Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość

Zestawienia bibliograficzne

Jarosław Iwaszkiewicz
Życie i twórczość

 


LITERATURA PODMIOTU

 1. Album Tatrzańskie / Jarosław Iwaszkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976 sygn. TG 22477, NG 28953
 2. Aleja Przyjaciół / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1988 sygn. TG 64094
 3. Biłek / Jarosław Iwaszkiewicz ; [rys. wykonał Szymon Kobyliński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980 sygn. TG 41390, TG 39993
 4. Brzezina i inne opowiadania ekranizowane / Jarosław Iwaszkiewicz ; [wstęp Andrzeja Wernera]. - Warszawa : "Czytelnik", 1987 sygn. TG 62863, TG 63016, SG 30456
 5. Chopin / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 4. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1983 sygn. TG 51003, 24957, SG 16173, 24979
 6. Ciemne ścieżki / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1982 sygn. TG 50363
 7. Czerwone tarcze / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1976 sygn. TG 24768
 8. Dramaty / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1980 sygn. TG 43911, 43910
 9. Dramaty. T. 2 / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1984 sygn. TG 53073, SG 25925
 10. Dzienniki 1911-1955 / Jarosław Iwaszkiewicz ; oprac. i przypisy Agnieszka i Robert Papiescy ; wstępem opatrzył Andrzej Gronczewski. - Wyd. 1, (dodr.). - Warszawa : "Czytelnik", 2007 sygn. TG 93232, SG 52190
 11. Dzienniki 1956-1963 / Jarosław Iwaszkiewicz ; oprac. i przypisy Agnieszka i Robert Papiescy, Radosław Romaniuk ; wstępem opatrzył Andrzej Gronczewski. - Warszawa : "Czytelnik", 2010 sygn. TG 97523
 12. "Harnasie" Karola Szymanowskiego / Jarosław Iwaszkiewicz. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1979 sygn. TG 36622
 13. Ikar ; Staroświecki sklep ; Wiewiórka / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1971 sygn. TG 1623, TG 16231
 14. Jan Sebastian Bach / Jarosław Iwaszkiewicz. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1963 sygn. NG 5783
 15. Kochankowie z Marony / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Iskry", 1961 TG 10123
 16. Kościół w Skaryszewie ; Stara cegielnia / Jarosław Iwaszkiewicz. - [Wyd. 1 w tej ed.]. - Warszawa : "Iskry", 1983 sygn. SG 36104
 17. Krągły rok : cykl wierszy / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 196 sygn. NG 11028
 18. Książka moich wspomnień / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 4. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983 sygn. TG 50587
 19. Księżyc wschodzi / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1975 sygn. TG 20636
 20. Lato 1932 / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : "Czytelnik", 1980 sygn. TG 39409, SG 20309
 21. Liryki / Jarosław Iwaszkiewicz ; wyboru dokonał aut. ; uzup. Jerzy Lisowski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980 sygn. TG 43455
 22. Listy do Felicji / Eleuter ; [posł. Kazimierz Koźniewski]. - Warszawa : "Czytelnik", 1979 sygn. TG 35052, SG 19616, NG 32685
 23. Ludzie i książki / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : "Czytelnik", 1983 sygn. TG 50365
 24. Mapa pogody / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1980 sygn. TG 39717, NG 33725
 25. Młodość Pana Twardowskiego : poemat / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1979 sygn. NG 32187
 26. Młyn nad Lutynią ; Dziewczyna i gołębie / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Iskry", 1984 sygn. SG 26812
 27. Muzyka wieczorem / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1980 sygn. TG 43458, SG 28779
 28. Noc czerwcowa ; Zarudzie ; Heydenreich / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1978 sygn. SG 19519
 29. Notatki : 1939-1945 / Jarosław Iwaszkiewicz ; aneks Anna Iwaszkiewiczowa ; przygot. do druku, uzup. przypisami i opatrzył posłowiem Andrzej Zawada. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1991 sygn. TG 69613
