Fotografia

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. 1000 słów o fotografii / Henryk Latoś. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1979 sygn. TCz 40059
 2. 500 zagadek fotograficznych / Henryk Latoś. - - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986  sygn. TG 58769, SG 27984
 3. ABC fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć / Anna Owczarz-Dadan. - Gliwice : "Helion", cop. 2006sygn. SG 50369
 4. Akt : album fotograficzny / [oprac. graf. Jerzy Jaworowski ; wstęp Mikołaj Kozakiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1984 sygn. TG 52625
 5. Album fotografii dawnego Krakowa z atelier Ignacego Kriegera / opatrzony przedsłowiem Władysława Bodnickiego ; w oprac. historycznym Janusza Andruszkiewicza ; w graf. oprawie Ewy Flach-Kornijasz i Aleksandra Kornijasza w oparciu o zbiory Muzeum Historycznego m[iasta] Krakowa. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989 ,sygn. TCz 67369
 6. Alchemia portretu : warsztaty Bolesława Lutosławskiego / Bolesław Lutosławski. - Gliwice : "Helion", cop.2011, sygn. TG 103268
 7. Bachórz : przyroda, ludzie, historia / [red. Jerzy Bylicki i in. ; aut. tekstów Adam Kamiński i in. ; aut. fot. Ewa Bielec in.]. - Rzeszów : "RS Druk", 2009, sygn. TG 94714,   NG 52814,   SG 53107
 8. Błędy fotograficzne w czarno-białej fotografii amatorskiej / Ryszard Kreyser. -  Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989, sygn. TG 67370,   SG 32764
 9. Być fotoamatorem / Roman Burzyński. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989,sygn. TG 65819, 65996,   SG 31835
 10. Ekspozycja bez tajemnic : jak zrobić wspaniałe zdjęcia aparatem analogowym lub cyfrowym / Bryan Peterson. - Łódź : "Galaktyka", 2007, sygn. TG91994
 11. Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu : fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej / Krzysztof Olechnicki. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, sygn. TG 101748,   SG 53440
 12. Fotografia : podstawy, technika, praktyka / Kurt Dieter Solf. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1991, sygn. TG 69795
 13. Fotografia cyfrowa / Anna Owczarz-Dadan. - Gliwic: "Helion", 2010, sygn. TG98756
 14. Fotografia cyfrowa / Günter Born. - Poznań : "Nakom", cop. 2008, sygn. NG55343
 15. Fotografia cyfrowa : Photoshop elements 4 / Scott Kelby. - Gliwice : "Helion", 2006, sygn. SG 50378
 16. Fotografia dziennikarska : teoria, praktyka, prawo / Kazimierz Wolny-Zmorzyński [i in.]. - Warszawa : "Poltext", cop. 2011, sygn. TG 101039
 17. Fotografia w retrospektywie / Paweł Matyka. - Tarnobrzeg : [nakł. autora], 2011, sygn.TG 101347, 102217
 18. Fotograficzne gatunki dziennikarskie / Kazimierz Wolny-Zmorzyński. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, sygn. TG 90442,   SG 49639
 19. Fotografujemy z bliska małe obiekty / Ryszard Kreyser. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988, sygn. TG 64774
 20. Kadrowanie rzeczywistości : szkice z socjologii wizualnej / red. nauk. Jerzy Kaczmarek. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2004, sygn. TG85914,   SG 47734
 21. Kompozycja obrazu fotograficznego / Paweł Wójcik. - Warszawa : "Alma-Press", 1990, sygn. TG 68280, 68492
 22. Mała historia fotografii / Boris von Brauchitsch. - Warszawa : "Cyklady", 2004, sygn. TG 86285,   NG 50873
 23. Materiały wizualne w badaniach jakościowych / Marcus Banks. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, sygn. TG 97079
 24. O fotografowaniu / Andrzej A. Mroczek. - Warszawa : "Watra", 1990   sygn. TG 68260
 25. Podkarpacie / fot. Tadeusz Budziński ; oprac. graf. Krzysztof Motyka ; tekst Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Libra", 2006, sygn. TCz 88895,   NG 49820,  SG 61690
 26. Podręcznik fotografii cyfrowej / Doug Harman ; zdj. David Jones. - Warszawa : "Arkady", 2011, sygn. NG 54765
 27. Polska / zdj. Christian Parma ; tekst Wojciech Giełżyński. - Marki : "Parma Press", 2011, sygn. TCz 100733
 28. Socjologia wizualna : fotografia jako metodabadawcza / Piotr Sztompka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn. TG 89172,   SG 50158
 29. Światowe dziedzictwo - Polska na liście UNESCO / Adam Bujak ; tekst Krzysztof Czyżewski ; koncepcja i grafika Leszek Sosnowski. - Kraków : "Biały Kruk", 2007, sygn. TCz 92148,    NG 50926,   SG 55486

 

Artykuły z czasopism

 1. Czar klasycznej fotografii / Krzysztof Orliński.// Chemia w Szkole. - 2012, nr 6, s. 24-30, bibliogr.
 2. Fotografia elementem edukacji medialnej i procesu kształcenia / Marek Hallada.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 3-7
 3. Fotografia w szkole / Witold Muszyński.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 4-5, s. 41-46
 4. Fotografia w szkole z perspektywy ucznia / Michał Płaza.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 19-20
 5. Fotokomiksy w programie PowerPoint krok po kroku / Dorota Janczak.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 9-11
 6. Mówiące fotografie, czyli talking photo / Hanna Basaj.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 2, wkładka Biblioteka Centrum Informacji, s. 16-18
 7. Narodziny i dzieje fotografii wojennej / Aleksander Smoliński.// Wiadomości Historyczne. - 2012, nr 2, s. 47-50
 8. Początkujący fotograf : praktyczny poradnik / Remigiusz Kutyła.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 2, s. 4-15
 9. Stare fotografie w kontekście prawa autorskiego / Jacek Włodarski.// Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 30 – 32
 10. Zrób sobie film z wakacji, czyli o możliwościach programu Photo Story 3 / Elżbieta Gucwa.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 2, dod. Biblioteka centrum informacji, s. 14-15

 

Multimedia

 1. Fotografia cyfrowa [Film] : kurs Photoshop CS4. - Gdynia : Ptah Media, 2009, sygn. TDVD 707
 2. Historia fotografii : geniusz zaklęty w fotografii [Film] - Warszawa : BBC Worldwide, 2011, sygn. TDVD 939

Autor: PBW Tarnobrzeg