Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zestawienia bibliograficzne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze 2010-2019

                  I. Wydawnictwa zwarte


 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska. - Kraków : "Impuls" 2015. Sygn. TG 107437, NG 58705, SG 59660
 2. Co dzień naprzód! Oto Ja : karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Maria Dawidowicz, Katarzyna Kozak ; [oprac. graficz. il. i projekt teczki Dawid Żabiński]. - Gdańsk : "Harmonia" 2016. Sygn. NG 58846\
 3. Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / red. nauk. Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2017. Sygn. TG 110345, SG 6137
 4. Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2017. Sygn. TG 110346
 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis 2014. Sygn. TG 104828, NG 57359, SG 59036
 6. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / red. nauk. Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków : "Impuls" 2016. Sygn. TG 109741
 7. Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu : poradnik dla nauczycieli / red. Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz. - Gliwice : "Komlogo" 2017. Sygn. TG 110542
 8. Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły / red. nauk. Krystyna Barłóg -Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski 2017. Sygn. TG 110793, SG 62223
 9. Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej / Beata Papuda-Dolińska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2017. Sygn. TG 109923, NG 59193
 10. Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę / red. nauk. Krystyna Moczia. - Kraków : "Impuls" 2017. Sygn. TG 110573, NG 59290, SG 61725
 11. Idee Marii Grzegorzewskiej jako inspiracje rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej pod red. Ewy Dyduch, Adama Mikruta, Jolanty Zielińskiej. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny 2014. Sygn. TG 105703
 12. Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza / Otto Speck ; przekł. Anna Grysińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis 2013. Sygn. TG 104154, NG 56445, SG 58364
 13. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls" 2010. Sygn. TG 99222
 14. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna : przewodnik / Ministerstwo Edukacji Narodowej. Departament Funduszy Strukturalnych. - Warszawa : "Fundusz Współpracy" 2010. Sygn. TG 99374
 15. Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata : diagnoza, możliwości rozwojowe i edukacyjne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie stałości i zmienności w pedagogice specjalnej / Joanna Głodkowska. - Kraków : "Impuls" 2012. Sygn. TG 104166
 16. Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych - perspektywa life-span : przewodnik metodyczny / pod red. nauk. Krystyny Barłóg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski 2017. Sygn. TG 111209
 17. Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu : w poszukiwaniu pozytywów / pod red. Iwony Chrzanowskiej, Beaty Jachimczak, Katarzyny Pawelczak. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2013. Sygn. SG 59073
 18. Model Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / [autorki: Ewa Szumilas, Małgorzata Czopińska]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji 2015. Sygn. SB 2914
 19. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną : podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych / Otto Speck ; przekład Grażyna Grzywna-Tunk. - Gdańsk : "Harmonia Universalis" 2015. Sygn. TG 108790, TG 107860, SG 60127
 20. Pedagogika specjalna : od tradycji do współczesności / Iwona Chrzanowska. - Kraków : "Impuls" 2015. Sygn. TG 108136, NG 58136, SG 60695
 21. Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych : wybrane problemy / Franciszek Wojciechowski, Sylwia Opozda-Suder. - Kraków : "Impuls" 2017. Sygn. TG 110447
 22. Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą : metoda pracy sekwencjami na lekcjach plastyki / Agnieszka Żabińska. - Warszawa : "Difin" 2011. Sygn. TG 101218, NG 53905, SG 55347
 23. Problematyka osób niepełnosprawnych w oglądzie teoretyków i praktyków / pod red. nauk. Anny Klinik. - Kraków : Katowice : "Impuls" 2012. Sygn. TG 103210, SG 57982
 24. Program profilaktyczno-rewalidacyjny Warto być! dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim : działania profilaktyczne skierowane do rodziców wychowujących dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Maria Łukawska. - Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza 2019. Sygn. TG 111762
 25. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju: ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : "Impuls" 2017. Sygn. SG 61969
 26. Rosnę radośnie : zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach. - Gdańsk : "Harmonia" 2013. Sygn. TG 103749, NG 56263, SG 57935
 27. Rozwój daje radość : terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / red. Jacek Kielin. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2014. Sygn. SG – 58676
 28. Skarbiec nauczyciela-terapeuty : (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji - propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnych o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : "Impuls" 2019. Sygn. TG 111737
 29. Słownik pedagogiki specjalnej / Małgorzata Kupisiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2013. Sygn. TCz 103436
 30. Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson ; przekł. Jolanta Bartosik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2013. Sygn. TG 103871, NG 56533, SG 58443
 31. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 2018. Sygn. TG 111144, SG 62050
 32. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta [i in.]. - Kraków : "Impuls" 2017. Sygn. TG 110647, NG 59077, SG 61217
 33. Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / David Mitchell ; przekł. Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis" 2016. Sygn. TG 109555, SG 60933
 34. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. - Kraków : "Impuls" 2011. Sygn. TG 100932, SG 55758
 35. Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 2.2 / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny 2013. Sygn. NG 56276, SG 57988
 36. Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Adama Mikruta. -Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny 2011. Sygn. TG 100023
 37. Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / red. Zofia Palak, Magdalena Wójcik. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2016. Sygn. TG 109786, NG 58854, SG 61036
 38. Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji / red. nauk. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski 2010. Sygn. TG 100446
 39. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zyśk, Katarzyna Karpińska-Szaj. - Kraków : "Impuls" 2011. Sygn. TG 100262, SG 55862
 40. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. - Kraków : "Impuls" 2014. Sygn. TG 105288
 41. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. - Kraków : "Impuls" 2016. Sygn. NG 58401, SG 60985
 42. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań / Kazimierz Słupek. - Gdańsk : "Harmonia" 2018. Sygn. TG 111408, TG 111115, NG 60110
 43. Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / Aneta Jegier, Beata Szurowska. - Warszawa : "Difin" 2017. Sygn. TG 110264, NG 59211, SG 61392
 44. Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej / pod red. Zofii Palak, Doroty Chimicz, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2012. Sygn. TG 101974
 45. Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej / Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski 2008. Sygn. TG 93720, SG 51785
 46. Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia = Contemporary education space : genesis, transformation, new meanings. T. 1 / pod red. nauk. Wiktora Żłobickiego. - Kraków : "Impuls" 2013. Sygn. TG 104784, NG 57088
 47. Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej / Aleksandra Zawiślak. - Kraków : "Impuls" 2010. Sygn. NG 53753, SG 55254
 48. Wychowanie - nierozłączność teorii i praktyki : w perspektywie historii edukacji oraz pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej / red. nauk. Danuta Apanel, Anetta Jaworska. – Toruń: "Akapit" 2010. Sygn. TG 99864
 49. Wychowanie w edukacji specjalnej osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało. - Toruń : "Akapit" 2011. Sygn. TG 102661
 50. Znajomy - nieznajomy : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym / Justyna Janosz, Małgorzata Kurowska. - Gdańsk : "Harmonia" 2016. Sygn. TG 109170, NG 58601
 