 30. Opowiadania filmowe : Jarosław Iwaszkiewicz ; [wybór i red.: Marzena KwietniewskaTalarczyk].Jarosław Iwaszkiewicz ; [wybór i red.: Marzena Kwietniewska-Talarczyk]. - Kraków : "Zielona Sowa", 2009 sygn. TG 96597
 31. Opowiadania muzyczne / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1971 sygn. SG 14960
 32. Opowiadania wybrane / Jarosław Iwaszkiewicz ; oprac. Andrzej Zawada. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2001 sygn. NG 48031
 33. Opowiadania. T. 1 / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1979 sygn. TG 37179, NG 32687
 34. Opowiadania. T. 2 / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1979 sygn. TG 37180, NG 32688
 35. Opowiadania. T. 4 / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1980 sygn. TG 43459, NG 34017
 36. Panny z Wilka ; Młyn na Lutynią ; Kościół w Skaryszewie ; Dziewczyna i gołębie / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1971 sygn. TG 16224
 37. Pasje błędomierskie / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1976 sygn. TG 24668
 38. Petersburg / Jarosław Iwaszkiewicz ; [oprac. graf. Ryszard Świętochowski]. - Warszawa : PaństwowyInstytut Wydawniczy sygn. TG 22959, NG 28549
 39. Pisma muzyczne / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1983 sygn. TG 53071, SG 25927
 40. Podróże do Polski / Jarosław Iwaszkiewicz ; pod red. Pawła Hertza. - Wyd. 4. - Warszawa : "Alfa", 1987 sygn. TG 62644, SG 38446
 41. Podróże do Włoch / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980 sygn. TG 43052, NG 34148
 42. Podróże. T. 1-2 / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1981 sygn. NG 34778- 34779 
 43. Proza poetycka / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1980 sygn. TG 44290, NG 34511
 44. Razem słuchajmy życia / Jarosław Iwaszkiewicz ; wybór i posł. Ireny Maciejewskiej ; grafiki Tadeusza Kulisiewicza. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986 sygn. TG 59818 , SG 28780
 45. Rozmowy o książkach / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : "Czytelnik", 1983 sygn. TG 50941
 46. Sława i chwała. T. 1-4 / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1978 sygn. TG 33951-3, TG 11554
 47. Spotkania z Szymanowskim / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 3. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1981 sygn. TG 44114
 48. Stanisława Wysocka i jej kijowski teatr "Studya" : wspomnienie / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1963 sygn. TG 2244
 49. Stara cegielnia / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1968 sygn. SB 737 
 50. Szkice o literaturze skandynawskiej / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1977 sygn. TG 31697, SG 18158
 51. Teatralia / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1983 sygn. TG 53072, SG 25928
 52. Utwory nieznane / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1986 sygn. TG 59329, NG 37609, SG 28281
 53. Utwory ostatnie / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1981 sygn. TG 46480, NG 35394, SG 22004
 54. Wiersze zebrane / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1968, 2010 sygn. TG 12893, NG 12497
 55. Wiersze. T. 1-2 / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1977 sygn. TG 31955-6
 56. Wybór opowiadań / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 1 w tym wyb. - Warszawa : "Czytelnik", 1983 sygn. TG 49996, SG 23878
 57. Wycieczka do Sandomierza : powieść dla młodzieży / Jarosław Iwaszkiewicz ; drzeworyty Maria Hiszpańska-Neumann. - Warszawa : "Czytelnik", 1953 sygn. TCz 95806
 58. Xenie i elegie / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1970 sygn. NG 15842
 59. Zmowa mężczyzn / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1975 sygn. NG 27300

