Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte
 1. Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia / Magdalena J. Cyrklaff. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2014, sygn. TG 106485, SG 60119
 2. Ciało w kulturze konsumpcji : efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zdrowie / Anna Wójtewicz. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2014, sygn. TG 106486
 3. Dziecko i jego środowisko : wyzwania pediatrii w XXI wieku - problemy zdrowotne dzieci w wieku szkolnym / pod red. Andrzeja Steciwko, Donaty Kurpas i Lucyny Sochockiej ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : "Continuo" 2010, sygn. TG 101784
 4. Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, sygn. TG 105203, NG 59021, SG 57119
 5. Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka / red. nauk. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2017, sygn. TG 109945
 6. Edukacja zdrowotna : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjachi szkołach ponadgimnazjalnych / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 2012, sygn. TG 101636, TCz 101692, SG 56622
 7. Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych / Elżbieta Kościńska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2010, sygn. TG 99838
 8. Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej / red. nauk. Matylda Sierakowska, Irena Wrońska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2015, sygn. TG 105940, 106103, SG 59581
 9. Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania : przewodnik dydaktyczny / red. nauk. Paweł Chruściel, Wiesława Ciechaniewicz. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2018, sygn. TG 111072, NG 59529
 10. Edukacja zdrowotna, turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży - w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego / Bogusława Graczykowska [i in.]. - Opole : Politechnika Opolska 2010, sygn. TG 99744
 11. Edukacja żywieniowa / Isobel R. Contento ; przeł. Olga Siara, Małgorzata Guzowska, Wojciech Szczepański ; red. nauk. polskiego wydania Barbara Woynarowska, Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Woynarowska-Sołdan. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2018, sygn. TG 111086
 12. Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej / pod red. Marii Kuchcińskiej i Elżbiety Kościńskiej. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2010, sygn. SG55535
 13. Nadmierna masa ciała - konteksty psychospołeczne i pedagogiczno-edukacyjne / Karina Leksy. - Katowice : Uniwersytet Śląski 2013, sygn. TG 105028
 14. Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / red. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-Ja, 2016   sygn.TG 109571, SG 60929
 15. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji 2012, sygn. TG 102292, NG 55299, SG 56941
 16. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkółi nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji 2012, sygn. TG 102011, NG 55300, SG 56942
 17. Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu : inspiracje i źródła : praca zbiorowa / pod red. nauk. Eugenii Rostańskiej i Mirosława Kisiela. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu 2011, sygn. TG 101718, NG 55117
 18. Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych (w wymiarze edukacyjnym) / pod red. nauk. Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz, Katarzyny Kowalczewskiej-Grabowskiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski 2013, sygn. TG 105034
 19. Program Ja to ja : wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym z udziałem Pauliny i Emila / Christina Krause ; przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : "Harmonia" 2012, sygn. TG 102102, 108968, SG 56880
 20. Promocja zdrowia : dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwoi położnictwo. T. 2, Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej / red. nauk. Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL cop. 2010, sygn. TG 102157, TCz 97729, NG 53511, SG 54339
 21. Promocja zdrowia w środowisku lokalnym : założenia teoretyczne i praktyczne egzemplifikacje (perspektywa pedagogiczna) / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska. - Katowice : Uniwersytet Śląski 2013, sygn. TG 105035
 22. Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej : red. nauk. Irena Adamek, Zofia Szarota, Ewa Żmijewska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny 2013, sygn. TG 104456, SG 58449
 23. Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Anny Oblacińskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji 2013, sygn. TG 99047, 104236, 110142, NG 55111, 56573, SG 54078
 24. Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej i środowiskowej / pod red. Katarzyny Potyrały. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny 2011, sygn. TG 100861
 25. Wybrane programy edukacji zdrowotnej w pediatrii : praktyczny poradnik dla pielęgniarek, studentów pielęgniarstwa i zdrowia publicznego / zespół aut. pod red. Krystyny PiskorzOgórek. - Warszawa : Verlag Dashofer 2010, sygn. TG 101310
