Edukacja w regionie tarnobrzeskim

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. 100 lat tarnobrzeskiego harcerstwa : biografie Komendantek i Komendantów Hufców Związku Harcerstwa Polskiego w Tarnobrzegu Zbigniew Krupa. - Tarnobrzeg : [b. w.], 2012 sygn. TCz 103044
 2. 25 lat "Dwójki" / [oprac. zespół red. Barbara Blacha i in.]. - Tarnobrzeg : "Neiko Plus", 2007 sygn. TCz 91472
 3. 30 - lat Młodzieżowego Stowarzyszenia Sportowego MKS - UKS 1977-2007. - Tarnobrzeg : Uczniowski Klub Sportowy "Korzeniowski PL", 2007 sygn. TB 2371, TCz 2372
 4. 50 lat "Górnika" 1959-2009 : od Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej do Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu / [zespół red.: Teresa Gołębiowska-Piś, Marianna Utnik, Beata Wiśniewska]. - Tarnobrzeg : Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica, 2009 sygn. TCz 97704
 5. 50 lat Szkoły Rolniczej w Dzikowie - Tarnobrzegu : od Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Dzikowie do Zespołu Szkół Rolniczych w Tarnobrzegu / Tadeusz Gaj, Józef Myjak, Tadeusz Rodzeń. - Sandomierz : Prywatna Agencja Informacji Regionalnej "Myjakpress", 1995 sygn. TCz 74727
 6. 55 lat Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu : 1952-2007 / [opracowanie materiałów pod red. Marii Dziamby]. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Samorządowe, 2007 sygn. TG 91530-32, TCz 91529, NG 51100-1, NCz 51102, SG 51405, SCz 51404
 7. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu : monografia szkoły : 1990 - 2000 : 10 lat / oprac. Maria. - Tarnobrzeg : "Synogarlica", 2000 sygn. TB 1748
 8. Bibliotekarz z Dzikowa - dr Michał Marczak (1886-1945) / Adam F. Baran. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 1996 sygn. TG 76671, TCz 76691
 9. Diagnostyczna funkcja Pogotowia Opiekuńczego na przykładzie placówki w Tarnobrzegu / Anna Gardynik ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. - [B. m.] : [b. w.], 2001 sygn. TCz 83111
 10. Dr Antoni Surowiecki : organizator oświaty, życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego w powiecie tarnobrzeskim przed 1-szą wojną światową / Wojciech Rawski. – Tarnobrzeg : na prawach rękopisu, 1976 [ksero maszynopisu dostępne w czytelni]
 11. Dr Michał Marczak (1886-1945) bibliotekarz, historyk, pedagog, etnograf : (bibliografia podmiotowo-przedmiotowa) / Anna Świderek, Krystyna Błasiak. - Tarnobrzeg : Miejska Biblioteka Publiczna, 2006 sygn. TCz 2301
 12. Działalność uczelnianych kół naukowych w środowisku lokalnym / [współaut. Anna Stelmach i in.]. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego 2007 sygn. TB 2549
 13. Dzieje szkolnictwa na terenie Gminy Gorzyce / Benedykt Budziło. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 1999 sygn. TCz 80151
 14. Historia Kółka Rolniczego i pokrewnych organizacji branżowych w Miechocinie / Wojciech Rawski. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1998 sygn. TCz 78046
 15. Krótki zarys 40-letniej pracy Kółka Rolniczego w Machowie powiat: Tarnobrzeg, wojew. Lwowskie /Wojciech Wiącek. – Tarnobrzeg: nakładem Wojciecha Wiącka, 1929 [ksero dostępne w czytelni]
 16. Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia Szkoły Realnej, Gimnazjum i Liceum w Tarnobrzegu : 1909-2009 / pod red. Tadeusza Zycha. - Tarnobrzeg : Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 2009 sygn. TG 95916, TCz 95917
 17. Księga jubileuszowa z okazji 110-lecia Szkoły Przemysłowej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu : 1899-2009 / pod red. Tadeusza Zycha. - Tarnobrzeg : "Neiko Plus", 2009 sygn. TCz 97399
 18. Kształcenie kadr zawodowych w konińskim i tarnobrzeskim rejonie przemysłowym / Leon Leja ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1964 sygn. TG 11334
 19. Miechocin - kolebka Tarnobrzega / Józef i Wojciech Rawscy. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1994 sygn. TG 73767, TCz 73766
 20. Pamiętniki włościanina : od pańszczyzny do dni dzisiejszych / Jan Słomka ; z przedmowami Franciszka Bujaka (z 1 i 2 wyd.), Jana Słomki (z 2 wyd.), Witolda Stankiewicza (z 3 wyd.), Norberta Mastalerza. - Tarnobrzeg : Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka, 2012 sygn. TG 102805
 21. Pozostałości dawnej kultury ludowej na tle dzisiejszej w powiecie tarnobrzeskim i w okolicy Koprzywnicy : według materjałów zebranych przez młodzież gimnazjalną / M Marczak. - Tarnobrzeg, 1929 [ksero dostępne w czytelni]
 22. Rok 1831-1931 : stuletnia historja rozwoju szkół i szkolnictwa w powiecie tarnobrzeskim / zebr., napisał i wyd. Wojciech Wiącek. - Machów : [s.n.], 1931 [ksero dostępne w czytelni]
