Jąkanie

Zestawienia bibliograficzne


Jąkanie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze


Wydawnictwa zwarte:

 1. Diagnoza i terapia osób jąkających się : Warsztaty Logopedyczne, Augustów - czerwiec 1997 / Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Koło Terenowe w Białymstoku ; [red. Antoni Balejko]. - Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne Antoni Balejko, 1997; NG 43836, SG 39338, TG 77628
 2. Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Warszawa : "Żak", 1999; NG 45109, TG 81060
 3. Gdy masz dziecko z wadą wymowy / Antoni Bochniarz. - Żory : Gabinet Logopedyczny "Demostenes", 1998; TG 79568
 4. Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2005; SG 50252, TG 87666
 5. Jąkanie : diagnoza, terapia, program / Mieczysław Chęciek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2010; NG 51251, SG 52036, TG 100557
 6. Jąkanie / Zbigniew Tarkowski. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002; NG 44969, SG 41452, TCz 78804
 7. Jąkanie a trema / Jerzy Kałużyński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971; NG 19530, SG 8093, TG 16683
 8. Jąkanie wczesnodziecięce / Zbigniew Tarkowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997; NG 40984, SG 40573, TG 78076
 9. Logopedia : teoria zaburzeń mowy / red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2012; NG 55948, SG 57996, TG 104706
 10. Nie tylko o jąkaniu : o sukcesach i niepowodzeniach terapeutycznych / Antoni Bochniarz. - Warszawa : "Vocatio", 1997; NG 45881, TG 79570
 11. Niepłynność mowy w jąkaniu / Mariola Sidor. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011; TG 99968
 12. Pomówmy o zacinaniu / Renee Byrne ; z ang. przeł. Tomasz Zaleski. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989; NG 48325, SG 31990, TG 66122
 13. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym : podejście interakcyjne rodzic - dziecko - Palin PCI / Elaine Kelman, Alison Nicholas ; przekł. Małgorzata Kądzioła. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013; NG 56616, SG 57504, TG 103284
 14. Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia / Edyta Joanna Lichota. - Gdańsk : "Harmonia", 2008; NG 51274, SG 50919, TG 97101
 15. Różne oblicza jąkania i sposoby pomagania jąkającym się / Antoni Bochniarz. - Żory : Gabinet Logopedyczny "Demostenes", 1999; TCz 79571
 16. Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym : podręcznik dla logopedów / Carl W. Dell ; przekł. z jęz. ang. Lucyna Jankowska-Szafarska. - Kraków : "Impuls", 2008; TG 93341
 17. Uwolnij się od jąkania / Antoni Bochniarz. - Żory : Gabinet Logopedyczny "Demostenes", cop. 2000; TG 82140
 18. Wspomaganie płynności mowy dziecka : profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego / Dorota Kamińska. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2010; SG 54361, TG 100589
 19. Zaburzenia tempa i płynności mowy / red. nauk. Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010; SG 54976, TG 101853
 20. Zintegrowany program terapii osób jąkajacych się / Wanda Kostecka. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2004; TG 87259

 

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Dziecko jąkające się w klasie / Agata Błachnio // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1. s. 136-141
 2. Dziecko jąkające się w przedszkolu i w szkole - wskazówki dla nauczycieli / Elżbieta Radzka // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 9, s. 26-27
 3. Dziecko jąkające się w szkole. Uwagi dla nauczyciela / Dorota Bugajska // Wychowanie na co Dzień. – 1994, nr 7/8, s. 24
 4. Gdy dziecko się jąka... / Wanda Kostecka // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2004/2005, nr 3, s. 104-108
 5. Interakcje społeczne dzieci jąkających się / Wioletta Drożdż // Życie Szkoły. – 1998, nr 1, s. 20-24
 6. Jak się jak się jąka mózg / Szczepan Grzybowski // Charaktery. – 2011, nr 2, s. 62-64
 7. Jąkanie / Urszula Oszwa // Remedium. – 2003, nr 5, s. 10-11
 8. Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy / Celestyna Grzywniak // Życie Szkoły. – 2000, nr 9, s. 539-542
 9. Nieszczęsny los jąkały / Wiktoria Najdanowa // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 59-63
 10. Problem dziecka jąkającego się w społeczności klasowej i sposoby przezwyciężania trudności w jego mowie / K.E. Diener // Nauczanie Początkowe. – 1991/1992, nr 5, s. 49-51
 11. Profilaktyka i terapia jąkania / Joanna Tomczyk // Życie Szkoły. – 2004, nr 9, s. 9-14
 12. Rozwojowa niepłynność czy jąkanie - jak rozpoznać zaburzenie i jak postępować? / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 12, s. 6-9
 13. Wskazówki logopedyczne / Magdalena Bocheńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 3, s. 48-49

 

Dokumenty audiowizualne:

 1. Jąkanie [Dokument elektroniczny] : trening płynnej wymowy : dla dzieci 5-12 lat. - Wrocław : pwn.pl, [2011]; TPŁW 258
 2. Logopedia [Dokument elektroniczny]. - Będzin : "Inter Biznes", [2012]; SPŁW 21

Autor: PBW Tarnobrzeg