 
                II. Książki dotykowe
 
1.       Akcesoria pływackie / wykon.  Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnobrzegu, Sygn. KD
2.       Ballada o rycerzu / wykon. Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu, Sygn.KD-2
3.       Bardzo głodna gąsienica / wykon.  Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu, Sygn. KD-3
4.       Białe święta / wykon.  Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu, Sygn.KD-4
5.       Czerwony Kapturek /  wykon. Szkoła Podstawowa w Skopaniu, Sygn. KD-5
6.       Dawno, dawno temu / wykon. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu, Sygn.. KD-6
7.       Frutis / wykon. Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu, Sygn. KD-7
8.       Halloween / wykon. LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu ; Zespół Szkół Społecznych w Tarnobrzegu, Sygn. KD-8
9.       Jak się robi chleb / wykon.  Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu, Sygn. KD-9
10.   Lokomotywa / wykon.  Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu. Sygn. KD-10
11.   Maszyny / wykon.  Zespół Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu, Sygn. KD-11
12.    Mikołaj /  wykon. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu, Sygn. KD-12
13.    Muzyka / wykon. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu, Sygn.. KD-13
14.   Na straganie / wykon. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Stalowej Woli, Sygn. KD-14
15.   Na straganie / wykon. Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu, Sygn. KD-15
16.   Narzędzia ręczne / wykon. Zespół Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu, Sygn. KD-16
17.   Owoce i warzywa / wykon. Zespół Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu, Sygn. KD-17
18.   Owocowe rytmy / wykon. Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu, Sygn. KD-18
19.   Pan Hilary / wykon. LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, Sygn. KD-19
20.   Pojazdy / wykon. Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu, Sygn. KD-20
21.   Rodzaje piłek do gry / wykon.  Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnobrzegu, Sygn. KD-21
22.   Sport / wykon. Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu, sygn. KD-22
23.   Środki transportu / wykon. Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu, Sygn. KD-23
24.   Święta / wykon. Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu, sygn. KD-24
25.   Taniec / wykon. Gimnazjum w Majdanie Królewskim, Sygn. KD-25
26.   W drodze / wykon.  Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu ; Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tarnobrzegu, Sygn. KD-26
27.   W drogę / wykon. Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu, sygn. KD-27
28.   W morskiej głębinie / wykon. Kacper Wiatros, Sygn. KD-28
29.   Zagadki /  wykon. Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu, Sygn. KG-29
30.   Zima / wykon. LO i. Mikołaj Kopernik w Tarnobrzegu, Sygn. KD-30
31.   Zimowe za gadki / wykon. Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu, Sygn. KD-31
32.   Zjawiska pogodowe / wykon.  LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, Sygn. KD-32
33.   ZOO / wykon. Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu : /cztery różne opracowania/, Sygn. KD-33- KD-36
34.   Żywioły / wykon. Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu, Sygn. KD-37
 