 23. Rys historyczny szkolnictwa w Suchorzowie w stulecie nauczania / oprac. Anna Kuśnierz we współpr. z Eugeniuszem Durda. - [B. m.] : nakł. autora, 2005 sygn. TB 2289
 24. Słownik biograficzny nauczycieli szkół powszechnych gminy Gorzyce do I połowy XX wieku / Waldemar Prarat. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2007 sygn. TCz 92206
 25. Sprawozdania Dyrekcji C.K. Szkoły Realnej, Państwowej Szkoły Realnej i Państwowego Gimnazjum im. Hetmana J. Tarnowskiego w Tarnobrzegu za lata 1909-1938. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2004 sygn. TCz 85741
 26. Stan i doskonalenie systemu zarządzania oświatą w województwie tarnobrzeskim / [aut. Anna Tabor i in.]. - Tarnobrzeg : Kuratorium Oświaty, 1996 sygn. TCz 82496
 27. Szkoła przy zasłoniętych oknach : z dziejów szkolnictwa w czasach okupacji hitlerowskiej na terenie dzisiejszego województwa tarnobrzeskiego / pod red. Andrzeja Meissnera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Tarnobrzegu. - Rzeszów : Zespół Szkół Gospodarczych, 1992 Sygn. TCz 75131, NG 41747, 41138, SG 35252-53, 34891
 28. Ścieżka dydaktyczna po terenie zachodniej części województwa tarnobrzeskiego / Krzysztof Zieliński ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. - Tarnobrzeg : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993 sygn. TI 2641, 2875
 29. Tarnobrzeg - gród Leliwitów / Aleksandra Janas, Adam Wójcik, Marek Pietras. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1999 sygn.TG 90233, 93776, TCz 81053
 30. Tarnobrzeg : szkice z dziejów miasta i jego obywateli / Adam F. Baran. - Tarnobrzeg : Attyla, 2012 sygn. TG 102417, TCz 102418
 31. Tarnobrzeg : ślady czterech wieków / Adam Wójcik, Krzysztof Garbacz ; Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega. - Tarnobrzeg : "Museion", 1992 sygn. TCz 71624
 32. Tarnobrzeg : z dziejów miasta i powiatu / Michał Marczak ; [oprac. tekstów Aleksandra Janas i Adam Wójcik]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2000 sygn. TG 90227, 98613-14, TCz 87765
 33. Tarnobrzeg pod okupacją niemiecką 1939-1944 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008 sygn. TG 98216, TCz 95858
 34. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 1 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 1998 sygn. TCz 78710
 35. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 2 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2001 sygn. TCz 85567
 36. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 3 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2007 sygn. TCz 91215
 37. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 4 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2012 sygn. TCz 102822
 38. Tarnobrzeskie rody / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2012 sygn. TG 101681, TCz 101682
 39. Tarnobrzeskie wspomnienia gimnazjalne / [red. Jerzy Kozioł]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2009 sygn. TG 104068-69, TCz 98615
 40. Wielowieś : zarys dziejów / Tadeusz Rutyna ; [oprac. tekstu i przygot. do dr. Aleksandra Janas i Adam Wójcik]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994 sygn. TCz 73424
 41. Wojciech Wiącek : Kościuszko z Machowa / oprac. Aleksandra Janas, Adam Wójcik. - [B.m.] : Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega, 1999 sygn. TB 2312
 42. Z dziejów harcerstwa tarnobrzeskiego : 1912-1949 / Adam F. Baran. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1995 sygn. TCz 74090
 43. Z dziejów regionu nad dolnym Sanem i Łęgiem. T.1 / Waldemar Prarat. - Wrzawy : Towarzystwo Kulturalno-Historyczne Gminy Gorzyce ; Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2012 sygn. TCz 102247
 44. Z dziejów Tarnobrzega, Dzikowa, Miechocina, Wielowsi i Mokrzyszowa : przegląd wydarzeń / oprac. Aleksandra Janas i Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, [1993] sygn.. TB 1145
 45. Z dziejów Wielowsi / Tadeusz Rutyna ; [oprac. tekstu i materiału ilustracyjnego Adam Wójcik-Łużycki]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega, 2005 sygn. TG 90236, 93310
 46. Z kart historii wielowiejskiej szkoły / Anna Tymuła, Krystyna Mantchoff. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne miasta Tarnobrzega, 2005 sygn. TCz 93309
 47. Zawody uprawiane w dawnym Tarnobrzegu / Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006 sygn. TB 2322
 48. Życie religijne w dekanacie Miechocin w latach 1918 - 1939 / Lucyna Łysiak-Kosowska. - Gorzyce ; Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2012 sygn. TG 103092, TCz 103354

