Katyń...ocalić od zapomnienia

Zestawienia bibliograficzne

I. WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Czarna księga komunizmu : zbrodnie, terror prześladowania. Warszawa, Prószyński i S-ka 1999, sygn. 79223
 2. Dramat katyński / Czesław Madajczyk. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1989, sygn. 66619
 3. Dzieje sprawy Katynia / Jerzy Łojek [nazwa] (Leopold Jerzewski [pseud.]). - Białystok : "Versus", 1989, sygn. 67613
 4. Fenomen Stalina. Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1988, sygn.65840, 66030
 5. Golgota Wschodu : materiały pomocnicze dla nauczycieli w 60 rocznicę zbrodni w Katyniu; konkurs szkolny. Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej 1999, sygn. 80109, 80110
 6. Katyń : lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Warszawa, "Alfa" 1989, sygn. 66835, 66993
 7. Katyń. Post mortem : opowieść filmowa / Andrzej Mularczyk. - Warszawa : "Muza", 2007. - 285, sygn.90948
 8. Katyń : problemy i zagadki; dedykowane Józefowi Czapskiemu. Warszawa, "Pomost" 1990. sygn. 69721, 68589
 9. Katyń : relacje, wspomnienia, publicystyka. Warszawa, "Alfa" 1989, sygn. 67500, 67501, 67605
 10. Katyń : tło historyczne, fakty, dokumenty / Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : "Alfa", 1989, sygn.67058
 11. Katyń 1940-2000 : tarnobrzescy katyńczycy / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne : Tarnobrzeg : Tarnobrzeski Dom Kultury, [2005], sygn.2293cz
 12. Katyń w literaturze : międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy / oprac. Jerzy R. Krzyżanowski ; wstęp Włodzimierz Odojewski. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Lublin : "Norbertinum", 2002, sygn.83861
 13. Katyń w pół drogi / Piotr Gabryel. - [B. m.] : "Omnibus", [1989], sygn.67221
 14. Kłamstwo stulecia : w cieniu Katynia / Jacek Wilamowski. - Warszawa : Agencja Wydawnicza " Cinderella Books", [2002], sygn. 84035
 15. Lista katyńska : jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk i zaginieni w Rosji Sowieckiej / oprac. Adam Moszyński. - Warszawa : "Omnipress" : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1989, sygn.66836
 16. Ministerstwo Edukacji Narodowej o zadaniach wychowawczych : podsumowanie konkursu szkolnego "Katyń" - Golgota Wschodu". Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej 2001, sygn.81681, 81682
 17. My deportowani: wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR.Warszawa: "Alfa” 1989, sygn.67211, 67391
 18. Pamiętniki znalezione w Katyniu. Paris; Warszawa, Editions Spotkania 1990, sygn.68173
 19. Powrót rozstrzelanej armii : (Katyń - fakty, rewizje, poglądy) / Jacek Trznadel. - Komorów : "Antyk - Marcin Dybowski", [1995], sygn.74518
 20. Proces szesnastu / Jerzy Kochanowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, sygn. 72766, 72767
 21. Przemoc i masowe zbrodnie hitleryzmu i stalinizmu : próba studium porównawczego / Witold Nieciuński. - Warszawa : "Scholar", 1998, sygn.80095
 22. W cieniu Katynia / Stanisław Swianiewicz.- Warszawa : „Czytelnik”, 1990, sygn. 68065
 23. W więzieniu i łagrze : 1940-1941 : ja, socjalno opasnyj elemient / Tadeusz M. Czerkawski. - Warszawa : "Epoka", 1989, sygn. 67097
 24. Wspomnienia Sybiraków /oprac. Janusz Przewłocki. Warszawa, "Pomost" 1989, sygn.68649

 

II. ARYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Aresztowanie „Szesnastu”. Rekonstrukcje / Andrzej Chmielarz // Biuletyn IPN.- 2005, nr 5-6, s.99-110
 2. Denucjator ze Skały/ Grzegorz Baziur // Biuletyn IPN.- 2005, nr5-6, s.111-118
 3. Donosy PPR i aresztowania księzy / Tomasz Chinciński // Biuletyn IPN.- 2005, nr 5-6, s.119-127
 4. Kłamstwo katyńskie / Piotr Łysakowski // Biuletyn IPN.- 2005, nr 5-6, s.85-94
 5. Komisja Katyńska Kongresu USA (1951-1952)/ Witold Wasilewski // Biuletyn IPN.- 2005, nr 5-6, s.71-84
 6. Nieudana próba intelektualnej modernizacji Polski / Krzysztof Pomian // Mówią Wieki.- 1991 nr 10 s.1-6
 7. Ofiary zbrodni katyńskiej z województwa białostockiego / Marcin Markiewicz // Biuletyn IPN.- 2005, nr 5-6, s.95-98
 8. „Prawdy nie można rozstrzelać" : scenariusz akademii upamiętniającej 65. rocznicę zbrodni katyńskiej / Anna Chojnacka. // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 23-24
 9. Uciekłem Sowietom i Niemcom /Stanisław Ruman // Biuletyn IPN.- 2005, nr 5-6, s.153-164
 10. Zagłada polskich elit : Akcja AB – Katyń / Paweł Kosński // Biuletyn IPN.-2006, nr 7, s.90-93
 11. Zbrodnia. Droga do prawdy : Kara ?/ Sławomir Kolbarczyk // Biuletyn IPN.- 2005, nr 5-6, s.55-70
 12. Zbrodnia katyńska [wywiad] z Jędrzejem Tucholskim i Witoldem Wasilewskim / rozm. przepr. Barbara Polak // Biuletyn IPN.- 2005, nr 5-6, s.4-23

 

III. MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

 1. Polska w ogniu: Katyń / progr. i scen. Bogusław Wołoszański, Jan Tarczyński ; reż. Wojciech Pacyna.- Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004, 1 kas. wiz. {VHS] 50 min; Powszechna Wideoteka Edukacyjna. [Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Kalendarium wydarzeń styczeń – kwiecień 1940, podstawa prawna zbrodni, próba wytłumaczenia tragedii.] , sygn.571/V
 2. Zbrodnia katyńska. Warszawa, Wytwórnia Filmowa "Czołówka" 1999, 1 kas. wiz [VHS 25 min + druk : Golgota Wschodu]; [Film dokumentalny - los 25 tys. Polaków wziętych do niewoli i uwięzionych na terenie ZSRR w 1939 roku], sygn. 419/V, 420/

 

IV. STRONY WWW

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska

http://katyn.rawelin.com/

http://portalwiedzy.onet.pl/33685,,,,katyn,haslo.html

http://www.federacja-katyn.org.pl/

http://www.postmortem.netino.pl/

http://sciaga.nauka.pl/index.php/id=index/dept=54/cath=221/sc_kat=1255/sc_id=3649

http://szwadron.kgb.pl/patiotyzm/katyn.htm

http://www.pamietamkatyn1940.pl/

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/1217616

http://katyn-pamietam.pl/

http://www.parafiada.pl/dzial.php?id=175&idr=9

Autor: PBW Tarnobrzeg