 

LITERATURA PRZEDMIOTU
Wydawnictwa zwarte:

 1. A po człowieku dzwoni dzwon / Jan Maria Gisges. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985 sygn. TG 56968, NG 36779
  Aleja Przyjaciół / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1988 sygn. TG 64094
 2. "Czerwone tarcze" Jarosława Iwaszkiewicza / Zbigniew Bąk. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973 sygn. NG 23222, SG 10778
 3. Eleuter : szkice o wczesnej poezji Jarosława Iwaszkiewicza / Jerzy Kwiatkowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1966 sygn. TG 12645
 4. Eros i Tanatos : proza Jarosława Iwaszkiewicza : 1916-1938 / Ryszard Przybylski. - Warszawa : "Czytelnik", 197 sygn. TG 15223
 5. Iwaszkiewicz / Ryszard Matuszewski. - Warszawa : Agencja Autorska, 1965 sygn. NG 8162, SB 492
 6. Jarosław Iwaszkiewicz : 1894-1980 : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa / oprac. Lucyna Bernacka ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny. - Zamość : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1988 sygn. TCz 64494
 7. Jarosław Iwaszkiewicz / Andrzej Zawada. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1994 sygn. TG 76104
 8. Jarosław Iwaszkiewicz / materiały zebr. i wstępem opatrzył Janusz Rohoziński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968 sygn. TG 12868, NG 12458
 9. Jarosław Iwaszkiewicz : szkic krytyczno-literacki / Hryhorij Werwes ; przeł. Tatiana Hołyńska. - Warszawa : "Czytelnik", 1979 sygn. TG 34380, SG 19410
 10. O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza : [materiały z konferencji Instytutu Badań Literackich PAN, w dniach 18-20 czerwca 1979 r. w Warszawie na temat Twórczości Jarosława Iwaszkiewicza w 85 rocznicę urodzin] / pod red. Aliny Brodzkiej ; [Z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983 sygn. TG 50051, NG 35800, SG 23945
 11. "Opowiadania" Jarosława Iwaszkiewicza / Helena Zaworska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985 sygn. TG 57439, NG 37024, SG 27342
 12. Pierwiastki mityczne w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza : geneza i funkcja / Eugenia Łoch. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe, 1978 sygn. TG 33706, NG 31782
 13. Pisarstwo Jarosława Iwaszkiewicza wobec tradycji i współczesności / Eugenia Łoch. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1987 sygn. TG 63914, NG 38877
 14. Poeci trzech pokoleń : Staff, Tuwim, Słonimski, Iwaszkiewicz, Broniewski, Przyboś, Gałczyński, Jastrun / Artur Sandauer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955 sygn. NG 1994
 15. Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego / Jerzy Kwiatkowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1975 sygn. TG 21906, NG 28031, SG 14988
 16. Pra : o rodzinie Iwaszkiewiczów / Ludwika Włodek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2012 sygn. TG 102155
 17. Szkice literackie i artystyczne. T. 2 / Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1956 sygn. NG 46639
 18. Sztuka podróżowania : poetyckie mity podróży w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia i Stanisława Różewicza / Helena Zaworska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980 sygn. TG 43626
 19. Tradycja, kultura, egzystencja w "Brzezinie" i "Pannach z Wilka" Andrzeja Wajdy / Katarzyna Citko. - Kraków : "Impuls", 1998 sygn. TG 78172, SG 46967, NG 44360
  Wczesna proza Jarosława Iwaszkiewicza / Maria Jędrychowska. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977 sygn. TG 31809, SG 16880

 

Multimedia:

 1. Brzezina [Film] / reż. i scen. Andrzej Wajda. - Warszawa : "Vision", [2005] sygn. TDVD 47
 2. Matka Joanna od Aniołów [Film] / reż. Jerzy Kawalerowicz ; scen. Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz. - Warszawa : "Best Film", 2004 sygn. TDVD 172
 3. Matka Joanna od Aniołów [Film] / reż. Jerzy Kawalerowicz ; scen. Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz. - Warszawa : Agencja Producentów Filmowych, [ok. 2004] sygn. TV 604
 4. Noc czerwcowa [Film] / reż. Andrzej Wajda. - Warszawa : "Elipsa", 2008 sygn. TDVD 635
 5. Panny z Wilka [Film] / reż. Andrzej Wajda ; scen. Zbigniew Kamiński. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010 sygn. NDVD 111, SDVD 98
 6. Panny z Wilka [Film] / reż. Andrzej Wajda ; scen. Zbigniew Kamiński. - Warszawa : "Vision", [2004] sygn. TDVD 14
 7. Spotkania z literaturą [Film]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2012] sygn. TDVD 951

Autor: PBW Tarnobrzeg