Język jest giętki...

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. ABC polszczyzny / Jan Miodek. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2007 sygn. TG 92533
 2. Agresja językowa w życiu publicznym : leksykon inwektyw politycznych 1918-2000 / Irena Kamińska-Szmaj. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2007 sygn. TG 92482
 3. Akty i gatunki mowy / red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2004   sygn. TG 87847
 4. Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj : ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla najmłodszych / Katarzyna Szłapa. - Gdańsk : "Harmonia" 2010    sygn. TG 98616
 5. Części mowy / red. Jerzy Bartmiński, Marta Nowosad-Bakalarczyk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2003 sygn. TG 87852
 6. Ćwiczenia wyrazistości mowy / Janina Danuta Bednarek. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, 2005   sygn. TG 93081
 7. Dzień, noc i inne pory doby : studium porównawcze polszczyzny ogólnej i poezji Haliny Poświatowskiej / Anna Różyło. - Sandomierz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, 2004    sygn. TG 87435
 8. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego : ćwiczenia / Jolanta Tambor. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 sygn. TG 91040
 9. Gramatyka języka polskiego : podręcznik akademicki / Henryk Wróbel. - Kraków : "Od Nowa", 2001   sygn. TG 83427
 10. Gramatyka polska / Janusz Strutyński. - Kraków : Tomasz Strutyński, 2009    sygn. TG 96582
 11. Grzeczność w komunikacji językowej / Małgorzata Marcjanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 sygn. TG 94019, 94020
 12. Język żyje : rzecz o współczesnej polszczyźnie / pod red. Kazimierza Ożoga. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009   sygn. TG 96371
 13. Kultura języka polskiego : fleksja, słowotwórstwo, składnia / Hanna Jadacka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 sygn. TG 90563
 14. Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne / Andrzej Markowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 sygn. TG 93397
 15. Leksykon wiedzy o języku polskim nie tylko dla uczniów / Edward Polański, Tomasz Nowak. - Kraków : "Petrus", 2010 sygn. TCz 97348
 16. Leksykon zdań polskich / Jerzy Bralczyk. - Warszawa : "Świat Książki", 2004   sygn. TG 94603
 17. Mówta, co chceta, czyli, Ściągawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa / Magdalina Mitrewa, Stanisław Dubisz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2004 sygn. TG 86116
 18. Od głoski do zdania : wiadomości i ćwiczenia z fonetyki i gramatyki współczesnego języka polskiego. Cz. 2, Ćwiczenia / Andrzej S. Dyszak, Iwona Benenowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2009 sygn. TG 98134
 19. Od głoski do zdania : wiadomości i ćwiczenia z fonetyki i gramatyki współczesnego języka polskiego. Cz. 1, Wiadomości / Andrzej S. Dyszak, Iwona Benenowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2009 sygn. TG 98133
 20. Paszczodźwięki mały poradnik dla wielkich mówców / Mirosław Oczkoś. - Warszawa : "Read Me", 2010 sygn. TG 99029
 21. Piszemy poprawnie : poradnik językowy PWN / wybór i oprac. Aleksandra Kubiak-Sokół ; aut. odpowiedzi Mirosław Bańko [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008    sygn. TG 93460
 22. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego / Zenon Klemensiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001   sygn. TG 81955, 83418, 83419
 23. Pomocnik logopedyczny dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym utrwalających prawidłową wymowę głoski s / Małgorzata Grzelak. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010 sygn. TG 98626
 24. Poprawna polszczyzna : hasła problemowe / Hanna Jadacka, Andrzej Markowski, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008    sygn. TG 93461
 25. Poprawna polszczyzna w praktyce : poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku / Ewa Kołodziejek. - Koszalin : Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, 2002 sygn. TG 83811
 26. Poprawnie po polsku : poradnik językowy PWN / wybór i oprac. Aleksandra Kubiak-Sokół. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007    sygn. TG 90850
 27. Rozmyślajcie nad mową! / Jan Miodek. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2002 sygn. TG 85195
 28. Samogłoski : profilaktyka, diagnoza, korekcja nieprawidłowej artykulacji / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2010 sygn. TG 98468
 29. Słowo jest w człowieku : poradnik językowy / Jan Miodek. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2007 sygn. TG 94607, 94608
 30. Sudoku logopedyczne do ćwiczenia wymowy głoski R : [84 łamigłówki] / Magdalena Hinz . - Gdańsk : "Harmonia", 2010    sygn. TG 97506
 31. Terapia wad wymowy / Edyta Joanna Lichota. - Kraków : "Impuls", 2006 sygn. TG 88909
 32. Warianty języka / red. Jerzy Bartmiński, Joanna Szadura. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003   sygn. TG 87846
 33. Wierszyki i zagadki logopedyczne / Agata Kwias. - Warszawa : "Żak", 2009   sygn. TG 97311

 

Artykuły z czasopism

 1. ABC wiedzy o języku / Józef Porayski-Pomsta // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 2, s.19-22
 2. Chrońmy polszczyznę / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 8, s.3-11
 3. Jest cool, czyli o zapożyczeniach angielskich we współczesnym języku polskim / Tatiana Mijas // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s.64-69
 4. "Język ten żywy instrument" / Elżbieta Winiecka // Polonistyka. - 2009, nr 2, s.20-24
 5. Kod ograniczony wśród współczesnej polskiej młodzieży / Kazimierz Ożóg // Polonistyka. - 2002, nr 9, s.521-524
 6. Nauczmy pięknie mówić / Aleksandra Danielewicz // Wychowawca. - 2006, nr 2, s.12-13
 7. Nieznośne lekkie, bo mądre i uczone ćwiczenia stylistyczne / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s.22-33
 8. O poprawności językowej w dłuższych wypowiedziach pisemnych uczniów / Małgorzata Boba, Maria Michlowicz // Wychowawca. - 2006, nr 2, s.18
 9. Sprawność ortograficzna a inteligencja / Olga Przybyla // Polonistyka. - 2000, nr 4, s.214-217
 10. Współczesny język polski albo permanentny remanent / Kordian Bakuła // Polonistyka. - 2002, nr 9, s.542-550

Autor: PBW Tarnobrzeg