 26. Zachowania zdrowotne młodzieży : uwarunkowania podmiotowe i rodzinne / Magdalena Zadworna-Cieślak, Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : "Difin" 2011, sygn. TG 100540, NG 54202, SG 57520
 27. Zachowania żywieniowe młodzieży w perspektywie edukacji zdrowotnej / Agnieszka Buczak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 2014, sygn. TG 105015
 28. Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły / Anna Gaweł. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński cop. 2014, sygn. TG 105331
 29. Zintegrowane (holistyczne) podejście do człowieka i zdrowia : program autorski : wychowanie do zdrowia w rodzinie, szkole i świecie / Ewa Danuta Białek. - Warszawa : Instytut Psychosyntezy 2012, sygn. TG 101453, 102128, 106102, NG 54879,SG 57146
 30. Zrozumieć promocję zdrowia : przewodnik do zajęć / red. Marianna Charzyńska-Gula. - Lublin : "Makmed" 2010, sygn. TG 104459, SG 58451 
  Artykuły z czasopism
 31. A czwarty wagon pełen bananów! : dlaczego powinniśmy jeść owoce? / Otylia Kocik.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 3, s. 10-12
 32. ABC zdrowego odżywiania : kształtowanie pozytywnych postaw / Anna Kałuba-Korczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 9, s.2-5
 33. Bursa promująca zdrowie / Jan Bruski.// Wychowawca. - 2018, nr 1, s. 25
 34. Cicha epidemia / Maciej Skibiński.// Charaktery. - 2015, nr 5, s. 54-57
 35. Co się stało z ubraniem pana Mietka? : scenariusz zajęć świetlicowych / Joanna Hoffmann.// Świetlica w Szkole. - 2017, nr 5, s. 24-25
 36. Cukierki : scenariusz zajęć z profilaktyki uzależnień dla klas 0-III / Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska.// Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 28-29
 37. Czego nie wiemy o witaminie D? / Karolina Łagowska.// Wychowanie Fizycznei Zdrowotne. - 2015, nr 6, s.16-19
 38. Czy istnieje zdrowy zamiennik cukru białego? / Karolina Łagowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 2, s. 18-21
 39. Czym ugasić pragnienie? : woda mineralna, źródlana, a może smakowa? / Karolina Łagowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 4, s. 20-23
 40. Ćwicz ze mną mamo, ćwicz ze mną tato! Cz. 2 / Kinga Klaś-Pupar.// Remedium. - 2017, nr 9, s. 26-27
 41. Delektuj się i jedz... mniej / Amy Novotney.// Charaktery. - 2015, nr 3, s. 50-52
 42. Dieta i aktywność : wybierz dobrą przyszłość.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 6, s. 8-9
 43. Doping - nielegalne wspomaganie w sporcie / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 4, s. 24-31
 44. Drugie śniadanie ucznia : co zamiast kanapki? / Anna Nowak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 3, s. 27-30
 45. Edukacja zdrowotna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w nowej podstawie programowej / Aleksandra Mach.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 5-18
 46. Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym w klasach IV-VIII w zreformowanej szkole / Maria Zadarko-Domaradzka, Krzysztof Warchoł.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2017, nr 3, s. 103-112
 47. Etykiety produktów spożywczych. Jak wybrać najlepszą żywność? / Karolina Łagowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2018, nr 2, s. 24-27
 48. FitEdukacja / Katarzyna Skolimowska.// Sygnał. - 2018, nr 7, s. 18-19
 49. Funkcja koordynatora ds. promocji zdrowia w opinii szkolnych koordynatorów należących do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska.// Chowanna. - 2016, t. 2, s. 269-284
 50. Higiena osobista a wiek dojrzewania / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 1, s. 14-18; 30-32
 51. Interpretacja przepisów o zdrowym żywieniu / Wojciech Kolanowski.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 48-52
 52. Jak nauczyć dzieci dobrze jeść? / Urszula Somow.// Sygnał. - 2017, nr 11, s. 19-21
 53. Jak zadbać o podniesienie odporności jesienią i zimą? / Ewa Brzozowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 5, s. 33-36
 54. Kleszcze - niebezpieczeństwo w lesie i na trawie / Ewa Brzozowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 4, s. 29-31
 55. Marsz po wodę / Anna Margas, Danuta Twerd.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 3,s. 20-21
 56. Moda na detoks / Magdalena Jarzębowska.// Charaktery. - 2017, nr 12, s. 34-37
 57. Moje zdrowie - psychotest : ankieta w układzie Krystyny Ostrowskiej / Krystyna Ostrowska.// Wychowawca. - 2018, nr 9, s. 18-20
 58. Na zdrowie. Cz. 1, Otyłość / Maria Jakubowska.// Sygnał. - 2017, nr 1, s. 17-20
 59. Na zdrowie. Cz. 2, Sen / Katarzyna Romanowska-Gręda.// Sygnał. - 2017, nr 2,s. 15-18
 60. Na zdrowie. Cz. 3, Postawa ciała / Jadwiga Kowalewska.// Sygnał. - 2017, nr 3,s. 16-19
 61. Naczynia połączone / Katarzyna Klimek-Michno.// Charaktery. - 2015, nr 11, s. 52-55
 62. Nakarm uczuciem / Magdalena Jarzębowska.// Charaktery. - 2015, nr 12, s.50-53
 63. Piękna na miatrę niedowagi : anoreksja i syndrom gotowości anorektycznej / Monika Guzewicz.// Katecheta. - 2015, nr 12, s. 93-98