              III Artykuły z czasopism
 
1.      Akceptacja uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych / Paulina Mitońska.// Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 8-9
2.      Bezrefleksyjne wykluczenie dzieci, czyli negatywna socjalizacja / Bogusław Śliwerski.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 3, s. 2
3.      "Czytam śpiewająco" : czytelnicza impreza integracyjna / Violetta Filozof.// Biblioteka
w Szkole. - 2018, nr 6, s. 12-13
4.      Doskonalenie percepcji wzrokowej i spostrzegania wzrokowego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Joanna Przybyszewska.// Rewalidacja. - 2011, nr 1, s. 111-119,
5.      Dostosowanie warunków na egzaminie dla uczniów ze SPE. Cz. 1 / Ewa Norkowska.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 20-22
6.      Dostosowanie warunków na egzaminie dla uczniów ze SPE. Cz. 2 / Ewa Norkowska.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 41-45
7.      Dostosowanie warunków sprawdzianu lub egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, 2, s. 42-45
8.      Dysregulacja emocjonalna - poszukiwanie ulgi na osobiste optimum / Sławomir Grab.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2018, nr 6, s. 11-13
9.      Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 48-50
10.  Dziecko odkryte na nowo / Wiesław Pietrzak.// Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 17
11.  Dziecko z dyspraksją / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 6, s. 50-53
12.  Edukacja kosztuje : SPE - na nauczycieli nakłada się kolejne obowiązki, ale nie idą za tym pieniądze / Elżbieta Czyż ; rozm. przepr. Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 37, s. 8
13.  Edukacja włączająca, czyli inkluzja w edukacji / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 10, s. 4-7
14.  Efektywność kształcenia dzieci i mlodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obligatoryjnym zadaniem polskiej oświaty / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, nr 32-35
15.  Formy wsparcia i pomocy edukacyjno-wychowawczej dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Niemczech / Justyna Kusztal.// Chowanna. - T. 1 (2012),
s. 247-255,
16.  Indywidualizacja pracy dydaktyczno- wychowawczej z dzieckiem / Justyna Cieślińska, Agnieszka Skowrońska-Pućka.// Remedium. - 2014, nr 7-8, s. 14-15
17.  Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i nauczanie indywidualne - dyskryminacja czy wyrównywanie szans / Irena Kleniewska.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 306-310
18.  Indywidualne wsparcie dzieci ze SPE / Joanna Wrona.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 12, s. 36-39
19.  "Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów" - realizacja projektu w roku szkolnym 2011/2012 / Wiesław Włodarski.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 25-27
20.  Indywidualne wsparcie dzieci ze SPE / Joanna Wrona.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 12, s. 36-39
21.  Jak podręcznik dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : kilka uwag na marginesie dyskusji medialnej o nowym, darmowym i powszechnym podręczniku / Zanon Gajdzica.// Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 1, s. 3-7
22.  Kiedy tablet może pomóc? : aplikacje przydatne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 17-18, s. 21
23.  Kierunek - integracja : Komisja Europejska: dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie mają odpowiedniego dostępu do edukacji / Maria Aulich.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 30/31, s. 11
24.  Mam prawo powiedzieć: nie wiem, jak to zrobić / Barbara Ratajska ; rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk.// Życie Szkoły. - 2014, nr 9, s. 4-7
25.  Muzyka przełamuje bariery / Agnieszka Wątróbska.// Wychowanie Muzyczne. - 2016, nr 3, s. 27-29
26.  Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej o swoim przygotowaniu do pracy z uczniem niepełnosprawnym w kontekście przemian pierwszej dekady XXI wieku / Zenon Gajdzica.// Chowanna. - T. 2 (2013), s. 263-273
27.  Nie widzę problemu / Natalia Minge.// Życie Szkoły. - 2015, nr 3, s. 28-29
28.  Niedostosowanie społeczne nieletnich a obniżona sprawność intelektualna - praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych / Justyna Siemionow.// Szkoła Specjalna. - 2014, nr 5, s. 350-359
29.  O konieczności pogłębiania wiedzy na temat potrzeb uczniów o SPE / Tomasz Srebnicki.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 74-75
30.  Obcokrajowiec uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 1, s. 20-24
31.  Organizacja edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : edukacja dla przyszłości / Renata Flis.// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 1/2, s. 26-33
