Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. Akredytacja szkół? / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 25-29
 2. Co w prawie piszczy? : co się zmieniło w nadzorze kuratora? / Andrzej Pery // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 35-36
 3. Co w prawie piszczy? : czy kuratoria są potrzebne / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 40,42
 4. Co w prawie piszczy? : II Zjazd Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły" / Anna Rękawek. // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 5, s. 22,24-27
 5. Diabeł w szczegółach, czyli wątpliwości belfra / Andrzej Wyrozembski // Dyrektor Szkoły.- 2009, nr 9, s. 11-12
 6. Dyskutujemy o nadzorze pedagogicznym / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, s. 33-36 [ Sprawozdanie z III Zjazdu Akademii Zarządzania w Warszawie]
 7. Działania naprawcze - szansa czy przymus? / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 35-37
 8. Ewaluacja - szanse i zagrożenia / Cezary Kocon // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 48,50-51
 9. Ewaluacja in statu nascendi / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 10-13  [Dot. pilotażowego programu ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w ramach nadzoru pedagogiczneg]
 10. Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły : lekcja 2 rok szkolny 2009/2010 / Klemens Stróżyński. -  (Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły) // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, dod. s. I-VIII
 11. Ewaluacja to nie mierzenie jakości - wersja 2.0 / Stefan Wlazło.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 42-44 [Polem. z: Mierzenie jakości - wersja 2.0. Cz. 2 / Cezary Kocon // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 10.
 12. Ewaluacja w zreformowanej szkole - nowe obszary i techniki oceniania / Iwona Górka // Wychowawca. -  2005, nr 2, s. 21-23
 13. Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna w placówce - refleksje dyrektora przedszkola / Renata Kluska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. Przed Szkołą, s. 16-17
 14. Hospitacja w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze / Małgorzata Jaśko // Nowa Szkoła. - 2004, nr 8, s. 13-17
 15. Jak być powinno - czyli potyczki z nadzorem / Dorota Klinkowska.// Dyrektor Szkoły.-2010, nr 9, dod. Przed Szkołą, s. 10-15
 16. Kilka refleksji nad ewaluacją pracy szkoły / Teresa Zaręba  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2010, nr 8, s. 25-27
 17. Koncepcja pracy przedszkola : prawo i praktyka / Danuta Elsner, Urszula Szałaj // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s. 27,30-34,36
 18. Manipulacja zamiast wychowania w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły / Renata Biłos  // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 10-13
 19. Mierzenie jakości - wersja 2.0. [Cz. 1] / Cezary Kocon // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 35-37   [Dot. nowego projektu rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego]
 20. Mierzenie jakości - wersja 2.0. Cz. 2 / Cezary Kocon // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 10, s. 8,11-13  [Dot. nowego projektu rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego]
 21. Nadzorowane lądowanie / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 46-48
 22. Nadzór dyrektora szkoły / oprac. Irena Dzierzgowska  // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 1-32
 23. Nadzór pedagogiczny - narzędziem w realizacji polityki oświatowej państwa / Anna Wesołowska  // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 13-14,16-17
 24. Nadzór pedagogiczny - zmiana, ale jaka? / Irena Dzierzgowska  // Dyrektor  Szkoły.-    2008, nr 9, s. 39-40
 25. Nadzór pedagogiczny : od mierzenia jakości do diagnozy i oceny pracy szkoły / Małgorzata Jaśko // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 40-41
 26. Nadzór pedagogiczny w przedszkolu / Anna Kosiarska // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 11, dod. s. 7-10
 27. Nadzór pedagogiczny, czyli jakość sterowana / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły.  -2005, nr 12, s. 20-21
 28. Nauczyciel organizatorem procesu kształcenia / Teresa Janicka-Panek // Życie Szkoły. 2005, nr 2, s. 26-33
 29. Nauczycielki przedszkola niepublicznego o nowym nadzorze / Agnieszka Kurantowicz // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 48-50
 30. Nowe rozporządzenie, stary nadzór? / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 32-34
 31. Nowoczesne zarządzanie a nadzór / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 8-9
 32. Nowy nadzór pedagogiczny : pierwsze doświadczenia i nowe pytania / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 38-41
 33. Nowy, całkowicie inny nadzór pedagogiczny / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 5-6,8-10
 34. O nadzorze praktycznie niejako / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 17-18
 35. O ocenie pracy nauczyciela słów kilka / Maria Węglowska-Wojt, Izabela Starzec // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 45
 36. Od nadzoru po psychologię w szkole : III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły / Anna Sobala-Zbroszczyk // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 5-7
 37. Opiekun nauczyciela stażysty / Magdalena Krawczonek  // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 23-24
 38. Planowane zmiany / Anna Zawisza // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, s. 38-40
 39. Przeżyliśmy ewaluację zewnętrzną / Wioletta Bartoszewska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 36-37
 40. Przydatny nadzór pedagogiczny / Grzegorz Mazurkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 5-7
 41. Regulacje prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego / Benedykt Wojcieszak // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 46-49
 42. Specyfika badań w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego / Zofia Chełstowska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 11-18
 43. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w przedszkolu - kilka porad dla dyrektora / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. Przed Szkołą, s. 4-9
 44. Superwizja koleżeńska jako forma ewaluacji pracy pedagogów specjalnych / Agnieszka Chmielewska // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 252-261
 45. System Zarządzania Jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna. [Cz. 1] / Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart  // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 14-16
 46. System zarządzania jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna. [Cz. 2] / Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s. 22-24
 47. Szkolny system jakości / Leszek Weichert  // Dyrektor Szkoły. -2005, nr 2, s. 34-36
 48. Wewnętrzna diagnoza i ocena pracy szkoły : (głos w dyskusji nad zmianami w nadzorze pedagogicznym) / Małgorzata Jaśko // Nowa Szkoła., 2007, nr 4, s. 20-23
 49. Wspierać rozwój edukacji / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 2, s. 17-19
 50. Wyniki oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej i... co dalej? / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 7-8,10-11

 

Wydawnictwa  zwarte

 1. Ewaluacja w ramach nadzoru pedagogicznego w przedszkolu : poradnik dyrektora / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011, sygn. TG 99645, SCz 55417
 2. Hospitacja od A do Z : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008, sygn. TB 2544, NG 51113, SB 2827
 3. Jakościowe badania pedagogiczne : filozofia, metodyka, ewaluacja / Dariusz Kubinowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, sygn. TG  98173, NG 53563
 4. Nadzór pedagogiczny / Bożena Barszczewska. - Stan prawny na 31 lipca 2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, sygn. TG 96790, NG 53631
 5. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, placówki oświatowej : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007, sygn. TG 91740, SG 50643, SCz 51180
 6. Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. - Wyd. 2 zaktualizowane. - Poznań : "eMPi2", 2009, sygn. NG 53776
 7. Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. - Poznań : "eMPi2", 2007,sygn. TG 92641, SCz 51163, SG 51164
 8. Potyczki prawne dyrektora szkoły : rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą / Krzysztof Gawroński ; ze słowem wstępnym Stefana M. Kwiatkowskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, sygn. TG 99326, NG 53734, SG 55112
 9. Praktyka ewaluacji w szkole : poradnik dyrektora / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011, sygn. TG 99628, NG 53970, SG 55471
 10. Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego : poradnik dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010, sygn. TG 98970, TG 98971, NG 53174, NG 53664
 11. Standardowy nadzór pedagogiczny w praktyce / pod red. Józefa Pielachowskiego. - Poznań : "eMPi2", 2006, sygn. TG 89716

Autor: PBW Tarnobrzeg