 

Artykuły z czasopism

 1. 100 lat tarnobrzeskiego liceum / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2009, nr 22, s. 12
 2. 105-lecie Przedszkola nr 3 im. S. Jachowicza w Tarnobrzegu / oprac. Monika Błasiak-Brud.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2010, nr 14, s. 27-28
 3. Absolwentki / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2010, nr 34, s. 53-55
 4. Akademicki Tarnobrzeg / M. Rokoszewska.// Tygodnik Nadwiślański. - 2000, nr 6, s.11
 5. Dekanat Miechocin w okresie międzywojennym (1918-1939) / Lucyna Łysiak-Kosowska.// Chata. - 2008, nr 1, s. 119-175
 6. Duzi harcerze zmieniają świat / Rafał Nieckarz.// Tygodnik Nadwiślański. - 2014, nr 2, s. 16
 7. Działacze tarnobrzeskiego "Strzelca" / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2010, nr 33, s. 49-55
 8. Działalność kulturalna i oświatowa biblioteki powiatowej oraz jej lokalne uwarunkowania / Stanisława Mazur.// Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 12, s.3-7
 9. Dziesięciolecie Państwowego Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu / Tomasz Gunia.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 1999, nr 20 s.10-21
 10. Grabscy : tarnobrzeskie rody / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2013, nr 18, s. 15
 11. Jest uczelnia!!! / (js).// Tygodnik Nadwiślański. - 2001, nr 16, s. 11
 12. Jubileusz "Czwórki" / (mr).// Tygodnik Nadwiślański. - 2010, nr 20, s. 3
 13. Jubileusz "Małego Księcia" / (ms).// Tygodnik Nadwiślański. - 2012, nr 43, s. 16
 14. Jubileusz tarnobrzeskiej "Piątki" / Jolanta Lis.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s.58-59
 15. Jubileusz w kolorach jesieni / W. Pintal.// Tygodnik Nadwiślański. - 2007, nr 43, s.24
 16. Kochać uczyć / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2000, nr 47, s.10
 17. Mała reforma oświaty / (rn).// Tygodnik Nadwiślański. - 2012, nr 50, s. 5
 18. Miasto przełomu wieków / Adam Wójcik-Łużycki.// Dzikovia. - 2009, Nr 37, s. 3-8
 19. Michał Wargala - nauczyciel i społecznik / Andrzej Biernat.// Dzikovia. - 2012, nr 51, s. 9-12
 20. Michał Wargala - nauczyciel i społecznik / Andrzej Biernat.// Tygodnik Nadwiślański. - 2012, nr 38, s. 10
 21. Na 70-lecie szkoły / Józef Jakubowicz.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 1999, nr 20, s.42 – 49
 22. Nasza szkoła. 100 lat gimnazjum i liceum w Tarnobrzegu / Beata Kotasiak-Wójcik.// Dzikovia. - 2009, nr 39, s. 16-19
 23. Nauczyciele / Tadeusz Zych [i in.].// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2010, nr 34, s. 38-52
 24. Nowa szkoła / (wm).// Tygodnik Nadwiślański. - 2002, nr 7, s.1
 25. Odeszli... / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2006/2007, nr 28, s.109-110
 26. Odszedł na wieczną wartę / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2007, nr 39, s. 10
