Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. Akt lokacyjny miasta Tarnobrzega //  Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. –1993  nr 6 s.3-5
 2. Chodzi o dobre obyczaje [listy] / Z. Słomka // Tygodnik Nadwiślański.- 1994 nr 43 s.8-9
 3. Dom wójta Słomki / J. Myjak // Tygodnik Nadwiślański.- 1985 nr 49 s.8
 4. Dzikowski wójt / D. Kozioł // Siarka.- 1992 nr 14 s.4
 5. Klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa / J. Myjak // Tygodnik Nadwiślański.- 1992 nr 7 s.8
 6. Między Republiką a Niepodległością / T. Zych // Tygodnik Nadwiślański.- 1991 nr 45 s.7
 7. Nauczyciele / Tadeusz Zych [i in.] // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2010, nr 34, s. 38-52
 8. Pamiętniki włościanina Jana Słomki jako dokument etnograficzny / S. Prokop // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2001 nr 22 s.22-47
 9. Wójt z Dzikowa / E. Dąbrowski // Tygodnik Nadwiślański.- 1982 nr 19 s.7
 10. Wójt z Dzikowa / M. Aschenbrenner // Siarka .- 1988 nr 47 s.7

 

Wydawnictwa  książkowe

 1. Chłopskie pisarstwo samorodne / Stanisław Czernik.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954, sygn. NG 4803
 2. Jan Słomka i jego dzieło Bożena Staszczak.- Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2006, sygn. TB 2317
 3. Miechocin - kolebka Tarnobrzega / Józef i Wojciech Rawscy.  - Tarnobrzeg : Jan Rawski, 1994 sygn. TG 73766, 73767
 4. Pamiętniki włościanina : od pańszczyzny do dni dzisiejszych / Jan Słomka ; [przygot. do druku Aleksandra Janas i Adam Wójcik].  - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994 sygn.TG 73425
 5. Pamiętniki włościanina : od pańszczyzny do dni dzisiejszych / Jan Słomka ; [red. Aleksandra Janas i Adam Wójcik].- Tarnobrzeg: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2008, sygn. TG 93411
 6. Pamiętniki włościanina od pańszczyzny do dni dzisiejszych / Jan Słomka.  - Wyd. 3.  - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983 sygn. TG 52125
 7. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej. R. 16 / [red. nauk. Marian Stępień] ; Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Historycznoliteracka. - Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1979  sygn. TG 37425
 8. Tarnobrzeg / Tadeusz Zych.  - Tarnobrzeg : Fundacja "ARS"  [1993] sygn. TCZ 72122
 9. Tarnobrzeg 1593-1993 : kalendarium ważniejszych wydarzeń / Edward Antończyk.  - Radom : "Ston I", 1993   sygn. TG 71625
 10. Tarnobrzeski słownik biograficzny. T. 1 / Tadeusz Zych.  - Tarnobrzeg : [b.w.], 1998 (Tuchów : Drukarnia O.O. Redemptorystów).  sygn. TCZ 78710
 11. Wykorzystanie pamiętników Jana Słomki i Ferdynanda Kurasia w nauczaniu blokowym / Renata Wiśniewska ; praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. J. Przewłockiego. Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000

Autor: PBW Tarnobrzeg