 64. Prawo do transgranicznej opieki zdrowotnej w UE - europejskie sieci referencyjne / Gertruda Uścińska.// Polityka Społeczna. - 2015, nr 11-12, s. 1-7
 65. Program edukacyjno-profilaktyczny dotyczący badania wiedzy młodzieży na temat przyczyn oraz profilaktyki cukrzycy typu 1. i 2. / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 1, s. 30-39
 66. Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie występowania nadwagi i otyłości wśród młodzieży : program edukacyjno-profilaktyczny przeznaczony do realizacji w szkołach ponadgimnazjalnych / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 2, s. 22-29
 67. Program edukacyjny dotyczący zasad zdrowego żywienia : program przeznaczony do realizacji w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 5, s. 26-32
 68. Projekt "Promocja zdrowia pracowników szkoły" podstawy teoretyczne i koncepcja / Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Chowanna. - 2015, t. 2, s. 239-259
 69. Projekt SPAN : nauka i kształcenie dla profilaktyki / Krzysztof Ostaszewski.// Remedium. - 2015, nr 7-8, s. 8-9
 70. Promocja zdrowia pracowników w szkołach promujących zdrowie / Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Remedium. - 2016, nr 1, s. 1-4
 71. Rekreacja ruchowa w czasie wolnym jako antidotum na negatywne skutki działania mediów na sferę psychiczną i fizyczną dzieci i młodzieży / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 4, s. 32-40
 72. Rola wychowania fizycznego w edukacji zdrowotnej w szkole / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 3, s. 40-48
 73. Ruch nie na medal / Michał Bronikowski; rozm. przepr.Anna Raczyńska.// Edukacjai Dialog. - 2015, nr 3-4, s. 10-15
 74. Szczerbata Polska / Irena Dryll.// Nowe Życie Gospodarcze. - 2015, nr 1-2, s. 24-26
 75. Szkolna walka z niezdrowym jedzeniem : świeżość przez 365 dni w roku / Małgorzata Stańczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 20-24
 76. Szkoła jest skazana na wpływanie na zachowania żywieniowe uczniów / Justyna Korzeniewska ; rozm. przepr. Anna Przybył.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 6, s. 8-10
 77. Szkoła promująca zdrowie w Europie i Polsce : rozwój koncepcji i struktury dla jej wspierania w latach 1991-2015 / Barbara Woynarowska, Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 3, s. 163-184
 78. Szkoła promująca zdrowie w Europie w świetle dokumentów czterech europejskich konferencji / Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 97-111
 79. Teoria i praktyka edukacji zdrowotnej w wychowaniu fizycznym - wybrane zagadnienia z zakresu aktywności fizycznej i kontroli zdrowia / Dorota Kamień.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 2, s. 37-42
 80. Trening zdrowotny oraz dieta w leczeniu otyłości : wyniki programu dotyczącego występowania otyłości wśród młodzieży w wieku 16-17 lat / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 6, s. 20-27
 81. Troska o zdrowie w szkole / Krystyna Ostrowska.// Wychowawca. - 2018, nr 9, s. 5-7
 82. Trudne rozmowy na poważne tematy, czyli jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o AIDS / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 12, s. 52-55
 83. Uaktywnianie dziecka z cukrzycą w procesie wychowania fizycznego : dostosowanie form i metod aktywności do możliwości zdrowotnych chorego ucznia / Dorota Kamień.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2018, nr 2, s. 14-23
 84. Węglowodany jako źródło energii dla osób aktywnych fizycznie / Dorota Kawka.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 6, s. 25-28
 85. Wiedza uczniów szkoły ponadgimnazjalnej na temat zagadnień związanych z HIVi AIDS - raport z badań / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 4, s. 20-26
 86. Zaburzenia odżywiania u młodzieży : jak szkoła może pomóc? / Karolina Łagowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 5, s. 26-28
 87. Zdecydowanie więcej niż zwykła aktywność / Małgorzata Łuba.// Biologia w Szkole. - 2016, nr 1, s. 25-27
 88. Zdrowie jako determinant ludzkiego potencjału / Alina Dworak.// Chowanna. - T. 1 (2015), s. 151-163
 89. Zdrowie ukryte w jelitach / Anna Nowak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 1, s. 26-29
 90. Zdrowotność i sprawność fizyczna młodzieży / Janusz Rusaczyk.// Wychowawca. - 2018, nr 9, s. 8-13
 91. Zdrowy tryb życia a niepowodzenia szkolne / Ewelina Krzymowska.// Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 10-11
 92. Żyj bez nikotyny : palenie nie jest w modzie, ale młodzież, a nawet dzieci, wciąż sięgają po papierosy. Co robić? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2018, nr 22, s. 12
 93. Żywienie młodego sportowca / Karolina Łagowska.// Wychowanie Fizycznei Zdrowotne. - 2018, nr 4, s. 42-46 

  Multimedia
 94. Stres - wróg czy sprzymierzeniec ? [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Multieducatio 2017, sygn. TDVD 1387
 95. Zasady zdrowego żywienia [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Multieducatio 2017, sygn. TDVD 1386
 96. Zdrowy styl życia [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Multieducatio 2017, sygn. TDVD 1385 

Autor: BP Tarnobrzeg