 27. Pedagogiczna ma już 55 lat / Marcin Róg.// Tygodnik Nadwiślański. - 2007, nr 22, s.11
 28. Pięćdziesiąt lat "Górnika" / Rafał Nieckarz.// Tygodnik Nadwiślański. - 2009, nr 39, s. 9
 29. Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. St. Jachowicza w Tarnobrzegu / Wojciech Wiącek.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2010, nr 34, s.18-25
 30. Rodzice i nauczyciele ponad prezydentem / Monika Stojowska.// Tygodnik Nadwiślański. - 2012, nr 4, s. 4-5
 31. Rodzice ratują szkołę. Reforma oświaty w wersji "light" / Rafał Nieckarz.// Tygodnik Nadwiślański. - 2012, nr 4, s. 7
 32. Seminaria nauczycielskie / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2011, nr 34, 4-17
 33. Seminarium dla nauczycieli.// Tygodnik Nadwiślański. - 2005, nr 45, s.21
 34. Seminarium Nauczycielskie / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2010, nr 34, s.4-17
 35. Słomkowie / Tadeusz Zych.// Tygodnik Nadwiślański. - 2009, nr 14, s. 10
 36. Szkoła jak z bajki / Magdalena Dziubak.// Tygodnik Nadwiślański. - 2008, nr 6, s. 10
 37. Szkoła lubiana po lekcjach / (mr).// Tygodnik Nadwiślański. - 2000, nr 48, s.11
 38. Szkoła szuka domu / (mr).// Tygodnik Nadwiślański. - 2001, nr 50, s.8
 39. Tarnobrzeski gmach "Sokoła" / Adam Wójcik-Łóżycki.// Dzikovia. - 2008, nr 34, s.7-9
 40. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Tarnobrzegu / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2000, nr 21, s.12-23
 41. Tradycje bibliotekarskie Tarnobrzega związane ze szkolnictwem / Adam Wójcik-Łużycki.// Dzikovia. - 2007, nr 31, s.10-12
 42. Uczniowie ochotnicy / Tadeusz Zych.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2005, nr 26, s.27—29
 43. W tarnobrzeskim domu dziecka / Monika Stojowska.// Tygodnik Nadwiślański. - 2012, nr 25, s. 8
 44. Wiekowe harcerstwo / Wacław Pintal.// Tygodnik Nadwiślański. - 2007, nr 45, s. 19
 45. Wspomnienia o działalności Zdzisławowej Tarnowskiej : na niwie opieki nad dziećmi w Tarnobrzegu z 1934 roku i jej działalności dobroczynnej podczas I wojny światowej / Chalcarz Józef.// Dzikovia. - 2012, nr 50, s. 14-16
 46. XX lat Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego (kalendarium).// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2011, nr 35, s. [10]-38
 47. Z dziejów tarnobrzeskiego sportu / Stanisław Szymański.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2000, nr 21, s.3-11
 48. Zanim przyszła siarka / Dorota Kozioł.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2006, nr 27, s.16-88

 

Multimedia

 1. 55 lat Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu [Film] : 1952-2007. - Tarnobrzeg : Miejska Telewizja Tarnobrzeg, 2007 sygn. TDVD 263
 2. Zaproszenie [Film]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [ok. 2006] sygn. TDVD

Autor: PBW Tarnobrzeg