32.  Oswajanie się z niepełnosprawnością : praca z rodzicami dziecka po diagnozie specjalistycznej / Agnieszka Lewko.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 3, s. 16-23
33.  Partnerstwo edukacyjne w świadczeniu pomocy uczniom o specjalnych potrzebach / Dominika Przybyszewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 6, s. 42-49
34.  Pogotowie terapeutyczne dla dziecka niepełnosprawnego. Cz. 1 / Janusz Rusaczyk.// Remedium. - 2018, nr 6, s. 14-15
35.  Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w fińskim systemie nauczania / Mirosława Suchocka.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 28-32
36.  Prawo do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Mirosława Suchocka.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 79-81
37.  Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych : studia przypadków// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 6, s. 36-40
38.  Proces wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji społecznych / Iwona Konieczna, Katarzyna Cichocka-Segiet.// Szkoła Specjalna. - 2016, nr 4, s. 279-290
39.  Prognozowanie problemów edukacyjnych 6-latków za pomocą rysunkowej techniki przesiewowej / Joanna Rajchert.// Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 121-133
40.  Rodzice o izolacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w niejednolitej enklawie informacyjnej / Iwona Myśliwczyk, Sławomir Przybyliński.// Szkoła Specjalna. - 2016, nr 2, s. 85-96
41.  Rodzice o izolacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w niejednolitej enklawie informacyjnej / Iwona Myśliwczyk, Sławomir Przybyliński.// Szkoła Specjalna. - 2016, nr 2, s. 85-96      2016    Wyświetl
42.  Rola zajęć technicznych w terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Agnieszka Maj.// Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 4-6
43.  Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów / Beata Bryś.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 52-59
44.  Rozpoznanie sytuacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie szkoły / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 7, s. 33-39
45.  Rozwijanie przez czytanie : biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji / Wanda Matras-Mastalerz.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2015, nr 3, s. 15-18
46.  Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością wzroku / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.// Szkoła Specjalna. - 2017, nr 4, s. 285-291
47.  Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne / Anna I. Brzezińska, Sławomir Jabłoński, Beata Ziółkowska.// Edukacja. - 2014, nr 2, s. 37-52
48.  Sukces i zmiana służąca jego intensyfikacji w opiniach nauczycieli klas integracyjnych / Zenon Gajdzica.// Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 3, s. 61-70
49.  Sytuacja edukacyjna dzieci przewlekle chorych / Karolina Wiśniewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 5, s. 3-16
50.  Terapia integracji sensorycznej - uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Ewa Puszczałowska-Lizis.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 11, s. 16-20
51.  Terapia zajęciowa / Janusz Rusaczyk.// Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 20-22
52.  Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej / Anna Rojek.// Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 16-17
53.  Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej - recenzja] / Jolanta Makowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 10, s. 56-57
54.  Uczeń ze SPE może się znaleźć w każdej szkole / Lidia Klaro-Celej.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 4, s. 56-58
55.  Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetlicy : II Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych / Agnieszka Czachorowska, Joanna Hoffmann.// Świetlica w Szkole. - 2010, nr 4, s. 9-10
56.  Uczeń ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego (SLI) / Monika Biała.// Szkoła Specjalna. - 2015, nr 1, s. 61-69
57.  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 5-16
58.  Wideotrening komunikacji : praca z uczniem wymagającym kształcenia specjalnego / Małgorzata Perzanowska.// Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 26-27
59.  Współpraca przedszkola z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Krystyna Żuchelkowska.// Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 2, s. 19-29
60.  Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 22-24
61.  Zyski z integracji / Przemysław Bąbel.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 5, s. 52-58

Autor: BP Tarnobrzeg