Jak popularyzować czytelnictwo

Zestawienia bibliograficzne

Czytać każdy może…
Jak popularyzować czytelnictwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Bestsellery - literatura popularna - odbiorcy : empiryczne badania współczesnego czytelnictwa / pod red. Anny Dymmel. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, sygn. TG 95930, SG 53389
 2. Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010, sygn. TG 98109, NG 53322, SG 54268
 3. Derliczek czyli Wędrówki literackie / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013, sygn. TG 103177, SG 57399
 4. Doświadczenie lektury : między krytyką literacką a dydaktyką literatury / red. Krzysztof Biedrzycki i Anna Janus-Sitarz. - Kraków : "Uniwersitas", cop. 2012, sygn. TG 104675
 5. Elitarne i popularne wzory czytania / Jadwiga Kołodziejska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013, sygn. TG 104614
 6. Gdzie jest czytelnik? / Łukasz Gołębiewski. - Warszawa : "Biblioteka Analiz", 2012, sygn. TG 104486
 7. Gry i zabawy w czytelni szkolnej / Jolanta Smuniewska. - Warszawa : Raabe, cop. 2010, sygn. TG 101837
 8. Książka i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi : studia i szkice / Grzegorz Leszczyński, Michał Zając. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013, sygn. TG 104628, SG 58761
 9. Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011, sygn. TG 99957, NG 54205, SG 55665
 10. Książki pierwsze, książki ostatnie? : literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012, sygn. TG 101877
 11. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku : szkice bibliologiczne / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, sygn. TG 105144
 12. Kultura literacka absolwentów szkół średnich u schyłku XX wieku / Marian Sinica. - Kraków : "Impuls", 2010, sygn. TG 97636
 13. Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych : teoria i praktyka / pod red. Anity Has-Tokarz i Renaty Malesy. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, sygn. TG 101698
 14. Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012, sygn. TG 102687, NG 55532, SG 57026
 15. Mam 6 lat i gonię świat : poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami / Agata Arkabus. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2014, sygn. TG 104949, SG 58906
 16. Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2013, sygn. TG 104711, SG 59142
 17. Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012, sygn. TG 101880, NG 55207, SG 56776
 18. Miś - zabawka, bohater literacki, wzór wychowawczy : poradnik / Justyna Binio. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013, sygn. TG 104057, SG 58481
 19. Nie myśl, że książki znikną / Jean-Claude Carrire, Umberto Eco ; wywiad przeprowadził Jean-Philippe de Tonnac. - Warszawa : "W.A.B.", 2010, sygn. TG 101148, SG 54914, 54947
 20. Poczytajmy : jak rozwijać w dziecku pasję czytania : poradnik / Mariella Lunardi. - Kraków : "Bratni Zew", cop. 2011, sygn. TG 100481, SG 56001
 21. Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011, sygn. TG 99960, NG 54207, SG 55668
 22. Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2009, sygn. TG 95262, 57264
 23. Szkolna lektura bliżej teraźniejszości / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków "Universitas", 2011, sygn. TG 101658
 24. Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : "Świat Książki", 2010, sygn. TG 98823, NG 53754, SG 54889
 25. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, sygn. TG 100590, SG 56111

Artykuły z czasopism

 1. Biblioteka konwersacyjna / Magdalena Gruda.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 4, s. 28 – 30
 2. By czytać się chciało - zakładkę zrób wspaniałą! : o konkursie przeprowadzonym przez bibliotekę pedagogiczną wśród okolicznych szkół / Iwona Mickiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 10, s.21
 3. Co na niechęć do czytania lektur? / Iwona Jabłońska.// Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 31-33
 4. Czytać strona po stronie, czytać, czytać / Ryszard Turkiewicz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 5, s. 5 – 9
 5. Czytanie podstawą sukcesu jednostki we współczesnym świecie / Joanna Piasta - Siechowicz.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 4, s. 81 – 98
 6. Edukacyjne gry / Jacek Wojciechowski.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 9, s. 5 – 7
 7. Formy promocji biblioteki i czytelnictwa w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Adama Mickiewicza w Wilnie / Anna Nosek.// Bibliotekarz. - 2008, nr 11, s. 21 – 25
 8. Gry i zabawy wdrażają najmłodszych uczniów do czytelnictwa / Piotr Kowolik.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 10, s. 36 – 41
 9. Herody sokolskie : współpraca nauczyciela bibliotekarza z instytucją kultury / Dorota Brzozowska.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s.24-25
 10. Igrzyska śmierci : krzyżówka / Gabriela Bonk.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, s. 20
 11. Jak wychować "pożeracza książek"? / Anna Kleiber.// Bibliotekarz. - 2010, nr 10, s. 14 – 19
 12. Jak zachęcić uczniów do czytania czasopism? / Ewa Sobczyńska, Sylwia Szkuć.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 20
 13. Jaśnie Pani Książka : program edukacyjny / Anna Grudzień, Elżbieta Pietryka.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 12 – 13
 14. Konkursy dla nieśmiałych / Alicja Nowacka.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 14 – 15
 15. Konstantynada : zabawa czytelnicza / Małgorzata Jeziorna.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 18 – 19
 16. Książki na wolności / Jolanta Niwińska.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 4, s. 16
 17. Moda na czytanie / Jolanta Niwińska.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 4, s. 12 – 13
 18. Muminkalia, czyli nocne czytanie w szkole / Alicja Maciejewska.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 6, s.18-20
 19. O bookcrossingu : trochę z rezerwą i trochę z entuzjazmem / Mariusz Brunka.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 9 – 13
 20. O lepszym czytaniu - innowacyjne spojrzenie na proces czytania / Elżbieta Kruszyńska.// Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 44-48
 21. "Ordery Wiernych Czytelników" : zajęcia dla nowych użytkowników biblioteki / Paulina Lewandowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 9, wkładka s. VI-VIII
 22. "Poczytajmi, przyjacielu" formą aktywności wolontariackiej i propagowania czytelnictwa / Aneta Szadziewska.// Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 12 – 16
 23. Polskie nagrody literackie jako promocja czytelnictwa wśród młodzieży / Kamil Kościelniak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 4, s. 6 – 8
 24. Polskie portale społecznościowe promujące czytelnictwo / Katarzyna Król.// Bibliotekarz. - 2012, nr 4, s. 1 – 6
 25. Promocja czytelnictwa : pomysły na rozwijanie motywacji do czytania: propozycje bibliotek niemieckich / Grażyna Lewandowicz - Nosal, Magdalena Jatowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, dodatek "Świat książki dziecięcej" s. 1 – 6
 26. Promowanie czytelnictwa "inaczej" / Paulina Milewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 10, s. 14
 27. Różnorodność jako źródło zainteresowania książką, czyli brzydkie krasnale w starej bibliotece / Hanna Diduszko.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 6, s. 35 – 37
 28. Seniorzy w badaniach czytelnictwa / Mirosława Dobrowolska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s.3-7
 29. Strajk : przedstawienie o książce / Piotr Dobrowolski, Anna Dymarczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 4, s. 21 – 23
 30. Świadomy i kulturalny czytelnik : program edukacyjny / Honorata Frygier - Śliwa, Elżbieta Szczepańska.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 9, s. 19 – 21
 31. Zabawy inspirowane literaturą / Jolanta Olkusz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 11, s.10-13
 32. Zachęcamy uczniów do czytania : projekt edukacyjny dla gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Wioletta Rafałowska.// Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 26-28
 33. Zastosowanie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w funkcjonowaniu bibliotek / Jan Ciechorski.// Bibliotekarz. - 2010, nr 12, s.12-14

Autor: PBW Tarnobrzeg