieszka Roguska. - Kraków : "Impuls", 2012 sygn. TG 101754, SG 56814
 21. Media jako wyzwanie wychowawcze / pod red. Jerzego Plisa i Artura Mamcarza. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010 sygn. TGT99352
 22. Nowe media w edukacji / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, 2012 sygn. TG 103430, 55489
 23. Nowe media w systemie komunikowania : edukacja, cyfryzacja / pod red. Marka Jezińskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2011 sygn. TG 103431
 24. Retoryka mediów, retoryka w mediach / pod red. Małgorzaty Marcjanik ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2012 sygn. TG 102865
 25. Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : "Difin", 2013 sygn. TG 103324, NG 55913, SG 57508
 26. Rodzina w mediach, media w rodzinie / red. nauk. Małgorzata Sitarczyk. - Warszawa : "Difin", 2013 sygn. TG 103286
 27. Telewizja w edukacji medialnej / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : "Universitas", 2009 sygn. TG 96686, NG 52725
 28. Woda z mózgu : manipulacja w mediach / Marek Warecki, Wojciech Warecki. - Warszawa : "Fronda", 2011 sygn. TG 101302
 29. Wpływ mediów : konteksty społeczno-edukacyjne / Bogusław Dziadzia. - Kraków : "Impuls", 2008 sygn. SG 54603

 

Artykuły z czasopism

 1. Arkana manipulacji medialnych / Marek Dyś.// Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 16-19
 2. Aspekty modalnościowe edukacji medialnej / Stanisław Juszczyk.// Chowanna. - 2009, t.1, s.47-54
 3. Cele i sposoby porozumiewania się młodzieży w mediach unteraktywnych / Beata Wrona.// Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 2, s.33-45
 4. Co czyha w sieci? : bezpieczny internet. Lata edukacji medialnej już przynoszą pożądane owoce / Lucyna Kirwil ; rozm. przepr. Witold Salański.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 7, s. 12
 5. Człowiek na smyczy : manipulacje osobą ludzką w społeczeństwie informacyjnym / Maciej Iłowiecki.// Wychowawca. - 2009, nr 9, s.8-12
 6. Dzieci i młodzież odbiorcami mediów / Dariusz Hryciuk.// Wychowawca. - 2009, nr 9, s.13
 7. Edukacja przedszkolna w społeczeństwie informacyjnym / Krystyna Żuchelkowska, Maria Gładyszewska.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 9, s.6-10
 8. E-learning jako innowacja pedagogiczna / Agata Waszek.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 12, s.18-23
 9. Edukacja audiowizualna w bibliotece szkolnej : omówienie zasobów internetowych, które można wykorzystać w pracy z uczniami / Aleksandra Czetwertyńska, Marianna Hajdukiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s.8-10
 10. Edukacja informacyjna w polskich szkołach / Renata Piotrowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 11, s.8-11
 11. Edukacja medialna a programy graficzne / Sebastian D. Kotuła.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 11, s.4-5
 12. Edukacja medialna w szkole / Ewa Gałązka.// Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 9-10
 13. Edukacja w środowsku informacyjnym / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s. 50-52
 14. Inny - nie znaczy obcy / Agnieszka Pawlak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s.18-19
 15. Jak cię widzą tak odwiedzają / Paweł Koniak.// Charaktery. - 2013, nr 1, s. 50-54
 16. Komputer w edukacji specjalnej / Henryk Kraszkiewicz.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s.16-18
 17. Kreowanie świata w mediach : dramatyzacja rzeczywistości / Patrycja Pelc.// Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 41-45
 18. Manipulacja w mediach / Joanna Chwaszcz.// Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 16-17
 19. Media elektroniczne w glottodydaktyce. Zmiany w edukacji obcojezycznej i ich implikacje w nauczanie zinstytucjonalizowanym / Paweł Szerszeń.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 5, s.55-59
 20. Media też są szkołą / Wiesław Przybyła.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s.9-16
 21. Media w edukacji : telefon komórkowy w pomiarach uczniowskich, cz. 1 / Kazimierz Mikulski.// Fizyka w Szkole. - 2013, nr 1
 22. Media w edukacji : telefon komórkowy w pomiarach uczniowskich, cz. 2 / Kazimierz Mikulski.// Fizyka w Szkole. - 2013, nr 2, s. 31-35
 23. Medialne klucze do wyobraźni : laptop, projektor multimedialny, Internet i co jeszcze? / Andrzej Łopata.// Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s.24-32
 24. Nowe media w twojej szkole / Kamila Tomkiel, Karolina Śmigiel.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, wkładka Biblioteka Centruym Informacji nr 2, s. 6-7
 25. O potrzebie dydaktyki na miarę epoki cyfrowej / Julian Piotr Sawiński.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 12, s.5-6
 26. O potrzebie edukacji medialnej / Janusz Morbitzer.// Wychowawca. - 2009, nr 9, s.5-7
 27. Praca z tablicą interaktywną / Małgorzata Piasecka.// Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s.43-46
 28. Projektor multimedialny jak wybrac? / Mirosława Bogacz.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, s.14-15
 29. Serial telewizyjny w życiu uczniów szkoły podstawowej / Andrzej Mamroł.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 2, s. 36-48
 30. Tablica interaktywna w kilku pytaniach i odpowiedziach / Magdalena Brewczyńska.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, s.5-7
 31. Telewizja i jej znaczenie w wychowaniu dzieci / Anna Stawecka.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 22-34
 32. Współczesna szkoła wobec ekspancji mediów / Justyna Dobrołowicz.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s.7-13

Autor: PBW Tarnobrzeg